κυλιομενο μενου

Δευτέρα 23 Μαρτίου 2015

Παράσταση του ΔΣ της ΕΛΜΕ στη ΔΔΕΘέμα: «Ανακοίνωση για την παράσταση διαμαρτυρίας του Δ.Σ. της Ε.Λ.Μ.Ε. Κιλκίς στη Δ.Δ.Ε. Κιλκίς για τη μη καταβολή δεδουλευμένων στις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2014»

Συνάδερφοι και συναδέρφισσες,

Ως Δ.Σ. της Ε.Λ.Μ.Ε. Κιλκίς, την Πέμπτη 19/03/2015, προχωρήσαμε σε παράσταση διαμαρτυρίας στη Δ.Δ.Ε. Κιλκίς για τη μη καταβολή των δεδουλευμένων στους εμπλεκόμενους στις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2014 (επιτηρητές, προέδρους και μέλη επιτροπών) από δύο (02) εξεταστικά κέντρα (Πολυκάστρου και Ειδικό Κιλκίς).
Ο αναπληρωτής Δ/ντής Δ.Ε. κ. Ιωακειμίδης και ο υπεύθυνος του τμήματος οικονομικών θεμάτων κ. Κωφίδης ενημέρωσαν το Δ.Σ. της Ε.Λ.Μ.Ε. για τις ενέργειες που έχουν γίνει από την πλευρά της Δ.Δ.Ε. Κιλκίς για την πληρωμή των δεδουλευμένων. Σύμφωνα με τα λεγόμενά τους, με το υπ. αριθμ. Φ14.1/2298/14-3-2014 έγγραφο της Διεύθυνσης ζητήθηκε από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας το ποσό των 32.000,00€, αλλά πιστώθηκε ποσό μόλις 20.000,00€.
Η επόμενη έγγραφη κίνηση της Δ.Δ.Ε. Κιλκίς ήταν επτά (07) μήνες μετά, όταν με το υπ. αριθμ. Φ14.3/8156/2-10-2014 έγγραφό της ζήτησε εκ νέου από το αρμόδιο τμήμα του Υπουργείου να μεριμνήσει για την πίστωση του απαραίτητου ποσού, ώστε να γίνει η εξόφληση των δεδουλευμένων.

Μέχρι και τις 10/02/2015, όταν απάντησε η Διεύθυνση σε έγγραφο της Ε.Λ.Μ.Ε. Κιλκίς σχετικό με το θέμα, δεν είχε γίνει κάποια άλλη έγγραφη ενέργεια προς κάποια αρμόδια υπηρεσία.
Η τελευταία ενέργεια στην οποία προχώρησε η Δ.Δ.Ε. Κιλκίς, σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση, είναι η αναφορά της εκκρεμότητας σε έγγραφο της 18/03/2015 σχετικά με τη δαπάνη των φετινών Πανελλαδικών Εξετάσεων.
Σε ερώτηση σχετικά με την απόφαση της Διεύθυνσης να επιλέξει την εξόφληση των Εξεταστικών Κέντρων «με βάση την σειρά προτεραιότητας κατάθεσης των απαραίτητων ορθών δικαιολογητικών» και να αφήσει απλήρωτους όλους τους εμπλεκόμενους στο Εξεταστικό Κέντρο του ΓΕ.Λ. Πολυκάστρου και στο Ειδικό Εξεταστικό Κέντρο Κιλκίς, υπήρξε η παραδοχή ότι ήταν ένας τρόπος αντιμετώπισης του θέματος, προκειμένου να μην επιστραφεί το χρηματικό ποσό και να δοθεί σε δικαιούχους.
Σε ερώτηση που θέσαμε σχετικά με την επίλυση του προβλήματος, η απάντηση που δόθηκε είναι ότι έχει ζητηθεί να γίνει ρύθμιση από τα αρμόδια υπουργεία Παιδείας και Οικονομικών. Σε συνέχεια της ερώτησης αυτής, όταν θέσαμε την περίπτωση να μην υπογραφεί η σχετική ρύθμιση, η απάντηση ήταν ότι τότε δεν πρόκειται να πληρωθούν οι συνάδελφοι.

Ως Δ.Σ. της Ε.Λ.Μ.Ε. Κιλκίς αποφασίσαμε ομόφωνα να απευθυνθούμε εγγράφως στην Ο.Λ.Μ.Ε., ζητώντας να παρέμβει στα αρμόδια υπουργεία για την επίλυση της κατάστασης.

Συνάδερφοι και συναδέρφισσες, ζητούμε να έρθετε άμεσα σε επικοινωνία με τους αιρετούς σε Ε.Λ.Μ.Ε. και Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Κιλκίς, προκειμένου να καθορίσουμε τη στάση μας.

Για μία ακόμα φορά, απαιτούμε από όλους τους αρμόδιους φορείς το αυτονόητο: την άμεση καταβολή των δεδουλευμένων σε όλους τους εκπαιδευτικούς χωρίς εξαιρέσεις.

     
      Ο  Πρόεδρος                                         Ο Γ. Γραμματέας

              Ξενέλης  Γεώργιος                              Γεωργούσης Ιωάννης