κυλιομενο μενου

Τρίτη 25 Φεβρουαρίου 2014

Επερώτηση στη Βουλή για το θέμα της αυτοαξιολόγησηςΕρώτηση βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων: Αυταρχική συμπεριφορά των Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σχετικά με τη διαδικασία της «αυτοαξιολόγησης»

Αθήνα, 20 Φεβρουαρίου 2014

Θέμα : Αυταρχική συμπεριφορά των Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σχετικά με τη διαδικασία της «αυτοαξιολόγησης».
Σύμφωνα με καταγγελία της ΕΛΜΕ ν. Κιλκίς, ο διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ν. Κιλκίς απέστειλε έγγραφο για τον έλεγχο νομιμότητας των πρακτικών των συλλόγων διδασκόντων για την «αυτοαξιολόγηση», ζητώντας από τους εκπαιδευτικούς να του αποστείλουν τα πρακτικά για να τα «επικυρώσει». Η ενέργεια του αυτή, επισφράγισε με επίσημο πλέον έγγραφο, μία σειρά εκβιασμών τους οποίους είχαν υποστεί οι Σύλλογοι Διδασκόντων του νομού Κιλκίς, προκειμένου να συμμορφωθούν προς τις υποδείξεις για την διαδικασία της «αυτοαξιολόγησης». Πρόκειται, εκ μέρους του Διευθυντή Δευτεροβάθμιας, για μια επίδειξη αυταρχισμού και μία προσπάθεια τρομοκράτησης των εκπαιδευτικών, η οποία υπερβαίνει τις αρμοδιότητές του και δημιουργεί κλίμα εκφοβισμού στην εκπαιδευτική κοινότητα. 
Παρόμοια καταγγελία, έχει καταθέσει και ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Π.Ε. Αργολίδας, ο οποίος καταγγέλλει τις πιέσεις που ασκεί στέλεχος εκπαίδευσης της προσχολικής αγωγής- απευθυνόμενο στις προϊσταμένες νηπιαγωγείων- ώστε να αναφέρουν άμεσα τις ενέργειες που έχουν πραγματοποιηθεί στις σχολικές μονάδες που διευθύνουν, για την εφαρμογή της αυτοαξιολόγησης.
Στις καταγγελίες των εκπαιδευτικών για άσκηση πιέσεων και επίδειξη αυταρχισμού εκ μέρους των Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, η ΟΛΜΕ και η ΔΟΕ συμβουλεύουν τους εκπαιδευτικούς «να μην κάμπτονται από πιέσεις και απειλές που δέχονται ή πρόκειται να δεχτούν και να τις αγνοούν και σε κάθε περίπτωση οι σύλλογοι διδασκόντων καλούνται να μη συγκροτήσουν τις ομάδες εργασίας ώστε να μην ξεκινήσουν οι διαδικασίες της αυτοαξιολόγησης, που είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την αξιολόγηση – χειραγώγηση.»
Επιπροσθέτως, σύμφωνα με το γνωμοδοτικό σημείωμα της κ. Μαρίας Μαγδαληνής Τσίπρα νομικής συμβούλου της Δ.Ο.Ε : «(α) η συμμετοχή σε ομάδες έργου και η παροχή πρόσθετης διοικητικής εργασίας εκτός ωραρίου δεν είναι υποχρεωτική για τους εμπλεκόμενους δασκάλους. 
(β) Σε περίπτωση, που ο Σύλλογος Διδασκόντων αποφασίσει να προβεί στην συγκρότηση ομάδων έργου, λαμβάνοντας απόφαση με την πλειοψηφία των μελών του, η απόφαση αυτή είναι υποχρεωτική όσον αφορά στην συγκρότηση των ομάδων, χωρίς, ωστόσο, οι δάσκαλοι να είναι υποχρεωμένοι να συμμετάσχουν σε αυτές. Η γνώμη της μειοψηφίας καταχωρείται στο σχετικό πρακτικό, εφόσον ζητηθεί κάτι τέτοιο. 
(γ) εν όψει του γεγονότος, ότι ούτε στην Υπουργική Απόφαση ούτε στην σχετική εγκύκλιο προβλέπεται χρόνος κατά τον οποίο θα διενεργηθεί η διαδικασία της αυτοαξιολόγησης, ενώ από την άλλη πλευρά, η σχετική αρμοδιότητα για την συγκρότηση των ομάδων έργου ανήκει αποκλειστικά και μόνο στον σύλλογο διδασκόντων, είναι προφανές, ότι τυχόν υπάρχουσες εντολές από προϊστάμενα όργανα, προς τον σύλλογο να λάβει απόφαση ή να προβεί στην σύσταση των ομάδων έργου, δεν μπορούν να είναι δεσμευτικές γι’ αυτόν.»
Με βάση τα ανωτέρω, 
Επειδή , δεν απορρέει από κανένα επίσημο έγγραφο ότι ο Διευθυντής Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης έχει αρμοδιότητα ή καθήκον να «επικυρώνει» πρακτικά των Συλλόγων Διδασκόντων ή να «ελέγχει τη νομιμότητά» τους, 
Επειδή, δεν είναι δυνατόν, η εκπαίδευση να διοικείται με εκφοβισμούς, αυταρχισμό και τρομοκρατία, 
Επειδή, βάσει του Νόμου Ν. 1566/85 (ΦΕΚ 167/30-09-1985, τ.Α΄, Άρθρο 11, παρ. ΣΤ) δεν προβλέπεται χωρισμός των μελών του συλλόγου διδασκόντων σε ομάδες με αξιολογικό έργο παρά μόνο με παιδαγωγικό, αφού ο σύλλογος διδασκόντων «Μπορεί ( σημ. δυνητικά, δηλαδή δεν υποχρεούται) να αποφασίσει το χωρισμό των μελών του σε τομείς γνώσεων, με στόχο τον καλύτερο συντονισμό της διδασκαλίας και της εφαρμογής των εκπαιδευτικών μεθόδων» και επειδή δεν έχει υπάρξει άλλη νομοθετική ρύθμιση η οποία να αναιρεί τα παραπάνω,

Επειδή, την καταγγελία των Συλλόγων Διδασκόντων στηρίζει η ΕΛΜΕ Κιλκίς με τρίωρη στάση εργασίας στις 25/02/2014 αλλά και η ΟΛΜΕ με αποστολή κλιμακίου της στο νομό, 
Επειδή, ο εκάστοτε Διευθυντής Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είναι υπεύθυνος για την ομαλή λειτουργία της εκπαιδευτικής διαδικασίας στην περιοχή αρμοδιότητας του και οφείλει να καλλιεργεί κλίμα συνεργασίας με τους εκπαιδευτικούς και όχι τρομοκρατίας , 
Ερωτάται ο κ. Υπουργός :
-Βάση ποίας διαδικασίας νομιμοποιείται ο Διευθυντής Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης να ζητά πρακτικά των Συλλόγων Διδασκόντων προς «επικύρωση» τους ή προς «έλεγχο της νομιμότητάς τους»; Πρόκειται για υπέρβαση καθηκόντων του υπηρεσιακού παράγοντα ή υλοποίηση σχετικών εντολών του Υπουργείου ;
-Σκοπεύει το Υπουργείο να παρέμβει και με ποιο τρόπο, ούτως ώστε να αποφεύγονται τέτοιου είδους υπερβάσεις αρμοδιοτήτων οι οποίες δημιουργούν αναστάτωση στην εκπαιδευτική κοινότητα;
-Σκοπεύει το Υπουργείο να διακόψει την διαδικασία της «αυτοαξιολόγησης», η οποία έχει δημιουργήσει ήδη πλείστες αντιδράσεις στην εκπαιδευτική κοινότητα, καλλιεργώντας ένα κλίμα τρομοκρατίας, ανασφάλειας και εκφοβισμού, το οποίο ουδεμία σχέση έχει με την βελτίωση του εκπαιδευτικού έργου; 
Οι ερωτώντες βουλευτές :
Κουράκης Αναστάσιος 
Αγαθοπούλου Ειρήνη- Ελένη
Δριτσέλη Παναγιώτα
Κανελλοπούλου Μαρία
Καρα Γιουσούφ Αϊχάν
Κοδέλας Δημήτρης
Φωτίου Θεανώ