κυλιομενο μενου

Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου 2014

Αριθμός μαθητών ανά τμήμαΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ
 της αιρετού του ΠΥΣΔΕ  Ν.ΚΙΛΚΙΣ  ΜΑΤΣΑΚΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗΣ
Email:matsakidou2@gmail.com
6938824254

 εκπροσώπου των ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΙΝΗΣΕΩΝ (ΣΥΝΕΚ)
ΘΕΜΑ:              ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ
 Το  Υπουργείο Παιδείας οδηγεί σε ολοένα και μεγαλύτερη συρρίκνωση τα τμήματα των σχολείων, με την αύξηση του αριθμού των μαθητών
Τι ισχύει :
ΝΟΜΟΣ 4186/2013
ΑΡΘΡΟ 28
15. Στην υποπερίπτωση ββ΄ της παρ. 1 του άρθρου 6
του ν. 3699/2008 αντικαθίσταται το εδάφιο 4 ως εξής:
«Στα τμήματα που φοιτούν μαθητές με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, και στα οποία έχει συμπληρωθεί ο μέγιστος αριθμός μαθητών, ο αριθμός αυτός μειώνεται σε αναλογία, για κάθε μαθητή με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, κατά τρείς μαθητές λιγότερους και οι μαθητές κατανέμονται εξίσου στα τμήματα της ίδιας τάξης κατόπιν απόφασης του συλλόγου διδασκόντων της σχολικής μονάδας και έγκρισης του αρμόδιου Σχολικού Συμβούλου.»

Υπάρχει νόμος που ορίζει ποιά παιδιά είναι με αναπηρία και ειδικές εκπ/κές ανάγκες! Είναι ο ν. 3699/2008 και συγκεκριμένα το άρθρο 3 που αναφέρει: "... Στους μα­θητές με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες συγκαταλέγονται ιδίως όσοι παρουσιάζουν νοητική αναπηρία, αισθητηριακές αναπηρίες όρασης (τυφλοί, αμβλύωπες με χαμηλή όραση), αισθητηριακές αναπηρίες ακοής (κωφοί, βαρήκοοι), κινητικές αναπηρίες, χρόνια μη ιάσιμα νοσήματα, διαταραχές ομιλίας-λόγου, ειδικές μαθησιακές δυσκολίες όπωςδυσλεξία, δυσγραφία, δυσαριθμησία, δυσαναγνωσία,δυσορθογραφία, σύνδρομο ελλειμματικής προσοχής με ή χωρίς υπερκινητικότητα, διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές (φάσμα αυτισμού), ψυχικές διαταραχές και πολλαπλές αναπηρίες. ...".
Οι Σύλλογοι  διδασκόντων έχουν θεσμοθετημένες αρμοδιότητες (νόμος 1566) για τη λειτουργία του σχολείου (συγκρότηση τμημάτων κ.λπ.), Καλούμε τους συναδέλφους να προασπίσουν αυτό το δικαίωμα και να το διευρύνουν σαν έναν από τους βασικούς παράγοντες δημοκρατικής λειτουργίας του σχολείου.