κυλιομενο μενου

Τετάρτη 15 Μαΐου 2019

Αποτελέσματα εκλογών για το 19ο συνέδριο


Αποτελέσματα εκλογών για το 19ο συνέδριο ΟΛΜΕ

Τα αποτελέσματα της εκλογικής διαδικασίας στις 14-5-2019 είναι τα ακόλουθα:

ΨΗΦΙΣΑΝ: 391
ΕΓΚΥΡΑ: 370
ΕΔΡΕΣ
ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΤΑ ΕΓΚΥΡΑ
ΑΚΥΡΑ - ΛΕΥΚΑ
21

-
ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ
130
2
35%
ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
101
1
27,3%
ΔΑΚΕ
88
1
23,8%
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ
46
-
12,4%
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
5
-
1,35%

Το εκλογικό μέτρο που διαμορφώθηκε: 93

Με βάση το συνδικαλιστικό νόμο 1264/82 εκλέγονται:

Από την ανασυγκρότηση ο Ξενέλης Γεώργιος και η Ματσακίδου Κυριακή

Από την Προοδευτική Ενότητα ο Πολυχρονιάδης Γεώργιος με αναπληρωματικό τον Φουντουκίδη Ιωάννη

Από τη ΔΑΚΕ ο Γεωργούσης Ιωάννης με αναπληρωματικό τον Παρπόρη Φώτιο

Από την αγωνιστική συσπείρωση  δεν εκλέγεται αντιπρόσωπος

Από την αγωνιστική ριζοσπαστική ενότητα δεν εκλέγεται αντιπρόσωπος