κυλιομενο μενου

Σάββατο 28 Ιουνίου 2014

Πόσο έξω τελικά έπεσε το υπουργείο παιδείας;ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ Δ.Ε.
Κιλκίς  28/6/2014
Ανακοίνωση
Σχετικά με την απόφαση του υπουργείου παιδείας να παρατείνει το διδακτικό έτος

Η απόφαση του νέου Υφυπουργού Παιδείας να παρατείνει το διδακτικό έτος,
 αποδεικνύει ότι ο φετινός «προγραμματισμός» του Υπουργείου Παιδείας της προηγούμενης πολιτικής του ηγεσίας έπεσε έξω.
Αλλά δεν είναι το μόνο που έπεσε έξω:
·         Έπεσε έξω στο χρονοδιάγραμμα των μεταθέσεων, των αποσπάσεων και όλων των υπηρεσιακών μεταβολών.
·         Έπεσε έξω στην τράπεζα θεμάτων, στην αλλαγή του τρόπου
                       προαγωγής των μαθητών της Α΄ Λυκείου.
·         Έπεσε έξω στο Π.Δ. 152/13 για την αξιολόγηση, στο ν.4186/13 για το Λύκειο και την Τεχνική Επαγγελματική Εκπαίδευση, στο ν.4152/13.
·         Επίσης πέταξε έξω από την Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση 50 ειδικότητες της Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, 1789 συναδέλφους και πάνω από 10000 μαθητές.
·         Τέλος πετάχτηκε η ίδια η πολιτική ηγεσία έξω από την κυβέρνηση και είναι το μόνο έξω το οποίο υποστηρίζουμε.
Σε ότι αφορά την απόφαση του Υφυπουργού Παιδείας να παρατείνει το διδακτικό έτος έχουμε να επισημάνουμε τα εξής:
Σύμφωνα με το Π.Δ. 188/85 άρθρο 1 παράγραφος 8, «εάν καθυστερήσει η έναρξη της διδασκαλίας των μαθημάτων ή το σχολείο δε λειτουργήσει για οποιοδήποτε λόγο περισσότερο από δέκα μέρες, ο Υπουργός Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων μπορεί να διατάξει ανάλογη παράταση του διδακτικού έτους, μέσα στα όρια των θερινών διακοπών…»
Είναι λοιπόν προφανές, -σύμφωνα με το Π.Δ. 188/85 -, ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι για παράταση του διδακτικού έτους (σημ. η παράταση «έχει γίνει»  με την αριθμ. 99555/Γ2/26-6-2014 Υ.Α. με θέμα: «Παράταση διδακτικού έτους στα Γενικά και Επαγγελματικά Λύκεια για το σχολικό έτος 2013-2014», η οποία εκκρεμεί για δημοσίευση στο ΦΕΚ).Καταλαβαίνουμε όλοι ότι το Υπουργείο Παιδείας επιχειρεί να παρατείνει  το σχολικό έτος με στόχο να μην πληρωθούν χιλιάδες εκπαιδευτικοί στα Γενικά και Επαγγελματικά Λύκεια, δημόσια και ιδιωτικά, ημερήσια και εσπερινά, καθώς και στις τάξεις Λυκείου οι οποίες είναι προσαρτημένες σε Γυμνάσια για την επιπλέον εργασία που θα καταβάλουν μέσα στις θερινές διακοπές.
Για το λόγο αυτό απαιτούμε από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου να ανακαλέσει  την παράτυπη απόφαση για την παράταση του σχολικού έτους ώστε να αποζημιωθούν όλοι  οι εκπαιδευτικοί που θα εργαστούν μέσα στις θερινές διακοπές για μη χρήση άδειας.
Επιπλέον, παράταση του σχολικού έτους σημαίνει και αυτοδίκαιη παράταση των συμβάσεων εργασίας των υπηρετούντων αναπληρωτών εκπαιδευτικών στα Γενικά και Επαγγελματικά Λύκεια, δημόσια και ιδιωτικά, ημερήσια και εσπερινά, καθώς και στις τάξεις Λυκείου οι οποίες είναι προσαρτημένες σε Γυμνάσια.
Αυτό έχει ως συνέπεια,  χιλιάδες αναπληρωτές να «εγκλωβιστούν» στις περιοχές στις οποίες διδάσκουν με μεγάλο  οικονομικό κόστος λόγω των αλλαγών στον οικογενειακό προγραμματισμό (ακυρώσεις ακτοπλοϊκών και αεροπορικών εισιτηρίων που έγιναν  εφόσον γνώριζαν ότι η λήξη του διδακτικού έτους θα είναι 30/06, επιπλέον διαμονή σε περιοχές εκτός μόνιμης κατοικίας τους).
 Για τους επιπλέον αυτούς λόγους απαιτούμε άμεση αποδέσμευση όλων των αναπληρωτών καθηγητών στις 30/06.Προοδευτική Ενότητα Καθηγητών Δ.Ε.