κυλιομενο μενου

Πέμπτη 18 Ιουνίου 2015

Πόσοι φεύγουν και πόσοι έρχονται στο ΠΥΣΔΕ Κιλκίς.....ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ 6
 της αιρετού του ΠΥΣΔΕ  Ν.ΚΙΛΚΙΣ  ΜΑΤΣΑΚΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗΣ
Email:matsakidou2@gmail.com
6938824254

 Εκπροσώπου των ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΙΝΗΣΕΩΝ (ΣΥΝΕΚ)

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
 ΑΠΟ ΤΟ ΠΥΣΔΕ Ν. ΚΙΛΚΙΣ ΣΕ ΑΛΛΑ ΠΥΣΔΕ

ΠΕ02  ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ                      12
ΠΕ03 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ                  13
ΠΕ04.01 ΦΥΣΙΚΟΙ                       4
ΠΕΟ4.02 ΧΗΜΙΚΟΙ                     8
ΠΕ04.04 ΒΙΟΛΟΓΟΙ                    1
ΠΕ04.05 ΓΕΟΛΟΓΟΙ                    1
ΠΕ06 ΑΓΓΛΙΚΗΣ                         1
ΠΕ08 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ               3
ΠΕ09 ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ            3
ΠΕ10 ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ              1
ΠΕ12.04 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΑΕΙ     3
ΠΕ12.08 ΧΗΜ.ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ       1
ΠΕ14.04 ΓΕΩΠΟΝΟΙ                  1
ΠΕ 16.01 ΜΟΥΣΙΚΟΙ                 1
ΠΕ18.12 ΓΕΩΠΟΝΟΙ ΤΕΙ            1    ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΣΤΟ ΠΥΣΔΕ Ν. ΚΙΛΚΙΣ ΑΠΟ ΑΛΛΑ ΠΥΣΔΕ
ΠΕ02 ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ                    6
ΠΕ03 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ               1
ΠΕ04.02 ΧΗΜΙΚΟΙ                   4
ΠΕ08 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ             1
ΠΕ09 ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ           1