κυλιομενο μενου

Τετάρτη 25 Απριλίου 2018

Γενική συνέλευση


Το Δ.Σ της ΟΛΜΕ αποφάσισε την πραγματοποίηση Γενικών Συνελεύσεων των ΕΛΜΕ το χρονικό διάστημα 24 έως 27 Απριλίου και πραγματοποίηση Γενικής Συνέλευσης των Προέδρων το Σάββατο, 28 Απριλίου 2018, με θέμα «Εκτίμηση της κατάστασης και πρόγραμμα δράσης».

Το Δ.Σ της ΕΛΜΕ  καλεί τους συναδέλφους να παρευρεθούν στη 
Γενική Συνέλευση της ΕΛΜΕ Κιλκίς την Τρίτη  24-4-2018 και ώρα 
13.30 μ.μ στην αίθουσα του Εργατικού Κέντρου Κιλκίς.
      Εάν δεν συγκεντρωθεί η απαραίτητη απαρτία, η συνέλευση θα 
επαναληφθεί την  ΠΕΜΠΤΗ 26-4-2018 και ώρα 13.45 μ.μ στην 
αίθουσα του Εργατικού Κέντρου Κιλκίς.
      
           Ο Πρόεδρος                                           Ο Γεν. Γραμματέας

 Ξενέλης  Γιώργος                                                Γεωργούσης  Ιωάννης

Αιμοδοσία


Συναδέλφισσες - Συνάδελφοι.
Η ΕΛΜΕ ΚΙΛΚΙΣ  θα πραγματοποιήσει   αιμοδοσία  στις 2 Μαΐου 2018  ημέρα  Τετάρτη  και στις  9  Μαΐου 2018,  ώρα 09.00 π.μ έως 12.30 στο Ν.Γ.Ν. ΚΙΛΚΙΣ. Οι συνάδελφοι που διαμένουν στη Θεσσαλονίκη μπορούν να δώσουν αίμα στο Ιπποκράτειο Γ.Ν.  και στο ΑΧΕΠΑ.
Όπως έχουμε επανειλημμένα τονίσει, η επιτυχία της δημιουργίας ομάδων εθελοντών αιμοδοτών καθηγητών σε μόνιμη βάση στις ΕΛΜΕ και ο συντονισμός των ενεργειών μας σε επίπεδο ΟΛΜΕ, έχει ως στόχο:
α) την ευαισθητοποίηση των συναδέλφων μας στο πολύ σημαντικό θέμα της εθελοντικής αιμοδοσίας και την εξασφάλιση της ενεργούς συμμετοχής τους,
β) τη συμβολή των εκπαιδευτικών στις αυξημένες ανάγκες αίματος της χώρας μας, που αφορούν ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες (π.χ. πάσχοντες από μεσογειακή αναιμία, νεφροπαθείς κ.ά.) ή περιπτώσεις έκτακτων κοινωνικών αναγκών (π.χ. πόλεμος, σεισμός κλπ) και
γ) να είναι δυνατή η προσφορά αίματος στους συναδέλφους μας ή σε συγγενικά μας πρόσωπα σε περιπτώσεις που αυτό είναι αναγκαίο