κυλιομενο μενου

Δευτέρα 19 Δεκεμβρίου 2011

Το ΔΣ της ΕΛΜΕ ρωτά τον Διευθυντή Β/θμιας εκπαίδευσης ν. Κιλκίς

Το ΔΣ της ΕΛΜΕ στην ενακτήρια συνεδρίασή του στις 15-12-2011 αποφάσισε να στείλει στο Δ/ντή Βθμιας εκπαίδευσης ν. Κιλκίς και σε όλα τα σχολεία το παρακάτω έγγραφο:

  Στις 12-12-2012 κοινοποιήθηκε στα σχολεία της Δ/νσης Β/θμιας εκπαίδευσης ν. Κιλκίς καταγγελία με υπογραφή του Υπεύθυνου Σχολικών Δραστηριοτήτων της Διεύθυνσής σας. Επίσης στις 14-12-2011 κοινοποιήθηκε η παραίτηση από το ΔΣ της ΕΛΜΕ του προϊστάμενου οικονομικού, κου Κωφίδη, μέσα από το υπηρεσιακό του mail.
Μετά από αυτά προκύπτουν ερωτήματα:
1.     Πως μπορεί να επικαλείται στέλεχος της διοίκησης τον τίτλο του (Υπεύθυνος γραφείου σχολικών δραστηριοτήτων Δ.Δ.Ε. Κιλκίς - 234126046 εσωτ. 114) για να καταγγείλει εκλεγμένα μέλη του ΔΣ της ΕΛΜΕ και να απαιτεί μάλιστα από τους διευθυντές – διευθύντριες να ενημερωθούν ενυπόγραφα οι συνάδελφοι των σχολείων της Δ/νσής σας.
2.     Πως μπορεί στέλεχος της Δ/νσης (προϊστάμενος οικονομικού) να χρησιμοποιεί το υπηρεσιακό του mail για προσωπική χρήση.
3. Σε ποιες ενέργειες προτίθεστε να προβείτε προκειμένου να αποκατασταθεί η ηθική βλάβη που έχουν υποστεί οι καταγγελλόμενοι από αυτές τις ενέργειες των στελεχών της Δ/νσής σας.

Ο πρόεδρος                                                   Ο Γεν. Γραμματέας

Λοκοβίτης Μιχαήλ                                      Πολυχρονιάδης Γεώργιος