κυλιομενο μενου

Δευτέρα 23 Μαρτίου 2015

Ενημέρωση ΕΛΜΕ από ΔΔΕΘέμα: «Ενημέρωση της Ε.Λ.Μ.Ε. Κιλκίς από Δ.Δ.Ε. Κιλκίς για θέματα αρμοδιότητάς της»

Ως Ε.Λ.Μ.Ε. Κιλκίς, με το υπ. αριθμ. 56/6-11-2014 έγγραφο, ζητήσαμε έγγραφη ενημέρωση για τα παρακάτω θέματα:

1.    Αν έχουν καταβληθεί τα οδοιπορικά έξοδα για συμπλήρωση μέρους του ωραρίου τους σε όλους τους συναδέλφους εκπαιδευτικούς για τη σχολική χρονιά 2013-2014 καθώς και για τις προηγούμενες σχολικές χρονιές.
2.    Αν έχουν καταβληθεί οι αποζημιώσεις σε όλους τους εκπαιδευτικούς που απασχολήθηκαν στις πανελλαδικές εξετάσεις 2014.
3.    Αν η Δ.Δ.Ε. Κιλκίς προβαίνει στην έγγραφη απάντηση -μέσα στο προβλεπόμενο από το νόμο χρονικό διάστημα- προς τα γραπτά αιτήματα των συναδέλφων εκπαιδευτικών, οι οποίοι απευθύνονται προς τη Δ.Δ.Ε. Κιλκίς για υποθέσεις τους.

Καθώς με το υπ. αριθμ. Φ14.3/839/10-2-2015 δεν απαντάτε στο σύνολο των ζητημάτων που τέθηκαν, επανερχόμαστε με νέο έγγραφο, ζητώντας να μας απαντήσετε εγγράφως στα εξής:

1.    Έχουν καταβληθεί τα οδοιπορικά έξοδα για συμπλήρωση μέρους του ωραρίου τους σε όλους τους συναδέλφους εκπαιδευτικούς για τις σχολικές χρονιές πριν το 2013-2014;
2.    Η Δ.Δ.Ε. Κιλκίς προβαίνει στην έγγραφη απάντηση -μέσα στο προβλεπόμενο από το νόμο χρονικό διάστημα- προς τα γραπτά αιτήματα των συναδέλφων εκπαιδευτικών, οι οποίοι απευθύνονται προς τη Δ.Δ.Ε. Κιλκίς για υποθέσεις τους;
                                 Ο  Πρόεδρος                                         Ο Γ. Γραμματέας

   Ξενέλης  Γεώργιος                              Γεωργούσης Ιωάννης