κυλιομενο μενου

Τρίτη 21 Μαρτίου 2017

Ομαδοποίηση ειδικοτήτων   Με δεδομένο ότι έχει ανοίξει ένας ευρύς διάλογος εντός της Βουλής σχετικά με τη δομή και το ρόλο του Γενικού Λυκείου καθώς και το σύστημα πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, είναι αντιληπτό ότι θα έχουμε μια ριζική αναμόρφωση του αναλυτικού και του ωρολόγιου προγράμματος. Ως εκ τούτου θεωρούμε ότι είναι εξαιρετικά πρόωρο να προχωρήσει το Υπ. Παιδείας στην ομαδοποίηση κλάδων και ειδικοτήτων στα μαθήματα γενικής παιδείας.
   Η ΕΛΜΕ Κιλκίς αποφάσισε κατά πλειοψηφία,   ότι είναι επιβεβλημένο να διασαφηνιστεί πρώτα το αναλυτικό και το ωρολόγιο πρόγραμμα των μαθημάτων των Γυμνασίων και των ΓΕΛ, να οριστούν οι αναθέσεις των μαθημάτων ανά ειδικότητα, ώστε, να έχουμε ορθή επιστημονική-παιδαγωγική κρίση για το ποιος πρέπει να διδάξει τι.  Για τους λόγους αυτούς εκφράζουμε την κατηγορηματική μας αντίθεση στην ομαδοποίηση κλάδων και ειδικοτήτων των μαθημάτων γενικής παιδείας.
  Σχετικά με την πρόταση του Υπουργείου για την ομαδοποίηση κλάδων και ειδικοτήτων, στην Επαγγελματική Εκπαίδευση στο ΔΣ της ΕΛΜΕ Κιλκίς θεωρούμε ότι για τους ίδιους λόγους, πρέπει να γίνει διασαφήνιση πρώτα του αναλυτικού και του ωρολόγιου προγράμματος  των μαθημάτων των ΕΠΑΛ, να οριστούν οι αναθέσεις των μαθημάτων ανά ειδικότητα, ώστε να έχουμε ορθή επιστημονική-παιδαγωγική κρίση για το ποιος πρέπει να διδάξει τι.
 Για τους λόγους αυτούς εκφράζουμε την κατηγορηματική μας αντίθεση στην ομαδοποίηση κλάδων και ειδικοτήτων και στην Επαγγελματική Εκπαίδευση.