κυλιομενο μενου

Κυριακή 7 Απριλίου 2013

Περί βαθμών και κλιμακίων

Το Δ.Σ. της ΕΛΜΕ έχει εκφράσει την πλήρη αντίθεσή του στο νέο ληστρικό μισθολόγιο που εφαρμόστηκε με το νόμο 4024/27-10-2011 και φυσικά διαφωνεί πλήρως με το σύστημα αξιολόγησης που σκοπό έχει να <<υποτάξει>> τον εκπαιδευτικό, να τον χειραγωγήσει και να τον καθηλώσει μισθολογικά. Και όμως αυτό το σύστημα, στο οποίο εναντιώνεται σύσσωμος ο κλάδος, μεθοδικά, αργά και σταθερά προσπαθεί να περάσει η τρικομματική κυβέρνηση. Εμείς διεκδικούμε την ακώλυτη μισθολογική εξέλιξη από βαθμό σε βαθμό και ουσιαστική περιοδική επιμόρφωση με απαλλαγή από τα διδακτικά καθήκοντα.
  Με το νέο μισθολόγιο έγινε η κατάταξη των ήδη υπηρετούντων εκπαιδευτικών σε βαθμούς και κλιμάκια. Για κάθε βαθμό προβλέπεται και ένας αριθμός κλιμακίων. Καλούμε λοιπόν το οικονομικό τμήμα της διεύθυνσης να εξετάσει το θέμα και να αποδώσει τα κλιμάκια ανά διετία ή τριετία ανάλογα το βαθμό σε αυτούς που τα δικαιούνται, εφόσον έχουν συμπληρώσει τον απαιτούμενο χρόνο. Σε κάθε περίπτωση θεωρούμε ότι η οποιαδήποτε παράλειψη δεν έγινε εσκεμμένα. Καλούμε τέλος τη Διεύθυνση Βθμιας Εκπαίδευσης να πάρει θέση για το θέμα αυτό και να δώσει τις απαραίτητες εξηγήσεις για τις ενέργειες που θα κάνει άμεσα για να διορθωθεί η οποιαδήποτε αδικία όπου υπάρχει. 

Ο Πρόεδρος                                                      Ο Γεν. Γραμματέας

Ξενέλης Γιώργος                                              Γεωργούσης Γιάννης

Υπεύθυνος του blog: Πολυχρονιάδης Γιώργος