κυλιομενο μενου

Δευτέρα 23 Μαρτίου 2015

Χωρίς καμία ισχύ οι έπαινοι της διεύθυνσης;ΘΕΜΑ: ΕΠΑΙΝΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

            Σε ερώτημα της ΕΛΜΕ Κιλκίς , Αριθμ. Πρωτ.: 6/06-02-2015, σχετικά με το νομοθετικό πλαίσιο πάνω στο οποίο βασίζεται η απονομή επαίνων (ιδιαίτερα αυξημένων σε αριθμό τα τελευταία 2 χρόνια), ο Διευθυντής της Δ.Ε. Ν. Κιλκίς μας απαντά με την Αριθμ. Πρωτ.: Φ31.2/856/10-02-2015. Μας γνωρίζει ότι το άρθρο 61 παρ. 1 του νόμου Ν.3528/2007 (Υπαλληλικός Κώδικας) προβλέπει απονομή επαίνου σε υπαλλήλους και γι’ αυτό το λόγο η Υπηρεσία προβαίνει στον έπαινο Σχολείων ή εκπαιδευτικών για εκτέλεση υπηρεσίας που δεν επιβάλλεται από τα καθήκοντα καθώς και για την κοινωνική τους δράση.

            Το έγγραφο που υπογράφει ο Διευθυντής Δ.Ε. Ν.Κιλκίς απαντά αποσπασματικά και δε δίνει την πλήρη εικόνα του  Ν. 3528/2007, τον οποίο επικαλείται. Ο Υπαλληλικός Κώδικας αναφέρει ξεκάθαρα στο αμέσως επόμενο άρθρο 62 παράγραφος 1 του νόμου Ν.3528/2007 τα εξής: "Ο έπαινος απονέμεται με απόφαση του αρμοδίου Υπουργού μετά από σύμφωνη και ειδικά αιτιολογημένη γνώμη του οικείου υπηρεσιακού συμβουλίου".

            Ως εκ τούτου, προκύπτουν σοβαρά ερωτήματα σχετικά με την απονομή επαίνων από την υπηρεσία.
-Γιατί η ΔΙΔΕ Κιλκίς έχει εκδώσει πληθώρα αποφάσεων ηθικών αμοιβών - επαίνων , χωρίς να ακολουθήσει την προβλεπόμενη από το νόμο διαδικασία μέσω του υπηρεσιακού συμβουλίου (Ν.3528/2007)  και χωρίς απόφαση-υπογραφή του αρμόδιου Υπουργού;
- Γιατί έχει αποστείλει στα σχολεία και έχει αναρτήσει στο διαδικτυακό τόπο της ΔΙΔΕ Κιλκίς τέτοιες αποφάσεις, που μάλιστα φέρουν εκτός από την υπογραφή του Διευθυντή Δ.Ε. Ν. Κιλκίς και την υπογραφή του Υπεύθυνου Γραφείου Σχολικών Δραστηριοτήτων της ΔΙΔΕ Κιλκίς;

        Η ΕΛΜΕ Κιλκίς θεωρεί ότι όλοι οι έπαινοι που εκδόθηκαν το προηγούμενο διάστημα δεν έχουν καμιά ισχύ. Αντίθετα, ουσιαστική ηθική αμοιβή, για τους μαχόμενους εκπαιδευτικούς που εκπροσωπεί, δεν είναι άλλη παρά η αναγνώριση από τη δοκιμαζόμενη ελληνική οικογένεια ότι τα παιδιά της είναι σε καλά, έμπιστα και ικανά χέρια.

   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                   Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
    ΞΕΝΕΛΗΣ Γ.                                                                                         ΓΕΩΡΓΟΥΣΗΣ Ι.