κυλιομενο μενου

Τρίτη 25 Φεβρουαρίου 2014

Επερώτηση στη Βουλή για το θέμα της αυτοαξιολόγησηςΕρώτηση βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων: Αυταρχική συμπεριφορά των Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σχετικά με τη διαδικασία της «αυτοαξιολόγησης»

Αθήνα, 20 Φεβρουαρίου 2014

Θέμα : Αυταρχική συμπεριφορά των Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σχετικά με τη διαδικασία της «αυτοαξιολόγησης».
Σύμφωνα με καταγγελία της ΕΛΜΕ ν. Κιλκίς, ο διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ν. Κιλκίς απέστειλε έγγραφο για τον έλεγχο νομιμότητας των πρακτικών των συλλόγων διδασκόντων για την «αυτοαξιολόγηση», ζητώντας από τους εκπαιδευτικούς να του αποστείλουν τα πρακτικά για να τα «επικυρώσει». Η ενέργεια του αυτή, επισφράγισε με επίσημο πλέον έγγραφο, μία σειρά εκβιασμών τους οποίους είχαν υποστεί οι Σύλλογοι Διδασκόντων του νομού Κιλκίς, προκειμένου να συμμορφωθούν προς τις υποδείξεις για την διαδικασία της «αυτοαξιολόγησης». Πρόκειται, εκ μέρους του Διευθυντή Δευτεροβάθμιας, για μια επίδειξη αυταρχισμού και μία προσπάθεια τρομοκράτησης των εκπαιδευτικών, η οποία υπερβαίνει τις αρμοδιότητές του και δημιουργεί κλίμα εκφοβισμού στην εκπαιδευτική κοινότητα. 
Παρόμοια καταγγελία, έχει καταθέσει και ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Π.Ε. Αργολίδας, ο οποίος καταγγέλλει τις πιέσεις που ασκεί στέλεχος εκπαίδευσης της προσχολικής αγωγής- απευθυνόμενο στις προϊσταμένες νηπιαγωγείων- ώστε να αναφέρουν άμεσα τις ενέργειες που έχουν πραγματοποιηθεί στις σχολικές μονάδες που διευθύνουν, για την εφαρμογή της αυτοαξιολόγησης.
Στις καταγγελίες των εκπαιδευτικών για άσκηση πιέσεων και επίδειξη αυταρχισμού εκ μέρους των Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, η ΟΛΜΕ και η ΔΟΕ συμβουλεύουν τους εκπαιδευτικούς «να μην κάμπτονται από πιέσεις και απειλές που δέχονται ή πρόκειται να δεχτούν και να τις αγνοούν και σε κάθε περίπτωση οι σύλλογοι διδασκόντων καλούνται να μη συγκροτήσουν τις ομάδες εργασίας ώστε να μην ξεκινήσουν οι διαδικασίες της αυτοαξιολόγησης, που είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την αξιολόγηση – χειραγώγηση.»
Επιπροσθέτως, σύμφωνα με το γνωμοδοτικό σημείωμα της κ. Μαρίας Μαγδαληνής Τσίπρα νομικής συμβούλου της Δ.Ο.Ε : «(α) η συμμετοχή σε ομάδες έργου και η παροχή πρόσθετης διοικητικής εργασίας εκτός ωραρίου δεν είναι υποχρεωτική για τους εμπλεκόμενους δασκάλους. 
(β) Σε περίπτωση, που ο Σύλλογος Διδασκόντων αποφασίσει να προβεί στην συγκρότηση ομάδων έργου, λαμβάνοντας απόφαση με την πλειοψηφία των μελών του, η απόφαση αυτή είναι υποχρεωτική όσον αφορά στην συγκρότηση των ομάδων, χωρίς, ωστόσο, οι δάσκαλοι να είναι υποχρεωμένοι να συμμετάσχουν σε αυτές. Η γνώμη της μειοψηφίας καταχωρείται στο σχετικό πρακτικό, εφόσον ζητηθεί κάτι τέτοιο. 
(γ) εν όψει του γεγονότος, ότι ούτε στην Υπουργική Απόφαση ούτε στην σχετική εγκύκλιο προβλέπεται χρόνος κατά τον οποίο θα διενεργηθεί η διαδικασία της αυτοαξιολόγησης, ενώ από την άλλη πλευρά, η σχετική αρμοδιότητα για την συγκρότηση των ομάδων έργου ανήκει αποκλειστικά και μόνο στον σύλλογο διδασκόντων, είναι προφανές, ότι τυχόν υπάρχουσες εντολές από προϊστάμενα όργανα, προς τον σύλλογο να λάβει απόφαση ή να προβεί στην σύσταση των ομάδων έργου, δεν μπορούν να είναι δεσμευτικές γι’ αυτόν.»
Με βάση τα ανωτέρω, 
Επειδή , δεν απορρέει από κανένα επίσημο έγγραφο ότι ο Διευθυντής Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης έχει αρμοδιότητα ή καθήκον να «επικυρώνει» πρακτικά των Συλλόγων Διδασκόντων ή να «ελέγχει τη νομιμότητά» τους, 
Επειδή, δεν είναι δυνατόν, η εκπαίδευση να διοικείται με εκφοβισμούς, αυταρχισμό και τρομοκρατία, 
Επειδή, βάσει του Νόμου Ν. 1566/85 (ΦΕΚ 167/30-09-1985, τ.Α΄, Άρθρο 11, παρ. ΣΤ) δεν προβλέπεται χωρισμός των μελών του συλλόγου διδασκόντων σε ομάδες με αξιολογικό έργο παρά μόνο με παιδαγωγικό, αφού ο σύλλογος διδασκόντων «Μπορεί ( σημ. δυνητικά, δηλαδή δεν υποχρεούται) να αποφασίσει το χωρισμό των μελών του σε τομείς γνώσεων, με στόχο τον καλύτερο συντονισμό της διδασκαλίας και της εφαρμογής των εκπαιδευτικών μεθόδων» και επειδή δεν έχει υπάρξει άλλη νομοθετική ρύθμιση η οποία να αναιρεί τα παραπάνω,

Επειδή, την καταγγελία των Συλλόγων Διδασκόντων στηρίζει η ΕΛΜΕ Κιλκίς με τρίωρη στάση εργασίας στις 25/02/2014 αλλά και η ΟΛΜΕ με αποστολή κλιμακίου της στο νομό, 
Επειδή, ο εκάστοτε Διευθυντής Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είναι υπεύθυνος για την ομαλή λειτουργία της εκπαιδευτικής διαδικασίας στην περιοχή αρμοδιότητας του και οφείλει να καλλιεργεί κλίμα συνεργασίας με τους εκπαιδευτικούς και όχι τρομοκρατίας , 
Ερωτάται ο κ. Υπουργός :
-Βάση ποίας διαδικασίας νομιμοποιείται ο Διευθυντής Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης να ζητά πρακτικά των Συλλόγων Διδασκόντων προς «επικύρωση» τους ή προς «έλεγχο της νομιμότητάς τους»; Πρόκειται για υπέρβαση καθηκόντων του υπηρεσιακού παράγοντα ή υλοποίηση σχετικών εντολών του Υπουργείου ;
-Σκοπεύει το Υπουργείο να παρέμβει και με ποιο τρόπο, ούτως ώστε να αποφεύγονται τέτοιου είδους υπερβάσεις αρμοδιοτήτων οι οποίες δημιουργούν αναστάτωση στην εκπαιδευτική κοινότητα;
-Σκοπεύει το Υπουργείο να διακόψει την διαδικασία της «αυτοαξιολόγησης», η οποία έχει δημιουργήσει ήδη πλείστες αντιδράσεις στην εκπαιδευτική κοινότητα, καλλιεργώντας ένα κλίμα τρομοκρατίας, ανασφάλειας και εκφοβισμού, το οποίο ουδεμία σχέση έχει με την βελτίωση του εκπαιδευτικού έργου; 
Οι ερωτώντες βουλευτές :
Κουράκης Αναστάσιος 
Αγαθοπούλου Ειρήνη- Ελένη
Δριτσέλη Παναγιώτα
Κανελλοπούλου Μαρία
Καρα Γιουσούφ Αϊχάν
Κοδέλας Δημήτρης
Φωτίου Θεανώ

Πέμπτη 20 Φεβρουαρίου 2014

Στάση εργασίαςΚήρυξη  τρίωρης στάσης εργασίας στις 25-2-2014
Συγκέντρωση διαμαρτυρίας στην Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κιλκίς
Κλιμάκιο της ΟΛΜΕ στο Ν.ΚΙΛΚΙΣ
Tο Δ.Σ. της ΕΛΜΕ ν. Κιλκίς αποφάσισε την κήρυξη 3ωρης στάσης εργασίας στις 25/02/2014 ημέρα ΤΡΙΤΗ τις τρεις τελευταίες   ώρες του πρωινού κύκλου   και παράσταση διαμαρτυρίας στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης Ν. Κιλκίς στις 12.30μμ.Στο Κιλκίς θα παραβρίσκεται κλιμάκιο  του Δ.Σ της ΟΛΜΕ  για την στήριξη των εκπαιδευτικών του Ν. Κιλκίς.
Το ΔΣ της ΕΛΜΕ  καταδικάζει την ενέργεια του Δ/ντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ν. Κιλκίς να αποστείλει έγγραφο για τον έλεγχο νομιμότητας των πρακτικών  των  συλλόγων διδασκόντων για την «αυτοαξιολόγηση». Καλούμε το Δ/ντή Βθμιας εκπαίδευσης  να αποσύρει το συγκεκριμένο έγγραφο και να σταματήσει να προβαίνει σε ενέργειες που έχουν ως στόχο τον εκφοβισμό των συναδέλφων

Πέμπτη 13 Φεβρουαρίου 2014

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣχετικά με το έγγραφο του Δ/ντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ν. Κιλκίς που στάλθηκε στους διευθυντές των σχολείων για έλεγχο νομιμότητας πρακτικών:
Το ΔΣ της ΕΛΜΕ ν. Κιλκίς θεωρεί ότι έχει ως στόχο τον εκφοβισμό των διευθυντών και κατ΄ επέκταση των εκπαιδευτικών, ώστε να δεχτούν αδιαμαρτύρητα να εφαρμόσουν τη λεγόμενη Αυτοαξιολόγηση των σχολείων και να συγκροτήσουν ομάδες εργασίας για την υλοποίησή της.     Η ενέργεια αυτή αποτελεί αποκορύφωμα του κλίματος φόβου και πίεσης που έχει καλλιεργηθεί  εδώ και ένα μήνα στα σχολεία του ν. Κιλκίς από το διευθυντή Βθμιας εκπαίδευσης με παρεμβάσεις του στους συλλόγους διδασκόντων και ορισμένους διευθυντές σχολείων που προφορικά προειδοποιούν τους συναδέλφους ότι θα υποστούν πειθαρχικές κυρώσεις για παράβαση καθήκοντος, αν δεν συμφωνήσουν με τη <<αυτοαξιολόγηση>> και δεν συγκροτήσουν τις ομάδες εργασίας.
Η Δ/νση προβαίνει σε αυτές τις ενέργειες ακριβώς γιατί η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών του νομού έδειξε με πολλούς τρόπους την αντίθεσή της στο ΠΔ και φάνηκε απρόθυμη να βάλει την σφραγίδα της στην παραπέρα κατεδάφιση του Δημόσιου δωρεάν ενιαίου και μαζικού χαρακτήρα της εκπαίδευσης. Είναι φανερό ότι, όταν η πολιτική μιας κυβέρνησης είναι τόσο αντιλαϊκή και απάνθρωπή όσο η σημερινή, δεν μπορεί παρά και ο τρόπος υλοποίησής της να είναι αντίστοιχα αυταρχικός και αντιδημοκρατικός.
Τονίζουμε επίσης ότι η παραπάνω ενέργεια διεκδικεί τα πρωτεία σε πανελλαδικό επίπεδο και δείχνει υπερβάλλοντα ζήλο από τη Δ/νση Βθμιας εκπαίδευσης στην υλοποίηση της αντιεκπαιδευτικής πολιτικής της κυβέρνησης. Καλούμε τη Δ/νση Βθμιας εκπαίδευσης  να αποσύρει το συγκεκριμένο έγγραφο και να σταματήσει να προβαίνει σε ενέργειες που έχουν ως στόχο τον εκφοβισμό των συναδέλφων.
Καλούμε τους συναδέλφους να μη φοβηθούν, να μην υποκύψουν στις πιέσεις της Διοίκησης, αλλά αντίθετα να ορθώσουν ανάστημα, να απορρίψουν την Αυτοαξιολόγηση και να μη συγκροτήσουν τις ομάδες εργασίας σύμφωνα με τις αποφάσεις του κλάδου.
Θυμίζουμε ότι ο κλάδος μας στο παρελθόν αντιπάλεψε με επιτυχία ανάλογες προσπάθειες και κατέστησε ανενεργά πολλά προεδρικά διατάγματα και νόμους που η ζωή απέδειξε άλλωστε ότι δεν ήταν προς όφελος της εκπαίδευσης.
Καλούμε την ΟΛΜΕ να αποστείλει κλιμάκιο στο νομό Κιλκίς, να προχωρήσει σε στάση εργασίας στο νομό μας με ταυτόχρονη πανεκπαιδευτική κινητοποίηση που θα γίνει στο ν. Κιλκίς.

ΤΟ ΔΣ ΤΗΣ ΕΛΜΕ

Πέμπτη 6 Φεβρουαρίου 2014

Για την απεργία της ΠαρασκευήςΘέμα: ΑΠΕΡΓΙΑ

 Το Δ.Σ. της ΕΛΜΕ Κιλκίς καλεί τους συναδέλφους να συμμετέχουν μαζικά στην απεργία      που    κήρυξε η ΟΛΜΕ την Παρασκευή  7-2-2014 και στη συγκέντρωση  που θα πραγματοποιηθεί στις 11.00 ώρα στο Δικαστικό μέγαρο της Θεσσαλονίκης.
 Την  Πέμπτη στις 12.30 μμ από το Άγαλμα Βενιζέλου θα ξεκινήσουν λεωφορεία για  την Αθήνα  ώστε να συμμετέχουν στη συγκέντρωση - διαμαρτυρία στις 7 - 2 στο ΣΤΕ.

Ο πρόεδρος                                 Ο Γεν. Γραμματέας
Ξενέλης Γ                                      Γεωργούσης Ι.

H ΕΛΜΕ διαφωνεί με την ημερίδα της ΠαρασκευήςΘΕΜΑ:ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕ ΜΕΡΑ ΑΠΕΡΓΙΑΣ

    Tην Παρασκευή 7 Φεβρουαρίου 2014, η ΟΛΜΕ έχει κηρύξει απεργία συμπαράστασης για τους συναδέλφους που έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα. Την ίδια ημέρα διοργανώνεται ημερίδα κατά του σχολικού εκφοβισμού. Ζητούμε την αναβολή διεξαγωγής της ημερίδας ώστε οι συνάδελφοι να συμμετέχουν στις κινητοποιήσεις και η όποια επιμόρφωση να μην υπονομεύσει τη δράση του σωματείου.
https://mail.google.com/mail/u/0/images/cleardot.gif