κυλιομενο μενου

Πέμπτη 22 Δεκεμβρίου 2011

Συνεδρίαση ΔΣ στις 22-12-2011

Στις 22-12-2011 και ώρα 11:30 συνεδρίασε το ΔΣ με παρόντα τα 4 μέλη του με θέματα ημερήσιας διάταξης:
  1. Υπογραφή της 1ης πράξης
  2. Οργάνωση αρχείου της αιμοδοσίας
  3. Σύνταξη ειδικής πράξης παράδοσης της διοίκησης
  4. Σύνταξη ειδικού πρωτόκολλου παράδοσης ταμείου και υλικού και ορισμός διαχειριστών βιβλιαρίου όψεως
  5. Οργανωτικά θέματα (mail εκπαιδευτικών, βράβευση πρωτοετών, χοροεσπερίδα)
  6. Εθιμοτυπική επίσκεψη στο διευθυντή βθμιας εκπαίδευσης
  7. Συνδρομές ΕΛΜΕ, ΟΛΜΕ, ΑΔΕΔΥ
  8. Συζήτηση επί της διαμαρτυρίας του συλλόγου εκπαιδευτικών Γυμν. Γυναικοκάστρου σχετικά με το επίδομα παραμεθορίου περιοχής.
Απουσίαζαν δικαιολογημένα ο Ξενέλης Γεώργιος και η Αγγίσταλη Κατερίνα λόγω κακοκαιρίας και ο Ρέμπας Μιχαήλ λόγω προγράμματος διδασκαλίας (εκκρεμεί η τακτοποίηση του προγράμματός του).
Αποφασίστηκε:
1. Να αναλάβει ο Γεωργούσης Ιωάννης την οργάνωση του αρχείου αιμοδοσίας το οποίο θα τηρείται στο γραφείο και θα ενημερώνεται αναλυτικά και τακτικά.
2.Να συνταχθεί ειδική πράξη παράδοσης - παραλαβής της διοίκησης και του υλικού
3. Να συνταχθεί ειδικό πρωτόκολλο παράδοσης ταμείου από τον ταμία.
4. Να οριστούν διαχειριστές του βιβλιαρίου όψεως ο πρόεδρος και ο ταμίας.
5. Να συγκεντρωθούν τα mail των συναδέλφων σε εθελοντική βάση προκειμένου να υπάρχει πιο άμεση ενημέρωση. Το έγγραφο ανέλαβε να στείλει στα σχολεία ο Γεν. Γραμματέας.
6. Να οργανωθεί εκδήλωση βράβευσης των πρωτοετών φοιτητών σε συνδυασμό με χοροεσπερίδα με την καινούργια χρονιά.
7. Να σταλεί επιστολή διαμαρτυρίας σε όλους τους φορείς για την μη καταβολή του επιδόματος παραμεθορίου περιοχής σε σχολεία του ΠΥΣΔΕ Κιλκίς. Την επιστολή ανέλαβε να συντάξει ο πρόεδρος.
8. Ο ταμίας ανέλαβε να ελέγξει την οικονομική τακτοποίηση των μελών της ένωσης και ο πρόεδρος να έρθει σε επικοινωνία με το τμήμα μισθοδοσίας για τη μη κράτηση της συνδρομής στο μισθό Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου.
9. Η επίσκεψη στο Δ/ντή αναβλήθηκε για μετά τις γιορτές.


Υπεύθυνος blog: Πολυχρονιάδης Γιώργος