κυλιομενο μενου

Πέμπτη 22 Δεκεμβρίου 2011

Συνεδρίαση ΔΣ στις 22-12-2011

Στις 22-12-2011 και ώρα 11:30 συνεδρίασε το ΔΣ με παρόντα τα 4 μέλη του με θέματα ημερήσιας διάταξης:
  1. Υπογραφή της 1ης πράξης
  2. Οργάνωση αρχείου της αιμοδοσίας
  3. Σύνταξη ειδικής πράξης παράδοσης της διοίκησης
  4. Σύνταξη ειδικού πρωτόκολλου παράδοσης ταμείου και υλικού και ορισμός διαχειριστών βιβλιαρίου όψεως
  5. Οργανωτικά θέματα (mail εκπαιδευτικών, βράβευση πρωτοετών, χοροεσπερίδα)
  6. Εθιμοτυπική επίσκεψη στο διευθυντή βθμιας εκπαίδευσης
  7. Συνδρομές ΕΛΜΕ, ΟΛΜΕ, ΑΔΕΔΥ
  8. Συζήτηση επί της διαμαρτυρίας του συλλόγου εκπαιδευτικών Γυμν. Γυναικοκάστρου σχετικά με το επίδομα παραμεθορίου περιοχής.
Απουσίαζαν δικαιολογημένα ο Ξενέλης Γεώργιος και η Αγγίσταλη Κατερίνα λόγω κακοκαιρίας και ο Ρέμπας Μιχαήλ λόγω προγράμματος διδασκαλίας (εκκρεμεί η τακτοποίηση του προγράμματός του).
Αποφασίστηκε:
1. Να αναλάβει ο Γεωργούσης Ιωάννης την οργάνωση του αρχείου αιμοδοσίας το οποίο θα τηρείται στο γραφείο και θα ενημερώνεται αναλυτικά και τακτικά.
2.Να συνταχθεί ειδική πράξη παράδοσης - παραλαβής της διοίκησης και του υλικού
3. Να συνταχθεί ειδικό πρωτόκολλο παράδοσης ταμείου από τον ταμία.
4. Να οριστούν διαχειριστές του βιβλιαρίου όψεως ο πρόεδρος και ο ταμίας.
5. Να συγκεντρωθούν τα mail των συναδέλφων σε εθελοντική βάση προκειμένου να υπάρχει πιο άμεση ενημέρωση. Το έγγραφο ανέλαβε να στείλει στα σχολεία ο Γεν. Γραμματέας.
6. Να οργανωθεί εκδήλωση βράβευσης των πρωτοετών φοιτητών σε συνδυασμό με χοροεσπερίδα με την καινούργια χρονιά.
7. Να σταλεί επιστολή διαμαρτυρίας σε όλους τους φορείς για την μη καταβολή του επιδόματος παραμεθορίου περιοχής σε σχολεία του ΠΥΣΔΕ Κιλκίς. Την επιστολή ανέλαβε να συντάξει ο πρόεδρος.
8. Ο ταμίας ανέλαβε να ελέγξει την οικονομική τακτοποίηση των μελών της ένωσης και ο πρόεδρος να έρθει σε επικοινωνία με το τμήμα μισθοδοσίας για τη μη κράτηση της συνδρομής στο μισθό Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου.
9. Η επίσκεψη στο Δ/ντή αναβλήθηκε για μετά τις γιορτές.


Υπεύθυνος blog: Πολυχρονιάδης Γιώργος

Τετάρτη 21 Δεκεμβρίου 2011

"ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥNEΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ Δ.Σ. ΣΤΗΝ Ε.Λ.ΜΕ. ΚΙΛΚΙΣ"

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ Ν. ΚΙΛΚΙΣ

 ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΛΜΕ Ν. ΚΙΛΚΙΣ
Σε αυτή την κρίσιμη συγκυρία, οι εκλογές στην ΕΛΜΕ Ν. Κιλκίς ανέδειξαν τις Συνεργαζόμενες Εκπαιδευτικές Κινήσεις πρώτη δύναμη. Οι συνάδελφοι εκτίμησαν τη συνδικαλιστική ηθική και τη διαρκή παρουσία μας δίπλα τους και τη στάση μας απέναντι στα προβλήματα που πρόεκυπταν από τις πολιτικές της εκάστοτε κυβέρνησης.
Στις 15-12-2011 έγινε η συγκρότηση του Δ.Σ. της ΕΛΜΕ. Διεκδικήσαμε, όπως οφείλαμε, τη θέση του Προέδρου της ΕΛΜΕ. Η ΔΑΚΕ, τελικά, ήταν αυτή που εξασφάλισε τη θέση του Προέδρου χάρη στη στήριξη που της πρόσφερε η πρωτοεμφανιζόμενη «Ανεξάρτητη Κίνηση Καθηγητών». Για τη θέση του Προέδρου απορία προξενεί το γεγονός ότι ο εκπρόσωπος της «Ανεξάρτητης Κ.Ε.» δεν ψήφισε τον εαυτό του, ενώ ήταν υποψήφιος, αλλά ψήφισε  τον υποψήφιο της ΔΑΚΕ.
Για τη θέση του Αντιπροέδρου η ΔΑΚΕ ψήφισε τον υποψήφιο των «Ανεξάρτητων», για να ολοκληρωθεί η συναλλαγή. Η ΠΑΣΚ απέσυρε τον υποψήφιό της για τη θέση του Αντιπροέδρου, ψήφισε το δικό μας υποψήφιο κι έτσι η συναλλαγή ΔΑΚΕ και “Ανεξάρτητων” δεν ολοκληρώθηκε επιτυχώς!
Συνάδελφοι της ΔΑΚΕ, θυμηθείτε την παροιμία : « τα στερνά τιμούν τα πρώτα». Οι συμφωνίες κάτω από το τραπέζι και σε κλειστά γραφεία εκτός ΕΛΜΕ μας δημιουργούν ερωτηματικά και απορίες. Ο μύθος του Δούρειου Ίππου φαντάζει πάλι επίκαιρος.
Συνάδελφοι-ισσες,
οι Συνεργαζόμενες Εκπαιδευτικές Κινήσεις το επόμενο διάστημα θα παλέψουν απέναντι στα μέτρα που έρχονται (εργασιακή εφεδρεία, μείωση μισθών, συγχωνεύσεις σχολείων, βαθμολόγιο, μισθολόγιο κ.ά.) με μεγαλύτερη δύναμη από πριν, γιατί δεν υπάρχει άλλος δρόμος από το δρόμο του αγώνα. Δε θέλουμε να είμαστε αρεστοί αλλά χρήσιμοι. Θα τιμήσουμε την ψήφο που μας δώσατε με αξιοπρέπεια και στάση ευθύνης απέναντι στη λογική του συμβιβασμού και της υποταγής.
    ΞΕΝΕΛΗΣ  ΓΙΩΡΓΟΣ, Αντιπρόεδρος Ε.Λ.ΜΕ.
    ΑΓΓΙΣΤΑΛΗ  ΚΑΤΕΡΙΝΑ, Μέλος Δ.Σ. Ε.Λ.ΜΕ.

Δευτέρα 19 Δεκεμβρίου 2011

Το ΔΣ της ΕΛΜΕ ρωτά τον Διευθυντή Β/θμιας εκπαίδευσης ν. Κιλκίς

Το ΔΣ της ΕΛΜΕ στην ενακτήρια συνεδρίασή του στις 15-12-2011 αποφάσισε να στείλει στο Δ/ντή Βθμιας εκπαίδευσης ν. Κιλκίς και σε όλα τα σχολεία το παρακάτω έγγραφο:

  Στις 12-12-2012 κοινοποιήθηκε στα σχολεία της Δ/νσης Β/θμιας εκπαίδευσης ν. Κιλκίς καταγγελία με υπογραφή του Υπεύθυνου Σχολικών Δραστηριοτήτων της Διεύθυνσής σας. Επίσης στις 14-12-2011 κοινοποιήθηκε η παραίτηση από το ΔΣ της ΕΛΜΕ του προϊστάμενου οικονομικού, κου Κωφίδη, μέσα από το υπηρεσιακό του mail.
Μετά από αυτά προκύπτουν ερωτήματα:
1.     Πως μπορεί να επικαλείται στέλεχος της διοίκησης τον τίτλο του (Υπεύθυνος γραφείου σχολικών δραστηριοτήτων Δ.Δ.Ε. Κιλκίς - 234126046 εσωτ. 114) για να καταγγείλει εκλεγμένα μέλη του ΔΣ της ΕΛΜΕ και να απαιτεί μάλιστα από τους διευθυντές – διευθύντριες να ενημερωθούν ενυπόγραφα οι συνάδελφοι των σχολείων της Δ/νσής σας.
2.     Πως μπορεί στέλεχος της Δ/νσης (προϊστάμενος οικονομικού) να χρησιμοποιεί το υπηρεσιακό του mail για προσωπική χρήση.
3. Σε ποιες ενέργειες προτίθεστε να προβείτε προκειμένου να αποκατασταθεί η ηθική βλάβη που έχουν υποστεί οι καταγγελλόμενοι από αυτές τις ενέργειες των στελεχών της Δ/νσής σας.

Ο πρόεδρος                                                   Ο Γεν. Γραμματέας

Λοκοβίτης Μιχαήλ                                      Πολυχρονιάδης Γεώργιος

Πέμπτη 15 Δεκεμβρίου 2011

Συγκρότηση σε σώμα του νέου ΔΣ της ΕΛΜΕ ν. Κιλκίς

Θέμα: Συγκρότηση σε σώμα του Δ.Σ. της ΕΛΜΕ ν. Κιλκίς


Μετά από την συνεδρίαση της  15ης Δεκεμβρίου  2011  το  Δ.Σ  της ΕΛΜΕ  Ν. Κιλκίς 
συγκροτήθηκε  σε  σώμα  ως  εξής:

                ΠΡΟΕΔΡΟΣ  :                          ΛΟΚΟΒΙΤΗΣ   ΜΙΧΑΗΛ 


                    ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ :                  ΞΕΝΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

                    Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ :                ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑΔΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ

                    ΤΑΜΙΑΣ  :                                 ΠΑΠΟΥΛΙΔΗΣ ΙΑΚΩΒΟΣ

                    ΟΡΓ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ :           ΓΕΩΡΓΟΥΣΗΣ   ΙΩΑΝΝΗΣ

                    ΜΕΛΗ :                                      ΑΓΓΙΣΤΑΛΗ  ΚΑΤΕΡΙΝΑ 
                                                                       
                                                                         ΡΕΜΠΑΣ ΜΙΧΑΗΛ

Επιμέλεια του blog: Πολυχρονιάδης Γεώργιος
      
                                                                      

Παρασκευή 2 Δεκεμβρίου 2011

Ψήφισμα της γενικής συνέλευσης των εκπαιδευτικών Β/θμιας εκπαίδευσης

Η γενική συνέλευση των εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ν. Κιλκίς σήμερα 30-11-2011

δηλώνει την αντίθεσή της στη διάθεση δημοσίων εκτάσεων για την εξόρυξη μεταλλευμάτων χρυσού και χαλκού στα Κρούσσια και στο Πάικο του νομού Κιλκίς καθώς:

1. Η επεξεργασία των προϊόντων εξόρυξης είναι επικίνδυνη για τη δημόσια υγεία των κατοίκων καθώς χρησιμοποιούνται ουσίες ιδιαίτερα τοξικές (κυάνιο) στο διαχωρισμό των μεταλλευμάτων και ο κίνδυνος για τη μόλυνση του εδάφους και του υδροφόρου ορίζοντα είναι άμεσος και μεγάλος.

2. Αυτού του τύπου οι εγκαταστάσεις είναι τραυματικές για το τοπίο ιδιαίτερα για σημεία υψηλού κάλλους και φυσικού πλούτου, όπως αυτά στα οποία αναφερόμαστε. Οι σύγχρονες μέθοδοι εκσκαφής είναι ιδιαίτερα έντονες και ταχείς και οδηγούν σε ουσιαστικά μη ελέγξιμη και μη αναστρέψιμη περιβαλλοντική επέμβαση. Ο νομός μας στηρίζεται στους δύο πανέμορφους ορεινούς όγκους του Πάικου και των Κρουσσίων και δεν πρέπει να δεχτεί το βιασμό τους προς όφελος του μεγάλου κεφαλαίου.

3. Η όλη εγκατάσταση και δραστηριότητα παρά τις αρνητικές επιπτώσεις που θα φέρει σε περιβαλλοντικό επίπεδο δε θα ευνοήσει τον τόπο στο επίπεδο της ανάπτυξής του, καθώς δεν θα απασχοληθεί σημαντικός αριθμός κατοίκων των περιοχών κατά την παραγωγική διαδικασία καθώς η περιοχή δεν διαθέτει ούτε διέθετε ποτέ εξειδικευμένο προσωπικό σε μεταλλευτικές δραστηριότητες, αλλά και ο αριθμός των ανειδίκευτων εργατών που απαιτεί λόγω της μηχανοποιημένης δραστηριότητας δεν αποτελεί απασχόληση ικανή να οδηγήσει στην ανάπτυξη του τόπου.

Υπεύθυνος blog: Πολυχρονιάδης Γιώργος

Πέμπτη 1 Δεκεμβρίου 2011

Δελτίο τύπου ΕΛΜΕ Κιλκίς

ΕΝΩΣΗ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ  Μ.Ε.                                                                                                       
        ΝΟΜΟΥ  ΚΙΛΚΙΣ
Βυζαντίου 3 Τηλ. 2341023169                                      Κιλκίς 30/11/2011
        (Εργατικό  Κέντρο)                                 
      61100    Κιλκίς

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

     To ΔΣ της ΕΛΜΕ Κιλκίς πραγματοποίησε την ετήσια εκλογοαπολογιστική του συνέλευση και τις εκλογές για την ανάδειξη νέου Δ.Σ.   την Τετάρτη 30/11/2011 στο Εργατικό Κέντρο Κιλκίς.
     Τα αποτελέσματα έχουν ως εξής:
Α) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ 7μελούς Δ.Σ. ΕΛΜΕ Ν. ΚΙΛΚΙΣ
Ψήφησαν         541
Λευκά               24
Άκυρα                11
Έγκυρα           506
                  
                   Έλαβαν:
ΑΓΩΝ.ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ–ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ          146 ψήφους και 2 έδρες
ΠΑΣΚ                                                                            114 ψήφους και 2 έδρες
ΔΑΚΕ                                                                            113 ψήφους και 2 έδρες
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ                   59 ψήφους και 1 έδρα
ΕΣΑΚ- ΔΕΕ                                                                  49  ψήφους
ΑΓΩΝ.ΚΙΝΗΣΕΙΣ                                                        25  ψήφους
                   Εκλέγονται:
Από τη ΑΓΩΝ.ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ–ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ- ΑΝΕΝΤΑΧΤΟΙ ΑΡΙΣΤΕΡΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ        
1)      Ξενέλης Γεώργιος           117  σταυρούς
1)     Αγγίσταλη Κατερίνα           60
Από την ΠΑΣΚ
1)     Ρωμανίδης  Γεώργιος          68
2)     Πολυχρονιάδης Γεώργιος    66
Από την ΔΑΚΕ
2)     Λοκοβίτης Μιχαήλ              64
3)     Γεωργούσης Ιωάννης           63
Από την ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ  
      1  Κωφίδης Κυριάκος              39
Β) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
                   Εκλέγονται
Από την ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΊΑ: Καραγεωργίου Στέφανος                                 Από την ΠΑΣΚ: Xoνδροματίδης Αναστάσιος                                    
Από την ΔΑΚΕ: Ταμουτσίδης Αλέξανδρος