κυλιομενο μενου

Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου 2014

Επιλογή υποδιευθυντών
ΘΕΜΑ:ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ
         
1.   Ο σύλλογος των διδασκόντων κάθε σχολικής μονάδας και Σ.Ε.Κ., σε συνεδρίασή  του, συντάσσει αιτιολογημένη πρόταση επιλογής υποδιευθυντή της σχολικής μονάδας.
2.     Η πρόταση μαζί με το πρακτικό του συλλόγου των διδασκόντων διαβιβάζονται από τον διευθυντή της σχολικής μονάδας ή του Σ.Ε.Κ. στο αρμόδιο υπηρεσιακό συμβούλιο (Π.Υ.Σ.Δ.Ε.) το οποίο, μετά από έλεγχο της συνδρομής των προϋποθέσεων και της νομιμότητας της διαδικασίας διαμόρφωσης της πρότασης, προτείνει στον οικείο διευθυντή εκπαίδευσης την τοποθέτηση του.
3.      Αν ο σύλλογος των διδασκόντων παραλείψει να υποβάλει πρόταση, η τοποθέτηση γίνεται με απόφαση του οικείου διευθυντή εκπαίδευσης, ύστερα από πρόταση του οικείου υπηρεσιακού συμβουλίου, το οποίο λαμβάνει υπόψη τα προβλεπόμενα κριτήρια.
Συναδέλφισσες, συνάδελφοι
   Πάγια θέση του συνδικαλιστικού κινήματος είναι η επιλογή των υποδιευθυντών να γίνεται με την εκπεφρασμένη γνώμη του συλλόγου διδασκόντων, την οποία και επιδιώκουμε. Όπως έγκαιρα έχουμε δηλώσει, σεβόμενοι τις αποφάσεις του κλάδου, υποστηρίζουμε όλες τις υποψηφιότητες που προκρίνουν οι Σύλλογοι Διδασκόντων. Θεωρούμε ότι κάτι τέτοιο αποτελεί στοιχειώδη δημοκρατική υποχρέωση  και του ΠΥΣΔΕ συνολικά.