κυλιομενο μενου

Πέμπτη 18 Ιουνίου 2015

Πόσοι φεύγουν και πόσοι έρχονται στο ΠΥΣΔΕ Κιλκίς.....ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ 6
 της αιρετού του ΠΥΣΔΕ  Ν.ΚΙΛΚΙΣ  ΜΑΤΣΑΚΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗΣ
Email:matsakidou2@gmail.com
6938824254

 Εκπροσώπου των ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΙΝΗΣΕΩΝ (ΣΥΝΕΚ)

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
 ΑΠΟ ΤΟ ΠΥΣΔΕ Ν. ΚΙΛΚΙΣ ΣΕ ΑΛΛΑ ΠΥΣΔΕ

ΠΕ02  ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ                      12
ΠΕ03 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ                  13
ΠΕ04.01 ΦΥΣΙΚΟΙ                       4
ΠΕΟ4.02 ΧΗΜΙΚΟΙ                     8
ΠΕ04.04 ΒΙΟΛΟΓΟΙ                    1
ΠΕ04.05 ΓΕΟΛΟΓΟΙ                    1
ΠΕ06 ΑΓΓΛΙΚΗΣ                         1
ΠΕ08 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ               3
ΠΕ09 ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ            3
ΠΕ10 ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ              1
ΠΕ12.04 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΑΕΙ     3
ΠΕ12.08 ΧΗΜ.ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ       1
ΠΕ14.04 ΓΕΩΠΟΝΟΙ                  1
ΠΕ 16.01 ΜΟΥΣΙΚΟΙ                 1
ΠΕ18.12 ΓΕΩΠΟΝΟΙ ΤΕΙ            1    ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΣΤΟ ΠΥΣΔΕ Ν. ΚΙΛΚΙΣ ΑΠΟ ΑΛΛΑ ΠΥΣΔΕ
ΠΕ02 ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ                    6
ΠΕ03 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ               1
ΠΕ04.02 ΧΗΜΙΚΟΙ                   4
ΠΕ08 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ             1
ΠΕ09 ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ           1

Πέμπτη 11 Ιουνίου 2015

ΚΕΝΑ - ΠΛΕΟΝΑΣΜΑΤΑ ΠΥΣΔΕ ΚΙΛΚΙΣΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ
 της αιρετού του ΠΥΣΔΕ  Ν.ΚΙΛΚΙΣ  ΜΑΤΣΑΚΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗΣ
Email:matsakidou2@gmail.com
6938824254
 Εκπροσώπου των ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΙΝΗΣΕΩΝ (ΣΥΝΕΚ)
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΕΝΩΝ - ΠΛΕΟΝΑΣΜΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Σχετικά με τη συνεδρίαση του ΠΥΣΔΕ που έγινε την Δευτέρα 8 Ιουνίου, σας ενημερώνω για τα ακόλουθα:
1.Επανατοποθετήθηκαν οι διαθέσιμοι εκπαιδευτικοί στην αρχική τους θέση.
2.Καταχωρήθηκε στον πίνακα Γ η εκτίμηση του ΠΥΣΔΕ για κενά και πλεονάσματα:
(τα κενά σημειώνονται με το πρόσημο «-»,χωρίς πρόσημο σημειώνονται τα πλεονάσματα.)
ΠΕΟ1      7                                       ΠΕ16                                        0
ΠΕ02      6                                        ΠΕ17.05                                  0
ΠΕ03      3                                        ΠΕ17.02                                  0
ΠΕ05      1                                        ΠΕ17.03                                  1
ΠΕ06      5                                        ΠΕ17.08                                  0
ΠΕ07      0                                        ΠΕ18.03-18.35-1840            2
ΠΕ08     -1                                        ΠΕ18.12-18.14-18.15           0
ΠΕ09      3                                        ΠΕ18(ΤΕΧΝ.ΤΡΟΦ.ΔΙΑΤΡ.)  -1
ΠΕ10      0                                        ΠΕ19-ΠΕ20                             8
ΠΕ11      8                                        ΠΕ04.01                                  8
ΠΕ12(ΠΟΛ.ΜΗΧ.)    0                    ΠΕΟ4.02                                 2
ΠΕ12.04                     2                   ΠΕ04.04                                  -4
ΠΕ12.05-ΠΕ12.10    0                    ΠΕ04.05                                  2
ΠΕ12.08                    0                                                      
ΠΕ13                          1
ΠΕ32                          1
ΠΕ14                          0
ΠΕ15                         -2
Εξακολουθώ να εκφράζω την αντίθεσή μου στην κατά 2 ώρες αύξηση του ωραρίου μας, στις καταργήσεις-συγχωνεύσεις σχολικών μονάδων, στις συμπτύξεις τμημάτων, στην αύξηση του αριθμού των μαθητών ανά τμήμα. Με βάση τα παραπάνω, επιφυλάσσομαι για τη συμπλήρωση του πίνακα Γ κενών και πλεονασμάτων.