κυλιομενο μενου

Σάββατο 27 Απριλίου 2013

Καταγγελία των ΣΕΚ για την αύξηση του ωραρίου

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΙΝΗΣΕΩΝ
                                                                                              
Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,
Ξεκίνησαν με την υλική απαξίωση του διδακτικού έργου( έως και 40% μειώσεις μισθών). Συνέχισαν με την κατασυκοφάντησή μας και τον ηθικό μας διασυρμό. Όμως δεν ήταν αρκετό. Θεσμοθέτησαν μια αξιολόγηση-καρμανιόλα, με σκοπό να μας έχουν σε ένα καθεστώς διαρκούς τρομοκρατίας, πειθάρχησης και συναδελφικού κανιβαλισμού. Όμως ούτε αυτό ήταν αρκετό.
Μας έθεσαν σε αργία γιατί διαδηλώσαμε ή γιατί είχαμε "ανάρμοστη συμπεριφορά εκτός υπηρεσίας" ή γιατί είχαμε νομική αντιδικία οποιασδήποτε μορφής, καταστρατηγώντας αυτό που και ακόμη βάρβαρα, φασιστικά καθεστώτα τυπικά υπερασπίζονται: το τεκμήριο της αθωότητας. Ούτε αυτό τους ήταν αρκετό.
Προχωρούν σε αύξηση ωραρίου. Κατά μέσο όρο 3 ώρες την εβδομάδα, από 2 έως 4 ώρες ανάλογα με τα χρόνια υπηρεσίας. Για το καλό του δημόσιου σχολείου; Κανείς δεν τους πιστεύει πλέον. Είναι γυμνοί και έκθετοι μπροστά σε ολόκληρη την ελληνική κοινωνία. Αυξάνουν το ωράριο του έλληνα εκπαιδευτικού (που ήταν στο μέσο όρος στην Ευρώπη) , το οδηγούν σε καθεστώς εργασιακής εξάντλησης (με ότι αυτό συνεπάγεται για το επίπεδο της παρεχόμενης γνώσης στο δημόσιο σχολείο), για ένα και μόνο λόγο: για να περικόψουν δαπάνες. Αυτός είναι ο σύγχρονος τρόπος για να περιγράφεται η διάλυση του Δημόσιου σχολείου και η σταδιακή ιδιωτικοποίησή του.
Η συγκεκριμένη αύξηση ωραρίου μεταφράζεται σε 9.750 θέσεις εκπαιδευτικών. Εάν συνυπολογίσουμε τις επερχόμενες συγχωνεύσεις και καταργήσεις  τμημάτων και σχολείων, τη δαμόκλειο αξιολόγηση και το πειθαρχικό "δίκαιο" τότε να είμαστε σίγουροι ότι οι απολύσεις είναι ade portas. Εξ άλλου το πολυνομοσχέδιο μιλάει ρητά:  " Οι διατάξεις των περιπτώσεων 1 και 2( η αύξηση του ωραρίου) εφαρμόζονται για τον προσδιορισμό των κενών θέσεων, των λειτουργικών αναγκών και των τυχόν υπεραριθμιών, με σκοπό το διορισμό μόνιμων ή την πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, καθώς και τις μεταθέσεις, τις μετατάξεις και τις αποσπάσεις μόνιμων εκπαιδευτικών, και για το σχολικό έτος 2013 – 2014."
Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,
όλοι εμείς, που με περίσσευμα υπευθυνότητας , φιλότιμου και αγάπης για τα παιδιά μας και το διδακτικό μας έργο, ουσιαστικά στηρίξαμε το Δημόσιο σχολείο όταν η συγκυβέρνηση το κατεδάφιζε , μέσω της υποχρηματοδότησης και της λειτουργικής και θεσμικής υπονόμευσης, έχουμε υποχρέωση αυτή τη φορά να προστατεύσουμε τα δικαιώματά μας για ένα διδακτικό ωράριο που θα μας επιτρέπει να παραμείνουμε δάσκαλοι και όχι ανθρωποφύλακες.
Δεν συναινούμε σε ένα ωράριο εξόντωσης.
Δεν συναινούμε στις απολύσεις εκπαιδευτικών.
Δεν συναινούμε στη μετατροπή της εκπαίδευσης από κοινωνικό αγαθό σε εμπόρευμα.
Καλούμε την ΟΛΜΕ, τις ΕΛΜΕ, κάθε παράταξη και κάθε συνάδελφο σε άμεση αντίδραση.
Να καλέσουμε συνελεύσεις του κλάδου αμέσως μετά το Πάσχα και άμεσα συνέλευση Προέδρων.
Να συντονίσουμε τη δράση μας με γονείς, μαθητές, δασκάλους για τη δημιουργία ενός μεγάλου πανεκπαιδευτικού μετώπου.


ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ

«ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΜΕΤΡΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΤΩΝ Ν. 4046/2012, 4093/2012 ΚΑΙ 4127/2013»


Υποπαράγραφος Θ.2.
Ρυθμίσεις για την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση

1.             Η παράγραφος 5 του άρθρου 4 του ν. 1566/1985 (Α’ 167) αντικαθίσταται ως εξής:

«5. Κατεξαίρεση, είναι δυνατή η λειτουργία επταθέσιων έως και ενδεκαθέσιων δημοτικών σχολείων καθώς και δημοτικών σχολείων άνω των δωδεκαθέσιων, όταν το επιβάλλουν λειτουργικοί και παιδαγωγικοί λόγοι όπως είναι ο αριθμός των μαθητών, οι διατιθέμενοι χώροι διδασκαλίας και οι αποστάσεις μεταξύ των σχολείων.».

2.             Η παράγραφος 13 του άρθρου 14 του ν. 1566/1985 αντικαθίσταται ως εξής:

«13. Οι ώρες εβδομαδιαίας διδασκαλίας και διεξαγωγής πρακτικών ασκήσεων από το εκπαιδευτικό προσωπικό της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ορίζονται από 1/9/2013 ως εξής:
α) διευθυντές γυμνασίων, λυκείων και επαγγελματικών σχολών ώρες 10 όταν λειτουργούν με τρία έως πέντε τμήματα τάξεων, ώρες 9 όταν λειτουργούν με έξι έως εννέα τμήματα τάξεων, ώρες 7 όταν λειτουργούν με δέκα έως δώδεκα τμήματα τάξεων και ώρες 5 όταν λειτουργούν με περισσότερα από δώδεκα τμήματα τάξεων. Για την εφαρμογή της διάταξης αυτής δεν υπολογίζεται ως τμήμα εκείνο που έχει αριθμό μαθητών μικρότερο από το μισό του προβλεπόμενου ανώτατου αριθμού.
β) Διευθυντές ΣΕΚ ώρες 10.
γ) Υποδιευθυντές γυμνασίων, λυκείων και επαγγελματικών σχολών και υπεύθυνων τομέων ΣΕΚ ώρες 16.
δ) Υπεύθυνοι εργαστηρίων ώρες 20.
ε) Εκπαιδευτικό προσωπικό όλων των κλάδων της κατηγορίας ΠΕ ώρες 23 αν έχουν έως έξι έτη υπηρεσίας, ώρες 21 αν έχουν από έξι μέχρι δώδεκα έτη υπηρεσίας και ώρες 20 αν έχουν πάνω από δώδεκα έτη υπηρεσίας.
στ) Εκπαιδευτικοί εργαστηρίων του κλάδου ΤΕ01 ώρες 24 εάν έχουν έως επτά έτη υπηρεσίας, ώρες 21 εάν έχουν επτά μέχρι δεκατρία έτη υπηρεσίας και ώρες 20 εάν έχουν πάνω από δεκατρία έτη υπηρεσίας.
ζ) Αρχιτεχνίτες του κλάδου ΔΕ01 ώρες 28.
η) Τεχνίτες του κλάδου ΔΕ01 ώρες 30.».
3.             Οι διατάξεις των περιπτώσεων 1 και 2 εφαρμόζονται για τον προσδιορισμό των κενών θέσεων, των λειτουρ­γικών αναγκών και των τυχόν υπεραριθμιών, με σκοπό το διορισμό μόνιμων ή την πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, καθώς και τις μεταθέσεις, τις μετατάξεις και τις αποσπάσεις μόνιμων εκπαιδευτικών, και για το σχολικό έτος 2013 – 2014.

4.             Οι εκπαιδευτικοί της ιδιωτικής εκπαίδευσης που δεν συμπληρώνουν το υποχρεωτικό τους διδακτικό ωράριο, με βάση το προβλεπόμενο ωρολόγιο πρόγραμμα διδασκαλίας, μπορούν είτε α) να απασχολούνται λιγότερες ώρες από αυτές του υποχρεωτικού τους ωραρίου, με ανάλογη μείωση των αποδοχών τους οι οποίες σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι κατώτερες από τις αποδοχές εκπαιδευτικού με διδακτικό ωράριο δώδεκα (12) ωρών είτε β) να απασχολούνται μέχρι και της συμπληρώσεως του υποχρεωτικού τους ωραρίου σε σχολικές δράσεις όπως είναι η ενισχυτική διδασκαλία, η πρόσθετη διδακτική στήριξη, η ενίσχυση της γλωσσομάθειας, οι αθλητικές, πολιτιστικές και καλλιτεχνικές δραστηριότητες στο σχολείο που υπηρετούν ή σε άλλο σχολείο που ίδιου ιδιοκτήτη που λειτουργεί στην ίδια πόλη.

5.             Η ρύθμιση της περίπτωσης 4 ισχύει αποκλειστικά και μόνο στην περίπτωση που η ανάγκη συμπλήρωσης του διδακτικού ωραρίου προκύπτει μετά από την πλήρη κατανομή των διδακτικών ωρών ανά μάθημα στους εκπαιδευτικούς που υπηρετούν στο σχολείο.

6.             Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορεί να ρυθμίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής των διατάξεων των περιπτώσεων 4 και 5. 
Υπεύθυνος του blog: Πολυχρονιάδης Γιώργος