κυλιομενο μενου

Τετάρτη 5 Οκτωβρίου 2011

Η ΕΛΜΕ ν. Κιλκίς συμμετείχε στην πορεία της ΑΔΕΔΥ

Από αριστερά: Πολυχρονιάδης Γ. , Ρωμανίδης Γ. , Γεωργούσης Ι. , Κακουλίδης Π. , Πετρίδης Ι. , Ξενέλης Γ. , Λοκοβίτης Μ.