κυλιομενο μενου

Τετάρτη 13 Μαρτίου 2013

Ενημερωτικό αιρετών του ΚΥΣΔΕ

5Ο ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ

των αιρετών του ΚΥΣΔΕ Γρηγόρη Καλομοίρη και Χρήστου Φιρτινίδη, εκπροσώπων των Συνεργαζόμενων Εκπαιδευτικών Κινήσεων

Θέμα: Δραματική μείωση του εκπαιδευτικού προσωπικού, υποχρεωτικές μεταθέσεις, προγραμματισμός υπηρεσιακών μεταβολών, μετατάξεις, συγχωνεύσεις-καταργήσεις σχολείων και αξιολόγηση εκπαιδευτικών

Συναδέλφισσες/-οι,

          Το φυλλάδιο που κυκλοφόρησε πρόσφατα η ΟΛΜΕ αναφέρεται στις παρακάτω επιπτώσεις της πολιτικής των μνημονίων στην εκπαίδευση:
"Μείωση του αριθμού των εκπαιδευτικών κατά 12% (2010-2012) και παράλληλα απολύσεις αναπληρωτών με μείωσή τους κατά 87%, από 15.500 (το 2011-12) σε 2.000 (το 2013-14) στην πρωτοβάθμια και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση".
            Παράλληλα, με τη διαφαινόμενη νέα μαζική συνταξιοδότηση εκπαιδευτικών το επόμενο καλοκαίρι και τον ουσιαστικό μηδενισμό των νέων προσλήψεων, την επόμενη σχολική χρονιά θα είναι ιδιαίτερα οξυμένο το πρόβλημα των κενών διδακτικού προσωπικού. Ας σημειώσουμε πως εφέτος είναι η πρώτη φορά που θα τελειώσει η σχολική χρονιά με σοβαρότατα κενά (32.000 ώρες την εβδομάδα χωρίς εκπαιδευτικούς στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση).
Η σχεδιαζόμενη αύξηση του διδακτικού ωραρίου των εκπαιδευτικών (με το
ν. 4127/13 προϋπολογίζονται και πόσα χρήματα θα εξοικονομηθούν), οι υποχρεωτικές μετακινήσεις (ν. 3848/10) και μεταθέσεις (ν. 4093/12), η αύξηση του αριθμού των μαθητών στην τάξη και οι νέες συγχωνεύσεις τμημάτων και σχολείων θα επιφέρουν, εκτός του αυξημένου εργασιακού φόρτου, ανακατανομή των οργανικών θέσεων σε όλη τη χώρα. Αυτά θα έχουν σοβαρές επιπτώσεις όχι μόνο στις εργασιακές σχέσεις και στην οικογενειακή ζωή των εκπαιδευτικών, αλλά και στην ίδια την εκπαιδευτική διαδικασία.
 Στην Ελλάδα του 2013 υπάρχουν εκπαιδευτικοί που διδάσκουν και μετακινούνται ακόμα και σε 6 σχολεία και από το ένα χωριό στο άλλο διανύοντας ατέλειωτα χιλιόμετρα! Σε γενικές γραμμές, οι περισσότερες χώρες τείνουν να μειώνουν τον εβδομαδιαίο διδακτικό χρόνο των εκπαιδευτικών στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Ο μέσος όρος των διδακτικών ωρών ανά εβδομάδα των καθηγητών στην Ευρώπη είναι 19,1 για το γυμνάσιο και 18,4 για το λύκειο, ενώ στη χώρα  μας είναι 18,5 (στοιχεία του ευρωπαϊκού δικτύου «Ευριδίκη», σχετική μελέτη ΚΕΜΕΤΕ)."
Στο πλαίσιο της εφαρμοζόμενης αντιλαϊκής μνημονιακής πολιτικής κεντρική επιδίωξη της κυβέρνησης είναι η παραπέρα συρρίκνωση του εκπαιδευτικού προσωπικού. Είναι γνωστό ότι η κυβέρνηση έχει ήδη νομοθετήσει τη μείωση του συνολικού αριθμού των Δημόσιων Υπαλλήλων κατά 150.000 μέχρι το 2015. Αυτό σημαίνει ότι ο αριθμός των εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης θα μειωθεί κατά 20.000 περίπου μέχρι τα τέλη του 2015. Δηλαδή, από τον αριθμό των 87.000 περίπου μονίμων και αναπληρωτών που εργάζονται τώρα θα φτάσουμε στις 67.000 στα τέλη του 2015.
Η μείωση του αριθμού των μόνιμων συναδέλφων μέσα σε ένα χρόνο έφτασε το 4,2% (από 86.619 στην 1/1/12 έχουν απομείνει 83.012 την 1/1/13), ενώ ο αριθμός των αναπληρωτών και ωρομισθίων μειώθηκε από 6.120 την 1/1/12 στους 3.830 στις 1/1/13 (μείωση κατά 38%).
Συνολικά, το εκπαιδευτικό προσωπικό στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση μειώθηκε μέσα σε ένα χρόνο κατά 5.897 (μείωση κατά 6,4%). Πιο συγκεκριμένα, οι εκπαιδευτικοί δευτεροβάθμιας από 92.739 μειώθηκαν στους 86.842. Η μείωση αυτή είναι συνέχεια της μεγάλης  μείωσης που υπήρξε τα δύο προηγούμενα χρόνια. Αναλυτικά, την 1/1/2010 εργάζονταν στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση 102.360 εκπαιδευτικοί (μόνιμοι, αναπληρωτές και ωρομίσθιοι), ενώ την 1/1/2013 εργάζονταν 86.842, δηλαδή έχουμε μείωση κατά 15.518 (-15,2%).
Συνεπώς, εάν συνυπολογίσουμε και τις κυβερνητικές αποφάσεις σχετικά με την επόμενη 3ετία, διαπιστώνουμε ότι μέσα σε μια 6ετία (1/1/2010 - 1/1/2016) ο αριθμός των εργαζομένων στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση θα μειωθεί από 102.000 περίπου σε 67.000, δηλαδή κατά 35.000 ή κατά 34,3%.
Συνέπεια αυτής της πολιτικής είναι να παραμένουν 1.500 περίπου κενά διδακτικού προσωπικού δύο μήνες πριν από τη λήξη της διδασκαλίας των μαθημάτων, να ανατίθενται υποχρεωτικές υπερωρίες, να γίνονται περικοπές ωρών διδασκαλίας μαθημάτων, να έχουν εγκαταλειφθεί τα προγράμματα Ενισχυτικής Διδασκαλίας και Πρόσθετης Διδακτικής Στήριξης, να υποβαθμίζεται, γενικότερα, η Δημόσια Εκπαίδευση και να τίθενται σε καθεστώς εργασιακής ανασφάλειας και περιπλάνησης όσοι εκπαιδευτικοί εξακολουθούν να εργάζονται.

Υποχρεωτικές μεταθέσεις

Είναι γνωστό ότι η ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας και η κυβέρνηση ψήφισαν διάταξη (Θ2 παρ. 2, Ν. 4093/12) που προβλέπει ότι:
«Οι εκπαιδευτικοί της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευσης μετατίθενται για το συμφέρον της εθνικής οικονομίας και ποιότητας του εκπαιδευτικού συστήματος και με δαπάνη του Δημοσίου από Διεύθυνση σε Διεύθυνση Εκπαίδευση, από σχολείο σε σχολείο σε όλη την επικράτεια ανεξαρτήτως βαθμίδας εκπαίδευσης και οργανικής θέσης με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού σε περιπτώσεις υπεραριθμίας. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται μετά από πρόταση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, ορίζονται η διαδικασία και τα κριτήρια, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται τα έτη προϋπηρεσίας, η οικογενειακή κατάσταση και άλλα, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για τη διενέργεια των μεταθέσεων».
Η ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας έχει ήδη ετοιμάσει σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος με βάση το οποίο θα προχωρήσει στις υποχρεωτικές μεταθέσεις αμέσως μετά την ανακοίνωση των γενικών μεταθέσεων.
Θυμίζουμε ότι η διαδικασία των υποχρεωτικών μεταθέσεων θεσμοθετήθηκε για να συμπληρώσει το νομικό οπλοστάσιο που δημιούργησε η προηγούμενη μνημονιακή κυβέρνηση (άρθρ. 31 παρ. 3, Ν. 3848/10). Ο νόμος αυτός προβλέπει ότι: «Εκπαιδευτικός της πρωτοβάθμιας ή της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που πλεονάζει στη σχολική μονάδα όπου ανήκει οργανικά, αποσπάται: α) σε άλλη σχολική μονάδα πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ίδιας ή άλλης περιοχής μετάθεσης της αρμοδιότητας του ίδιου ΠΥΣΠΕ ή ΠΥΣΔΕ, με απόφαση του οικείου διευθυντή εκπαίδευσης, ύστερα από πρόταση του αρμόδιου περιφερειακού υπηρεσιακού συμβουλίου ή β) σε άλλη σχολική μονάδα πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της αρμοδιότητας άλλου ΠΥΣΠΕ ή ΠΥΣΔΕ της ίδιας περιφερειακής διεύθυνσης, με απόφαση του περιφερειακού διευθυντή εκπαίδευσης, ύστερα από πρόταση του αρμόδιου ανώτερου περιφερειακού υπηρεσιακού συμβουλίου ή γ) σε περιοχή μετάθεσης άλλης περιφερειακής διεύθυνσης, με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, ύστερα από πρόταση του αρμόδιου κεντρικού υπηρεσιακού συμβουλίου. Η διαδικασία της περίπτωσης α΄ ακολουθείται και για τη διάθεση των εκπαιδευτικών που δεν συμπληρώνουν το υποχρεωτικό τους ωράριο διδασκαλίας».


Προγραμματισμοί υπηρεσιακών μεταβολών

Υπενθυμίζουμε ότι με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο (άρθρ. 4, παρ. 3 του ΠΔ 50/96) θα έπρεπε μέχρι τις 15/2/2013 να έχουν αποστείλει τα ΠΥΣΔΕ στην αρμόδια Διεύθυνση της Κ.Υ. του Υπ. Παιδείας τους πίνακες κενών οργανικών θέσεων κατά κλάδο και ειδικότητα καθώς και των τυχόν υπεραριθμιών.
Επίσης, θα έπρεπε μέχρι 10/3/13 να έχουν καταρτιστεί οι πίνακες κενών οργανικών θέσεων κατά περιοχή μετάθεσης, κλάδο και ειδικότητα.
Μέχρι τώρα δεν έχει γίνει καμία κίνηση για την κατάρτιση και αποστολή της εγκυκλίου για τον υπολογισμό κενών και πλεονασμάτων. Η ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας οφείλει να στείλει τώρα την εγκύκλιο λαμβάνοντας υπόψη τις προτάσεις της ΟΛΜΕ (Υπόμνημα με τίτλο: «Οι θέσεις της ΟΛΜΕ για τις υπηρεσιακές μεταβολές και το εργασιακό καθεστώς των καθηγητών»:
Η ηγεσία του Υπ. Παιδείας οφείλει να αποδεχτεί το αίτημα της ΟΛΜΕ, όπως επικυρώθηκε από τη Γ.Σ. των Προέδρων, να μην υπάρξει καμία αύξηση του διδακτικού ωραρίου των εκπαιδευτικών και να προβλέψει στην παραπάνω εγκύκλιο το ισχύον διδακτικό ωράριο για τον υπολογισμό κενών και πλεονασμάτων.
Απαιτείται, επίσης, εντός των επόμενων ημερών να καθοριστεί σαφές χρονοδιάγραμμα για όλες τις διαδικασίες που πρέπει να ολοκληρωθούν μέχρι 30/6/13 από τις υπηρεσίες του Υπ. Παιδείας και το ΚΥΣΔΕ, και πιο συγκεκριμένα: ειδικές κατηγορίες μεταθέσεων, αμφισβητούμενες περιπτώσεις για τις μεταθέσεις, μεταθέσεις σε Μουσικά, Καλλιτεχνικά, Διαπολιτισμικά και σε σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης, μεταθέσεις από μια περιοχή σε άλλη, αμοιβαίες μεταθέσεις,   μετατάξεις από Δευτεροβάθμια σε Πρωτοβάθμια, μετατάξεις από κλάδο σε κλάδο στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, μετατάξεις από Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση σε Διοικητικές θέσεις του Υπ. Παιδείας ή άλλων Υπουργείων ή Νομικών προσώπων Δημόσιου Δικαίου, αποσπάσεις σε διοικητικές θέσεις του Υπ. Παιδείας και σε φορείς, αποσπάσεις από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ κ.λπ.

Μετατάξεις εκπαιδευτικών σε διοικητικές θέσεις της Κ.Υ. του Υπ. Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού

Στην τελευταία συνεδρίαση του ΚΥΣΔΕ εγκρίθηκε η αποδέσμευση 40 συναδέλφων για να μεταταγούν σε διοικητικές θέσεις του Υπ. Παιδείας. Οι αποδεσμεύσεις αυτές προστίθενται σε άλλες 150 περίπου που έχουν εγκριθεί τα τελευταία χρόνια. Οι συνάδελφοι αυτοί αποδεσμεύτηκαν, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρ. 5 του 1824/88, σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 69, 73, 74 και 75 του Ν. 3528/2007, «με την προϋπόθεση ύπαρξης κενής οργανικής θέσης και σχετικής πίστωσης στον προϋπολογισμό της υπηρεσίας που επιθυμούν να μεταταγούν». Οι μετατάξεις αυτές δεν κατέστη δυνατόν να ολοκληρωθούν με τους συγκεκριμένους όρους και προϋποθέσεις αποδέσμευσης των εκπαιδευτικών. Και αυτό, γιατί μετά την ψήφιση του νόμου 4024/2011 (άρθρο 33) καταργήθηκαν οι κενές οργανικές θέσεις της Κ.Υ. του Υπ. Παιδείας. Για την αντιμετώπιση του προβλήματος η αρμόδια υπηρεσία του Υπ. Παιδείας (τμήμα Β΄ της Διεύθυνσης Προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης) διατύπωσε το ερώτημα προς το Γραφείο Νομικού Συμβούλου εάν η διάταξη της παρ. 5 του άρθρ. 35 του νόμου 4024/2011, η οποία επιτρέπει μετατάξεις υπαλλήλων με μεταφορά της θέσης που κατέχουν, έχει εφαρμογή στους εκπαιδευτικούς για μετάταξη σε διοικητικές θέσεις υπηρεσιών του δημοσίου.
            Η θέση μας είναι ότι δεν πρέπει να επιτρέψουμε να χαθούν οργανικές θέσεις διδακτικού προσωπικού και μάλιστα σε μια περίοδο που αμφισβητείται η μόνιμη και σταθερή εργασία στην εκπαίδευση και ευρύτερα στο Δημόσιο.

Μετατάξεις εκπαιδευτικών αποσπασμένων στις διοικητικές θέσεις στις οποίες είναι αποσπασμένοι

     Οι αιτήσεις συναδέλφων για να μεταταγούν στις διοικητικές θέσεις στις οποίες ήταν αποσπασμένοι υποβλήθηκαν από 21/3 μέχρι 15/5/2012 με βάση εγκύκλιο του Υπ. Παιδείας μετά την ψήφιση του νόμου 4057/2012 (άρθρ. 9, παρ. 18), που προέβλεπε ότι «τακτικοί υπάλληλοι οι οποίοι ήταν αποσπασμένοι με γενικές ή ειδικές διατάξεις σε άλλες Δημόσιες Υπηρεσίες κατά τη δημοσίευση του 4024/2011 και εξακολουθούν να είναι αποσπασμένοι κατά τη δημοσίευση του Ν. 4057/2011 μπορούν με αίτησή τους να μεταταγούν στην υπηρεσία που είναι αποσπασμένοι». Την περίοδο που υποβάλλονταν δεκάδες αιτήσεις για μετάταξη από συναδέλφους εστάλη έγγραφο του Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθμισης προς το Υπ. Παιδείας με το οποίο η προϊσταμένη της Γεν. Διεύθυνσης Κατάστασης Προσωπικού ενημέρωνε ότι «κατά την άποψη της υπηρεσίας μας στην έννοια των τακτικών υπαλλήλων δημοσίων υπηρεσιών των ανωτέρω διατάξεων δεν περιλαμβάνονται οι εκπαιδευτικοί, δεδομένου ότι δεν υπάρχει ρητή αναφορά στην εν λόγω κατηγορία υπαλλήλων. Συνεπώς, εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης αποσπασμένοι σε άλλες υπηρεσίες δεν έχουν δυνατότητα μετάταξης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου ένατου, παρ. 18 του ν. 4057/2012. Σε κάθε περίπτωση αναφορικά με την εφαρμογή των εν λόγω διατάξεων στους εκπαιδευτικούς αρμόδια να απαντήσει επί των θεμάτων που προκύπτουν είναι η Νομική Υπηρεσία».
            Εδώ και ένα χρόνο η Διοίκηση αρνείται να εξετάσει τις αιτήσεις των συναδέλφων επικαλούμενη την άποψη της Γεν. Διευθύντριας. Πρόσφατα ενημερωθήκαμε ότι ο Γεν. Γραμματέας του Υπ. Παιδείας έστειλε έγγραφο  προς το Υπ.  Διοικ. Μεταρρύθμισης, μετά από έναν ολόκληρο χρόνο, ζητώντας να υπάρξει νεότερη άποψη -σε υψηλότερο άραγε επίπεδο;- του παραπάνω Υπουργείου. Όμως, η αβεβαιότητα και ο εμπαιγμός των συναδέλφων από την ηγεσία των συναρμόδιων υπουργείων συνεχίζεται.

Μετατάξεις συναδέλφων των κλάδων ΠΕ5, ΠΕ7, ΠΕ8, ΠΕ19 και ΠΕ20 από τη Δευτεροβάθμια στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

      Αναμένεται από μέρα σε μέρα η έκδοση της εγκυκλίου που θα καθορίζει τα κριτήρια μετάταξης εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση και θα καλεί τους εκπαιδευτικούς να υποβάλουν σχετική αίτηση. Υπενθυμίζουμε ότι με την Υπουργική Απόφαση είχαν συσταθεί στην Π.Ε. οι παρακάτω θέσεις εκπαιδευτικού προσωπικού: 200 θέσεις ΠΕ05, 100 θέσεις ΠΕ07, 100 θέσεις ΠΕ08, 5 θέσεις ΠΕ18-41, 288 θέσεις ΠΕ19, 192 θέσεις ΠΕ20, 60 θέσεις ΠΕ32.

Συγχωνεύσεις - καταργήσεις σχολικών μονάδων

      Είναι δεδομένο ότι η ηγεσία του Υπ. Παιδείας σχεδιάζει να προχωρήσει σε νέο κύμα συγχωνεύσεων και καταργήσεων σχολικών μονάδων. Πρόσφατα (11/2/13) η Προϊσταμένη Γεν. Διεύθυνσης Διοίκησης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, έστειλε έγγραφο προς τους Περιφερειακούς Διευθυντές Εκπαίδευσης ζητώντας να «επικαιροποιήσουν» τις εισηγήσεις της Περιφερειακής τους Διεύθυνσης μέχρι τις 15/2/13.
            Για να ακυρώσουμε τα σχέδια του Υπ. Παιδείας θα πρέπει να προχωρήσουμε σε συντονισμένες κινητοποιήσεις μαζί με τους γονείς, τους μαθητές, τους φοιτητές και φορείς της Αυτοδιοίκησης με αίτημα να μην κλείσουν σχολεία και γενικότερα εκπαιδευτικά ιδρύματα.

Αξιολόγηση εκπαιδευτικών

            Την περίοδο αυτή προωθείται για υπογραφή το Π.Δ. για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών. Με τις ρυθμίσεις του σχεδίου που έχει δοθεί στη δημοσιότητα είναι πλέον πασιφανές το μέγεθος του κινδύνου για το επίπεδο διαβίωσής μας, για την επαγγελματική μας υπόσταση και αξιοπρέπεια και για την ποιότητα της ίδιας της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

            Οι στόχοι της κυβέρνησης είναι σαφείς:
·        να επιβάλει ένα καθεστώς χειραγώγησης, ιδεολογικής πειθάρχησης, υποταγής     και εκφοβισμού, σε συνθήκες εργασιακής ανασφάλειας και περιπλάνησης των εκπαιδευτικών,
·        να αποκρύψει τη βαριά ευθύνη της εξουσίας για τη δραματική κατάσταση της δημόσιας εκπαίδευσης και να μεταθέσει το βάρος της στις πλάτες των εκπαιδευτικών,
·        να χρησιμοποιήσει την αξιολόγηση για να δικαιολογήσει την απόλυση χιλιάδων εργαζομένων,
·        να διαλύσει ό,τι έχει απομείνει από τις εργασιακές μας σχέσεις, επιβάλλοντας τη μισθολογική και υπηρεσιακή μας καθήλωση, την αυστηροποίηση του πειθαρχικού πλαισίου και τελικά την κατάργηση της μονιμότητας,
·         να προωθήσει περαιτέρω την ιδιωτικοποίηση στην εκπαίδευση.

Συναδέλφισσες / - οι,
       Μπορούμε με την καθημερινή μας δράση και τους ανυποχώρητους αγώνες μας να ανατρέψουμε αυτή την πολιτική, που διαλύει τις εργασιακές μας σχέσεις, εγκλωβίζει στην αδιοριστία και οδηγεί στην ανεργία χιλιάδες εκπαιδευτικούς, όπως και εκατοντάδες χιλιάδες συναδέλφους μας στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, την πολιτική που υπονομεύει τα κοινωνικά αγαθά της Παιδείας, της Υγείας και της Κοινωνικής Ασφάλισης.
Με εκτίμηση και συναδελφικούς χαιρετισμούς,


Γρηγόρης Καλομοίρης,
αιρετό τακτικό μέλος του ΚΥΣΔΕ
(τηλ.: 694 46 04 063, 210 32 37 252,
ηλ. δ/νση: grikalom@gmail.com)


Χρήστος Φιρτινίδης,
αιρετό αναπληρ. μέλος του ΚΥΣΔΕ
(τηλ.: 697 44 88 454,
ηλ. δ/νση: firtinidis@gmail.com )


Εκπρόσωποι των Συνεργαζόμενων Εκπαιδευτικών Κινήσεων

Αθήνα, 12-3-2013

Υπεύθυνος του blog: Πολυχρονιάδης Γιώργος