κυλιομενο μενου

Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2014

Ένα τετράδιο για τα παιδιά της ΠαλαιστίνηςΗ απανθρωπιά, η βαρβαρότητα, η ιμπεριαλιστική θηριωδία δεν έχουν τελειωμό!
Μέχρι στιγμής 565 μαθητές έχασαν τη ζωή τους, τουλάχιστον 3 χιλιάδες τραυματίστηκαν και καταστράφηκαν ολοσχερώς 277 σχολεία
Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΛΜΕ ΚΙΛΚΙΣ διοργανώνει καμπάνια αλληλεγγύης στο δοκιμαζόμενο λαό της Παλαιστίνης και καλεί όλους τους εκπαιδευτικούς να ανταποκριθούν στο κάλεσμα για βοήθεια, ιδιαίτερα στα παιδιά της Παλαιστίνης.
Στο πλαίσιο της καμπάνιας συγκεντρώνονται τετράδια, μολύβια, γόμες, γραφική ύλη σε κάθε σχολείο  προκειμένου να  αποσταλούν από την ΕΛΜΕ στη Γενική Ένωση Παλαιστινίων Εργατών. Αντιπροσωπεία της οργανωτικής επιτροπής για την καμπάνια αλληλεγγύης θα μεταβεί στην Παλαιστίνη για να παραδώσει τη βοήθεια που θα συγκεντρωθεί.
Το υλικό από κάθε σχολείο θα πρέπει να συγκεντρωθεί μέχρι τις 10 Οκτωβρίου στα γραφεία της ΕΛΜΕ ΚΙΛΚΙΣ

Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου 2014

Σχετικά με τους διευθυντές των ΕΠΑΣNOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4283  (ΦΕΚ 189/10 Σεπτεμβρίου 2014)

Ίδρυση και οργάνωση Συμβουλίου Εθνικής Πολιτικής για την Παιδεία και άλλες διατάξεις

Άρθρο 16
Λήξη θητείας διευθυντών και υποδιευθυντών  καταργούμενων ΕΠΑ.Σ.

Στο άρθρο 46 του ν. 4186/2013 (Α΄ 193) η παράγραφος 7 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
« 7. Η θητεία των διευθυντών και υποδιευθυντών των ΕΠΑ.Σ. ισχύει έως τη 15η Σεπτεμβρίου 2014. Για τους διευθυντές και υποδιευθυντές των καταργούμενων από 16 Σεπτεμβρίου 2014 Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑ.Σ.) εφαρμόζεται η παρ. 4 του άρθρου 27 του ν. 3848/2010 (Α΄
71) ως προς την τοποθέτησή τους σε κενούμενες θέσεις διευθυντών Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.) ή Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.), εφόσον καλύπτουν τις προϋποθέσεις τοποθέτησης σε αυτά. Μέχρι 15 Σεπτεμβρίου 2014 όσοι επιλεγούν θα ασκούν παράλληλα και τα καθήκοντα του διευθυντή της καταργούμενης Επαγγελματικής Σχολής. Καταργούνται οι αποφάσεις τοποθέτησης σε κενούμενες ή κενές θέσεις διευθυντών Επαγγελματικών Λυκείων ή Εργαστηριακών Κέντρων, οι οποίες εκδόθηκαν μετά τη λήξη του διδακτικού έτους 2013−2014.»

Αριθμός μαθητών ανά τμήμαΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ
 της αιρετού του ΠΥΣΔΕ  Ν.ΚΙΛΚΙΣ  ΜΑΤΣΑΚΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗΣ
Email:matsakidou2@gmail.com
6938824254

 εκπροσώπου των ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΙΝΗΣΕΩΝ (ΣΥΝΕΚ)
ΘΕΜΑ:              ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ
 Το  Υπουργείο Παιδείας οδηγεί σε ολοένα και μεγαλύτερη συρρίκνωση τα τμήματα των σχολείων, με την αύξηση του αριθμού των μαθητών
Τι ισχύει :
ΝΟΜΟΣ 4186/2013
ΑΡΘΡΟ 28
15. Στην υποπερίπτωση ββ΄ της παρ. 1 του άρθρου 6
του ν. 3699/2008 αντικαθίσταται το εδάφιο 4 ως εξής:
«Στα τμήματα που φοιτούν μαθητές με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, και στα οποία έχει συμπληρωθεί ο μέγιστος αριθμός μαθητών, ο αριθμός αυτός μειώνεται σε αναλογία, για κάθε μαθητή με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, κατά τρείς μαθητές λιγότερους και οι μαθητές κατανέμονται εξίσου στα τμήματα της ίδιας τάξης κατόπιν απόφασης του συλλόγου διδασκόντων της σχολικής μονάδας και έγκρισης του αρμόδιου Σχολικού Συμβούλου.»

Υπάρχει νόμος που ορίζει ποιά παιδιά είναι με αναπηρία και ειδικές εκπ/κές ανάγκες! Είναι ο ν. 3699/2008 και συγκεκριμένα το άρθρο 3 που αναφέρει: "... Στους μα­θητές με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες συγκαταλέγονται ιδίως όσοι παρουσιάζουν νοητική αναπηρία, αισθητηριακές αναπηρίες όρασης (τυφλοί, αμβλύωπες με χαμηλή όραση), αισθητηριακές αναπηρίες ακοής (κωφοί, βαρήκοοι), κινητικές αναπηρίες, χρόνια μη ιάσιμα νοσήματα, διαταραχές ομιλίας-λόγου, ειδικές μαθησιακές δυσκολίες όπωςδυσλεξία, δυσγραφία, δυσαριθμησία, δυσαναγνωσία,δυσορθογραφία, σύνδρομο ελλειμματικής προσοχής με ή χωρίς υπερκινητικότητα, διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές (φάσμα αυτισμού), ψυχικές διαταραχές και πολλαπλές αναπηρίες. ...".
Οι Σύλλογοι  διδασκόντων έχουν θεσμοθετημένες αρμοδιότητες (νόμος 1566) για τη λειτουργία του σχολείου (συγκρότηση τμημάτων κ.λπ.), Καλούμε τους συναδέλφους να προασπίσουν αυτό το δικαίωμα και να το διευρύνουν σαν έναν από τους βασικούς παράγοντες δημοκρατικής λειτουργίας του σχολείου.

Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου 2014

Γενική συνέλευσηΤο Δ.Σ της ΕΛΜΕ  καλεί τους συναδέλφους να παρευρεθούν στη Γενική Συνέλευση της ΕΛΜΕ Κιλκίς την Τετάρτη  24-09-2014 και ώρα 13.00 μ.μ στην αίθουσα του Εργατικού Κέντρου Κιλκίς, με θέμα
   
     Α. Την συζήτηση  της εισήγησης της ΟΛΜΕ και
     Β. την εφαρμογή της διάταξης του νόμου 4186/2013 που προβλέπει    τη μείωση του αριθμού των μαθητών σε τμήματα όπου φοιτούν μαθητές με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (ν.4186/2013 Άρθρο 28, παρ.15).
    Εάν δεν συγκεντρωθεί η απαραίτητη απαρτία, η συνέλευση θα       επαναληφθεί την ΠΕΜΠΤΗ 25-9-2014 και ώρα 14.00 μ.μ στην αίθουσα του Εργατικού Κέντρου Κιλκίς.
      
    Ο Πρόεδρος                                                                     Ο Γεν. Γραμματέας 

    Ξενέλης Γ.                                                                                  Γεωργούσης Ι.                        

Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου 2014

Επιλογή υποδιευθυντών
ΘΕΜΑ:ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ
         
1.   Ο σύλλογος των διδασκόντων κάθε σχολικής μονάδας και Σ.Ε.Κ., σε συνεδρίασή  του, συντάσσει αιτιολογημένη πρόταση επιλογής υποδιευθυντή της σχολικής μονάδας.
2.     Η πρόταση μαζί με το πρακτικό του συλλόγου των διδασκόντων διαβιβάζονται από τον διευθυντή της σχολικής μονάδας ή του Σ.Ε.Κ. στο αρμόδιο υπηρεσιακό συμβούλιο (Π.Υ.Σ.Δ.Ε.) το οποίο, μετά από έλεγχο της συνδρομής των προϋποθέσεων και της νομιμότητας της διαδικασίας διαμόρφωσης της πρότασης, προτείνει στον οικείο διευθυντή εκπαίδευσης την τοποθέτηση του.
3.      Αν ο σύλλογος των διδασκόντων παραλείψει να υποβάλει πρόταση, η τοποθέτηση γίνεται με απόφαση του οικείου διευθυντή εκπαίδευσης, ύστερα από πρόταση του οικείου υπηρεσιακού συμβουλίου, το οποίο λαμβάνει υπόψη τα προβλεπόμενα κριτήρια.
Συναδέλφισσες, συνάδελφοι
   Πάγια θέση του συνδικαλιστικού κινήματος είναι η επιλογή των υποδιευθυντών να γίνεται με την εκπεφρασμένη γνώμη του συλλόγου διδασκόντων, την οποία και επιδιώκουμε. Όπως έγκαιρα έχουμε δηλώσει, σεβόμενοι τις αποφάσεις του κλάδου, υποστηρίζουμε όλες τις υποψηφιότητες που προκρίνουν οι Σύλλογοι Διδασκόντων. Θεωρούμε ότι κάτι τέτοιο αποτελεί στοιχειώδη δημοκρατική υποχρέωση  και του ΠΥΣΔΕ συνολικά.
                    

Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου 2014

Μεταθέσεις τοποθετήσειςΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ
 της αιρετού του ΠΥΣΔΕ  Ν.ΚΙΛΚΙΣ  ΜΑΤΣΑΚΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗΣ
Email:matsakidou2@gmail.com
6938824254

 εκπροσώπου των ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΙΝΗΣΕΩΝ (ΣΥΝΕΚ)
ΘΕΜΑ:ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ
Συναδέλφισσες, συνάδελφοι
Την Πέμπτη 26 Ιουνίου 2014 συνεδρίασε το Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Κιλκίς για τον υπολογισμό κενών και πλεονασμάτων εκπαιδευτικού προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2014-2015.Στην συνεδρίαση δήλωσα την αντίθεση μου με υπόμνημα* και  τη θέση μας για τον υπολογισμό κενών και πλεονασμάτων.
Η ομηρία των εκπαιδευτικών, είναι φαίνεται το νέο όπλο της κυβέρνησης για να μας εξοντώσει, υλικά και το πιο σημαντικό γι΄ αυτήν, ηθικά . Οι μεταθέσεις των εκπαιδευτικών για το 2014 ολοκληρώθηκαν, πέρα απo κάθε νομιμότητα, μόλις στις 22 Ιουλίου και  μετά από πολλές περιπέτειες, όταν σύμφωνα με το ισχύον ΠΔ 50/96, άρθρο 4 παρ. 3, οι εισηγήσεις των ΠΥΣΔΕ προς την Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου αποστέλλονται μέχρι τις 15 Φεβρουαρίου και στο άρθρο 4 παρ. 1, ότι για την πραγματοποίηση των μεταθέσεων καταρτίζονται μέχρι τις 10 Μαρτίου κάθε σχολικού έτους πίνακες κενών οργανικών θέσεων κατά περιοχή μετάθεσης.  Από τις 8.389 αιτήσεις ικανοποιήθηκαν 751 (ποσοστό 8,99%), Η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου, σύμφωνα με την συνεχή ενημέρωση  του αιρετού στο ΚΥΣΔΕ των ΣΥΝΕΚ κ. Κορδή, με πολιτική παρέμβαση  (αναπομπή πρότασης ΚΥΣΔΕ) προσπάθησε να μειώσει ακόμα περισσότερο τον ήδη δραματικά μικρό αριθμό των μεταθέσεων, μη παίρνοντας υπόψη τις πραγματικές ανάγκες των σχολείων σε εκπαιδευτικούς και τις ανάγκες των ανθρώπων που βρίσκονται για πολλά χρόνια μακριά από τις οικογένειές τους και τον τόπο συμφερόντων τους. Το Υπουργείο, αφού αύξησε πέρυσι κατά δύο ώρες το ωράριο των καθηγητών, συγχώνευσε - κατάργησε σχολεία, αύξησε τον αριθμό των μαθητών στα τμήματα, δεν πραγματοποίησε διορισμούς, και  ερμηνεύοντας το νόμο κατά το δοκούν (δείτε την  εγκύκλιο των μεταθέσεων 97338/Δ2/24-06-2014) προσπάθησε να εμφανίσει ελάχιστες κενές οργανικές θέσεις για μετάθεση, τη στιγμή που μόνο οι αποχωρήσεις από το καλοκαίρι του 2013 έως σήμερα ανέρχονται στις εφτά χιλιάδες. Υπογραμμίζουμε τους μηδενικούς διορισμούς για το 2014 και την προσπάθεια  κάλυψης των κενών με αναπληρωτές και ωρομισθίους. Σχετικά  με τις προσλήψεις αναπληρωτών, σας ενημερώνουμε ότι, μετά τις πρώτες προσλήψεις 498 αναπληρωτών εκπαιδευτικών στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ( 198 ΠΕ02, 100 ΠΕ03, 67 ΠΕ04.01, 33 ΠΕ04.02 και 100 ΠΕ04.04) αλλά και  1.134 εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ70-Δασκάλων και 356 εκπαιδευτικών  κλάδου ΠΕ60-Νηπιαγωγών για την κάλυψη λειτουργικών κενών σε σχολεία Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, καλύφθηκαν όλες σχεδόν οι πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού. Πιο συγκεκριμένα από τις 2000 αρχικές πιστώσεις καλύφθηκαν οι 1988. Απομένουν οι 3000 πιστώσεις από το πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.

Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου 2014

Η νέα σύνθεση του Δ.Σ.Θέμα: Επικοινωνία με τα μέλη του Δ.Σ. της ΕΛΜΕ ν. Κιλκίς

Τα μέλη του Δ.Σ της ΕΛΜΕ σας εύχονται καλή δύναμη στο έργο σας. Για οποιοδήποτε πρόβλημα ή απορία σας μπορείτε να απευθύνεστε στα τηλέφωνα των μελών του Δ.Σ.


Πρόεδρος :  Ξενέλης    Γιώργος                   Κιν. : 6974019421                                                                              
Αντιπρόεδρος : Πολυχρονιάδης Γιώργος                  Κιν. :   6937881237
                                                                                               
Γ. Γραμματέας :  Γεωργούσης Ιωάννης                     Κιν. :    6976514090
                                                                                                 
Ταμίας :  Συμεωνίδου     Μαρία                                 Κιν. :   6974491748 
                                                                                                                                                                             
Οργαν. Γραμ/τέας:  Ριζάκη  Άννα                                  Κιν .   6986007295

Μέλη :
                                                                                                                                   
            Σγούρος  Σπύρος                                                             Κιν. :     6974191851
           
            Αδαμόπουλος  Παναγιώτης                            Κιν. :     6944423878

Τρίτη 9 Σεπτεμβρίου 2014

Ενημερωτικό για την τοποθέτηση των αναπληρωτώνΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ
 της αιρετού του ΠΥΣΔΕ  Ν.ΚΙΛΚΙΣ  ΜΑΤΣΑΚΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗΣ
Email:matsakidou2@gmail.com
6938824254

 εκπροσώπου των ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΙΝΗΣΕΩΝ (ΣΥΝΕΚ)


Για την τοποθέτηση των προσλαμβανομένων αναπληρωτών σε λειτουργικά κενά των σχολικών μονάδων ισχύουν τα παρακάτω:

 Στις διατάξεις του άρθρου 8 παρ 3 της αριθ. 35557/Δ2/9.4.2003 (ΦΕΚ.465/17.4.2003 τ.Β) Ρυθμιστικής Απόφασης ορίζεται ότι: « Η τοποθέτηση των προσλαμβανομένων αναπληρωτών σε σχολικές μονάδες γίνεται με απόφαση του διευθυντή εκπαίδευσης, ύστερα από δήλωση των προσλαμβανομένων για την τοποθέτησή τους στα λειτουργικά κενά. … Κατά την τοποθέτηση σε σχολεία της διεύθυνσης εκπαίδευσης των προερχομένων από τον πίνακα Β΄ προτιμώνται κατά σειρά:
α) οι γονείς τεσσάρων παιδιών, που είναι ανήλικα ή σπουδάζουν ή υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία
β) οι πάσχοντες από ομόζυγη μεσογειακή αναιμία
γ) οι γονείς με τρία ή δύο ή ένα παιδί
δ) οι έγγαμοι χωρίς παιδιά και
ε) οι έχοντες τα περισσότερα μόρια. Μεταξύ των ανηκόντων στην ίδια κατηγορία που προέρχονται από τον πίνακα Β΄ προτιμώνται οι έχοντες και εντοπιότητα.
                                                                                        Κιλκίς  7-9-20014

Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου 2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ν. Τ. ΑΔΕΔΥΚΑΛΕΣΜΑ ΤΟΥ Ν.Τ. Α.Δ.Ε.Δ.Υ. ΚΙΛΚΙΣ ΓΙΑ ΤΟ  ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ Δ.Ε.Θ.


Το Ν.Τ. της ΑΔΕΔΥ-Κιλκίς καλεί όλους τους πολίτες του Ν. Κιλκίς: Εργαζόμενους, Άνεργους, Συνταξιούχους, Νέους και Νέες σε Μαζική, Δυναμική και Αγωνιστική συμμετοχή στο ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟ- ΠΑΝΕΡΓΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 6 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΚΑΙ ΩΡΑ 6μ.μ. ΣΤΟ ΑΓΑΛΜΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ.  

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,
Οι κινητοποιήσεις των εργαζομένων στη Θεσσαλονίκη στις 6 Σεπτεμβρίου 2014, την ημέρα των εγκαινίων της Δ.Ε.Θ., πρέπει να αποτελέσουν έναν ακόμη σταθμό στο συνεχιζόμενο αγώνα μας για την ανατροπή της πολιτικής της ανεργίας, των απολύσεων, της λιτότητας, των ιδιωτικοποιήσεων, των αλλεπάλληλων μνημονίων, των μεσοπρόθεσμων προγραμμάτων και νόμων που ξηλώνουν τα τελευταία ίχνη κοινωνικών, συλλογικών, εργασιακών και ασφαλιστικών δικαιωμάτων. Πρέπει να αποτελέσουν το μεγάλο «σταθμό» συνάντησης και κοινού αγώνα των εργαζομένων στο Δημόσιο και Ιδιωτικό Τομέα, των ανέργων, των αγροτών, των συνταξιούχων, των νέων και γενικότερα των λαϊκών στρωμάτων που πλήττονται από την εφαρμοζόμενη, ακραία αντικοινωνική, νεοφιλελεύθερη πολιτική.
Βρισκόμαστε σε μια περίοδο που επιβάλλονται νέες μειώσεις στα εισοδήματα των εργαζομένων, με την προώθηση νέου μισθολογίου στο Δημόσιο και με την υπερφορολόγηση (Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων – ΕΝΦΙΑ).
 Η Κυβέρνηση με την πολιτική της διευρύνει την ελαστική και εκ περιτροπής εργασία, την υψηλή ανεργία και προωθεί νέες μειώσεις στις επικουρικές συντάξεις, στις παροχές των ταμείων πρόνοιας και στις κύριες συντάξεις.
Η Κυβέρνηση παράλληλα επιμένει στη συνέχιση των απολύσεων στο Δημόσιο, με 6.500 νέες απολύσεις μέχρι το τέλος του 2014 και με νέες απολύσεις τα επόμενα χρόνια μέσω του συστήματος της «αξιολόγησης», του «επανελέγχου», με διαφορετικά κριτήρια, της μετατροπής των συμβάσεων από ορισμένου σε αορίστου χρόνου, με την κατάργηση και την ιδιωτικοποίηση -ιδιαίτερα κοινωνικών- υπηρεσιών.
Η Κυβέρνηση, επίσης, συνεχίζει την πολιτική της καθημερινής πολύμορφης κατασυκοφάντησης της αποστολής και του έργου της Δημόσιας Διοίκησης και των εργαζόμενων σε αυτήν. Παράλληλα προωθεί τα σχέδιά της για αλλαγή του συνδικαλιστικού νόμου στην κατεύθυνση της κατάργησης των δημοκρατικών δικαιωμάτων και ελευθεριών στους εργασιακούς χώρους.

 Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,

Όλοι μαζί Συνεχίζουμε

Ο «σταθμός» της φετινής Δ.Ε.Θ. πρέπει να δώσει

Νέα Ορμή, Νέα Ενότητα, Νέα Δυναμική

Για την πραγματοποίηση των άμεσων, αλλά και των μακροπρόθεσμων στόχων μας.


Λεωφορείο του Ν.Τ. Α.Δ.Ε.Δ.Υ. Κιλκίς, για το συλλαλητήριο, θα ξεκινήσει από την Πλατεία Ειρήνης το Σάββατο στις 4 μ.μ.

Συλλαλητήριο ΔΕΘ

Το ΔΣ της ΕΛΜΕ  ΚΙΛΚΙΣ καλεί όλους τους εκπαιδευτικούς να ενώσουν τη φωνές τους και τις δυνάμεις τους με όλους τους εργαζόμενους τα σωματεία και τα συνδικάτα, στην μεγάλη πανεργατική διαδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη, ενόψει της ΔΕΘ, ενάντια στη συνεχιζόμενη πολιτική λιτότητας και περικοπών κυβέρνησης-ΕΕ-ΔΝΤ, τις διαθεσιμότητες-απολύσεις, τις ιδιωτικοποιήσεις, τα νέα φορολογικά χαράτσια κ.λπ.
Ήδη σχεδιάζονται 6500 νέες απολύσεις μέχρι τέλους του 2014, ενώ με το νέο σύστημα της «αξιολόγησης» επιχειρείται η δημιουργία μόνιμου μηχανισμού απολύσεων.
το Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου στις 6.00μμ.
στο άγαλμα Βενιζέλου
 Για τη μεταφορά των διαδηλωτών θα ξεκινήσει λεωφορείο της ΑΔΕΔΥ από την Πλατεία Ειρήνης, το Σάββατο στις 4 μ.μ.
          ΟΛΟΙ/ΕΣ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΝΙΚΗΣΟΥΜΕ!