κυλιομενο μενου

Πέμπτη 27 Οκτωβρίου 2011

Σχετικά με την αργία της 28 Οκτωβρίου

Θέμα:  Αργία 28ης Οκτωβρίου


Το Δ.Σ. της Ε.Λ.Μ.Ε. Κιλκίς σας ενημερώνει ότι με βάση το Π.Δ. 104/79 άρθρο 2 (ΦΕΚ 23Α) η 28η Οκτωβρίου είναι ημέρα αργίας των Γυμνασίων και Λυκείων. Συνεπώς, δεν προκύπτει συμβατική υποχρέωση για συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε οποιαδήποτε εκδήλωση του σχολείου κατά την ημέρα αυτή.

Επιπλέον, σύμφωνα με την πρόταση της Ο.Λ.Μ.Ε. καλούμε τους εκπαιδευτικούς που θα συμμετάσχουν στην παρέλαση να φορέσουν μαύρα περιβραχιόνια.

O πρόεδρος                                                                                    Ο γραμματέας

Ξενέλης Γεώργιος                                                                       Λοκοβίτης Μιχάλης


Επιμέλεια του blog: Πολυχρονιάδης Γιώργος