κυλιομενο μενου

Δευτέρα 23 Μαρτίου 2015

ΣυνταξιοδοτήσειςΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ
 της αιρετού του ΠΥΣΔΕ  Ν.ΚΙΛΚΙΣ  ΜΑΤΣΑΚΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗΣ
Email:matsakidou2@gmail.com
6938824254
 Εκπροσώπου των ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΙΝΗΣΕΩΝ (ΣΥΝΕΚ)
Παραιτήσεις εκπαιδευτικών και συνταξιοδοτήσεις
 Ημερομηνίες υποβολής αίτησης και ανάκλησης παραίτησης. Χρόνος υποβολής παραίτησης
Όσον αφορά το χρόνο υποβολής παραίτησης σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις οι αιτήσεις παραίτησης των εκπαιδευτικών υποβάλλονται από τις 21 μέχρι και τις 30 Απριλίου. Όσες αιτήσεις υποβάλλονται από την 1η Ιουνίου καθώς και κατά τη διάρκεια του ερχόμενου διδακτικού έτους, γίνονται αποδεκτές ύστερα από πρόταση του ΚΥΣΔΕ με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, για εξαιρετικούς λόγους όπως βαριές και δυσίατες ασθένειες ή για ιδιαίτερα σοβαρούς οικογενειακούς λόγους.
Παραίτηση με τη λήξη του διδακτικού έτους
Αν ο εκπαιδευτικός υποβάλει στο διάστημα 21 με 30 Απριλίου αίτηση παραίτησης θεωρείται ότι έχει γίνει αποδεκτή και η υπαλληλική σχέση λύεται αυτοδικαίως με το τέλος του διδακτικού έτους, εφόσον ο εκπαιδευτικός δεν ανακαλέσει με δήλωσή του εντός ενός μήνα που δικαιούται την αίτηση παραίτησης που έχει υποβάλει.

21-4-2015
20-5-2015
22-4-2015
21-5-2015
23-4-2015
22-5-2015
24-4-2015
25-5-2015
27-4-2015
26-5-2015
28-4-2015
27-5-2015
29-4-2015
28-5-2015