κυλιομενο μενου

Τρίτη 5 Φεβρουαρίου 2013

mail μελών ΕΛΜΕ ν.Κιλκίς
   Το ΔΣ της ΕΛΜΕ ν. Κιλκίς  προκειμένου να μπορεί να ενημερώνει τα μέλη γρήγορα
και καλύτερα αποφάσισε να συγκεντρώσει σε προαιρετική βάση τα mail όλων των
εκπαιδευτικών που υπηρετούν στα σχολεία και στη Διεύθυνση του νομού Κιλκίς.
Για το σκοπό αυτό παρακαλούνται οι διευθυντές να ενημερώσουν τους
συναδέλφους και να τα στείλουν σε μια κατάσταση ανά σχολείο στο mail της ΕΛΜΕ
το οποίο αναγράφεται πάνω αριστερά. Διαβεβαιώνουμε επίσης ότι ο τρόπος αυτός
της ενημέρωσης θα αφορά αποκλειστικά την ΕΛΜΕ και ότι τα mail δεν θα
 χρησιμοποιηθούν για άλλο λόγο.
 
Ο Πρόεδρος


Ξενέλης    Γιώργος


   Ο Γεν. Γραμματέας


Γεωργούσης    Ιωάννης