κυλιομενο μενου

Τρίτη 2 Απριλίου 2013

ΟΧΙ ΠΙΣΩΓΥΡΙΣΜΑ ΣΤΑ ΡΟΥΣΦΕΤΙΑ

Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 31 ν. 3848/10, «Σε κάθε περίπτωση απόσπασης ως μονάδες μετάθεσης υπολογίζονται οι προβλεπόμενες για τη σχολική μονάδα στην οποία αποσπάται ο εκπαιδευτικός. Προκειμένου για απόσπαση σε άλλη υπηρεσία, φορέα ή νομικό πρόσωπο υπολογίζονται οι προβλεπόμενες για την πλησιέστερη σχολική μονάδα…»
Με την διάταξη αυτή ικανοποιήθηκε ένα πάγιο αίτημα των εκπαιδευτικών και τέθηκε τέρμα σε μια απαράδεκτη κατάσταση: Εκπαιδευτικοί που υπηρετούσαν  δίπλα στο σπίτι τους έπαιρναν τα μόρια της οργανικής τους θέσης!
Φαίνεται, όμως, ότι κάποιοι δεν το βάζουν κάτω:
 Με την παρ. 2. του άρθ. 9 του νόμου 4115/13, που αφορά στις αποσπάσεις εκπαιδευτικών στο ΙΝΕΔΙΒΙΜ (ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ  ΜΑΘΗΣΗΣ),  καθώς και την παρ. 3 του άρθ. 27 του ίδιου νόμου, που αφορά στις αποσπάσεις εκπαιδευτικών στον ΕΟΠΠΕΠ (ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ  ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ), επιχειρούν να επαναφέρουν κυριολεκτικά από το παράθυρο, ένα καθεστώς που έχει καταδικαστεί στη συνείδηση όλων των εκπαιδευτικών.  
Συγκεκριμένα, ορίζεται ότι ο χρόνος απόσπασης στο ΙΝΕΔΙΒΙΜ και στον
 ΕΟΠΠΕΠ «θεωρείται ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας του
υπαλλήλου στην οργανική του θέση για κάθε συνέπεια».
Θεωρούμε ότι με τη διάταξη αυτή, που είναι ειδική, δεν μπορεί να καταστρατηγηθεί η γενική διάταξη του ν. 3848/10.
Θέλουμε, όμως, να καταγγείλουμε το γεγονός και να δηλώσουμε ότι δε θα
επιτρέψουμε την επάνοδο σε ένα καθεστώς πελατειακών σχέσεων
 και προκλητικά προνομιακής αντιμετώπισης κάποιων εκπαιδευτικών. 

Π.Α.Σ.Κ. ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ Δ.Ε. N. ΚΙΛΚΙΣ

Υπεύθυνος του blog: Πολυχρονιάδης Γιώργος