κυλιομενο μενου

Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου 2014

Μεταθέσεις τοποθετήσειςΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ
 της αιρετού του ΠΥΣΔΕ  Ν.ΚΙΛΚΙΣ  ΜΑΤΣΑΚΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗΣ
Email:matsakidou2@gmail.com
6938824254

 εκπροσώπου των ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΙΝΗΣΕΩΝ (ΣΥΝΕΚ)
ΘΕΜΑ:ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ
Συναδέλφισσες, συνάδελφοι
Την Πέμπτη 26 Ιουνίου 2014 συνεδρίασε το Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Κιλκίς για τον υπολογισμό κενών και πλεονασμάτων εκπαιδευτικού προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2014-2015.Στην συνεδρίαση δήλωσα την αντίθεση μου με υπόμνημα* και  τη θέση μας για τον υπολογισμό κενών και πλεονασμάτων.
Η ομηρία των εκπαιδευτικών, είναι φαίνεται το νέο όπλο της κυβέρνησης για να μας εξοντώσει, υλικά και το πιο σημαντικό γι΄ αυτήν, ηθικά . Οι μεταθέσεις των εκπαιδευτικών για το 2014 ολοκληρώθηκαν, πέρα απo κάθε νομιμότητα, μόλις στις 22 Ιουλίου και  μετά από πολλές περιπέτειες, όταν σύμφωνα με το ισχύον ΠΔ 50/96, άρθρο 4 παρ. 3, οι εισηγήσεις των ΠΥΣΔΕ προς την Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου αποστέλλονται μέχρι τις 15 Φεβρουαρίου και στο άρθρο 4 παρ. 1, ότι για την πραγματοποίηση των μεταθέσεων καταρτίζονται μέχρι τις 10 Μαρτίου κάθε σχολικού έτους πίνακες κενών οργανικών θέσεων κατά περιοχή μετάθεσης.  Από τις 8.389 αιτήσεις ικανοποιήθηκαν 751 (ποσοστό 8,99%), Η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου, σύμφωνα με την συνεχή ενημέρωση  του αιρετού στο ΚΥΣΔΕ των ΣΥΝΕΚ κ. Κορδή, με πολιτική παρέμβαση  (αναπομπή πρότασης ΚΥΣΔΕ) προσπάθησε να μειώσει ακόμα περισσότερο τον ήδη δραματικά μικρό αριθμό των μεταθέσεων, μη παίρνοντας υπόψη τις πραγματικές ανάγκες των σχολείων σε εκπαιδευτικούς και τις ανάγκες των ανθρώπων που βρίσκονται για πολλά χρόνια μακριά από τις οικογένειές τους και τον τόπο συμφερόντων τους. Το Υπουργείο, αφού αύξησε πέρυσι κατά δύο ώρες το ωράριο των καθηγητών, συγχώνευσε - κατάργησε σχολεία, αύξησε τον αριθμό των μαθητών στα τμήματα, δεν πραγματοποίησε διορισμούς, και  ερμηνεύοντας το νόμο κατά το δοκούν (δείτε την  εγκύκλιο των μεταθέσεων 97338/Δ2/24-06-2014) προσπάθησε να εμφανίσει ελάχιστες κενές οργανικές θέσεις για μετάθεση, τη στιγμή που μόνο οι αποχωρήσεις από το καλοκαίρι του 2013 έως σήμερα ανέρχονται στις εφτά χιλιάδες. Υπογραμμίζουμε τους μηδενικούς διορισμούς για το 2014 και την προσπάθεια  κάλυψης των κενών με αναπληρωτές και ωρομισθίους. Σχετικά  με τις προσλήψεις αναπληρωτών, σας ενημερώνουμε ότι, μετά τις πρώτες προσλήψεις 498 αναπληρωτών εκπαιδευτικών στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ( 198 ΠΕ02, 100 ΠΕ03, 67 ΠΕ04.01, 33 ΠΕ04.02 και 100 ΠΕ04.04) αλλά και  1.134 εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ70-Δασκάλων και 356 εκπαιδευτικών  κλάδου ΠΕ60-Νηπιαγωγών για την κάλυψη λειτουργικών κενών σε σχολεία Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, καλύφθηκαν όλες σχεδόν οι πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού. Πιο συγκεκριμένα από τις 2000 αρχικές πιστώσεις καλύφθηκαν οι 1988. Απομένουν οι 3000 πιστώσεις από το πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.


Η καθυστέρηση αυτή ολοκλήρωσης της διαδικασίας των μεταθέσεων είχε ως άμεση συνέπεια την καθυστέρηση στη διαδικασία όλων των μορφών  αποσπάσεων. Μετά και την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης των αποσπάσεων, είναι χαρακτηριστικό ότι στην Πρωτοβάθμια παραμένουν 26 κενά ΠΕ05, 806 κενά ΠΕ06, 187 κενά ΠΕ07, 866 κενά ΠΕ08, 427 κενά ΠΕ11, 601 κενά ΠΕ16, 356 κενά ΠΕ19/20 και 794 κενά ΠΕ32. Συνολικά υπάρχουν ακόμη 4063 κενά ειδικοτήτων στην Πρωτοβάθμια εκπαίδευση! Τα  συνολικά λειτουργικά κενά ειδικοτήτων πριν τις αποσπάσεις ήταν 5042 και μετά τις αποσπάσεις είναι 4063!    Στη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση τα λειτουργικά κενά μετά τις αποσπάσεις σε ορισμένες ειδικότητες είναι τα εξής: 230 κενά ΠΕ02, 245 κενά ΠΕ03, 774 κενά ΠΕ04, 114 κενά ΠΕ08, 59 κενά ΠΕ09, 28 κενά ΠΕ10,100 κενά ΠΕ14.04, 41 κενά ΠΕ18.23, 70 κενά ΠΕ15. Τα συνολικά λειτουργικά κενά μετά τις αποσπάσεις είναι 1710!   Είναι συνεπώς απόλυτα ρεαλιστικό το αίτημα της εκπαιδευτικής κοινότητας να ικανοποιηθούν και άλλες αιτήσεις  αποσπάσεων σε δεύτερη φάση, ώστε η ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας να σεβαστεί, επιτέλους, τους εκπαιδευτικούς, τις οικογένειες αλλά και το έργο τους. Πρέπει να αναφέρουμε ότι οι αποσπάσεις σε περιφέρειες και διευθύνσεις εκπαίδευσης, παραμένει ακόμη και σήμερα ένα θολό τοπίο, καθώς αυτό που υπερτερεί στην κρίση τους, πέραν των αντικειμενικών κριτηρίων και σε κάποιες περιπτώσεις  κοινωνικών συνθηκών,  είναι κυρίως η προσωπική κρίση των διευθυντών εκπαίδευσης, την τελική δε απόφαση για την υλοποίησή τους την παίρνει ο υπουργός χωρίς την πρόταση του ΚΥΣΔΕ, όπως συμβαίνει για όλες τις άλλες περιπτώσεις υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων.

Μετά και την ολοκλήρωση των αποσπάσεων από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ, οι τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών σε λειτουργικά κενά πραγματοποιήθηκαν στο ΠΥΣΔΕ Κιλκίς με την ακόλουθη σειρά:    
·          03-09-2014 ημέρα Τετάρτη ,: Χαρακτηρισμός και τοποθέτηση ονομαστικά των υπεράριθμων κατά σχολική μονάδα σύμφωνα με τη δήλωση προτίμησης.

·          08-09-2014 ημέρα Δευτέρα,: Τοποθέτηση σε οργανικά κενά των εκπαιδευτικών που αιτούνται βελτίωση, οριστική τοποθέτηση και μετατεθέντων στο ΠΥΣΔΕ Κιλκίς, περσινών νεοδιόριστων, των εκπαιδευτικών που έληξε η θητεία της απόσπασής τους στο εξωτερικό – Αναμόρφωση  κενών που εξακολουθούν να παραμένουν.
·        10-09-2014 ημέρα Τετάρτη: Τοποθέτηση στα εναπομείναντα οργανικά κενά (β φάση)-    Τοποθέτηση στα λειτουργικά κενά των εκπαιδευτικών : α)υπεράριθμων β)που βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ γ)που αιτούνται εσωτερική απόσπαση και αποσπασμένων από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ δ) αναπληρωτών.
·        15-09-2014 ημέρα Δευτέρα: Εξέταση ενστάσεων εκπαιδευτικών μετά την ανακοίνωση των τοποθετήσεων σε λειτουργικά κενά.
  
Είναι προφανές, συνάδελφοι, ότι όσο η εκπαίδευση υποχρηματοδοτείται και αντιμετωπίζεται με δημοσιονομικά και όχι με παιδαγωγικά κριτήρια, όσο οι νεοφιλελεύθερες πολιτικές που εφαρμόζονται έχουν σαν κύριο στόχο τη διάλυση της δημόσιας Εκπαίδευσης, και όσο εμείς παραμένουμε αδρανείς, τόσο η κατάσταση θα χειροτερεύει.


   
 *  Η θέση μας  για τον υπολογισμό κενών και πλεονασμάτων
Οι θέσεις του κλάδου για τον υπολογισμό κενών και πλεονασμάτων είναι απόλυτα δεσμευτικές για τους αιρετούς εκπροσώπους του κλάδου. Ως εκ τούτου, οφείλω να συνταθώ με τις θέσεις αυτές και να μη συναινέσω σε καμιά περίπτωση, στις υποχρεωτικές μετακινήσεις και στη βίαιη αλλαγή των εργασια κών σχέσεων των εκπαιδευτικών
Οι τοποθετήσεις καθώς και ο υπολογισμός των κενών και των πλεονασμάτων να γίνουν  σύμφωνα με τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων μας, της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των Προέδρων όλης της χώρας.
α) 20 μαθητές ανά τμήμα, 15 μαθητές/κατεύθυνση, καμία σύμπτυξη ή συνδιδασκαλία, 10 μαθητές ανά καθηγητή στα εργαστήρια.
β) Άνοιγμα όλων των υποστηρικτικών δομών (Ενισχυτική, ΠΔΣ, Τμήματα ένταξης, Βιβλιοθήκες, ΣΔΕ, Γραμματειακή υποστήριξη).
γ) Να επανέλθουν οι τομείς και ειδικότητες ΕΠΑΛ – ΕΠΑΣ που καταργήθηκαν. Να ανακληθούν οι διαθεσιμότητες.
δ) Δεν αποδεχόμαστε το κλείσιμο των 102 ΕΠΑΣ.
ε) Δεν αποδεχόμαστε την αύξηση ωραρίου που δημιουργεί τεχνητά πλεονάσματα.
Στ) Επαναλειτουργία εργαστηρίων με ορισμό υπευθύνων ανά εργαστήριο (Φυσικών Επιστημών, Πληροφορικής).
             Τα πράγματα είναι μαχητά φθάνει να κατανοήσουμε ότι δεν υπάρχει καμιά «ατομική» ή συντεχνιακή σωτηρία, ο μόνος δρόμος σωτηρίας είναι ο συλλογικός αγώνας για την ανατροπή αυτής της πολιτικής που διαλύει τη Δημόσια Εκπαίδευση και τις εργασιακές μας σχέσεις. Με βάση τα παραπάνω εκφράζω τις επιφυλάξεις μου στους πίνακες που θα συμπληρωθούν.