κυλιομενο μενου

Τετάρτη 6 Φεβρουαρίου 2013

ΓΙΑΤΙ ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΤΟ Π.Δ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Η ΠΑΣΚ Καθηγητών Δ.Ε, απορρίπτει κατηγορηματικά και ξεκάθαρα την πρόταση της κυβέρνησης όπως αυτή διατυπώνεται μέσα από το σχέδιο Π.Δ. για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών, διότι:

1. Πρόκειται για μια αξιολόγηση τιμωρητική και παράλογη:
Το σχέδιο βασίζεται στο ν. 4024/11, ο οποίος συνδέει τη μισθολογική και βαθμολογική εξέλιξη των εκπαιδευτικών με την αξιολόγηση. Με την ποσοτική αποτίμηση των «προσόντων» του εκπαιδευτικού εξυπηρετείται η τιμωρητική ποσόστωση του άρθρου 7 του 4024.

2. Δεν στοχεύει στη βελτίωση της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης, αλλά στο διοικητικό έλεγχο και την πειθάρχηση των καθηγητών:
Είναι η πρώτη φορά μετά από 30 χρόνια και 10 νομοθετικά κείμενα που ο όρος «Αξιολόγηση εκπαιδευτικού έργου», εγκαταλείπεται. Έτσι δεν τηρούνται ούτε τα προσχήματα, σχετικά με τις επιδιώξεις της Πολιτικής ηγεσίας. Το κέντρο βάρους για τις αδυναμίες του συστήματος μετατοπίζεται αποκλειστικά στον εκπαιδευτικό. Στόχος γίνεται, ο έλεγχος και η τιμωρία των εκπαιδευτικών. Παράλληλα, στις 70 σελίδες του σχεδίου δεν γίνεται πουθενά λόγος για επιμόρφωση των εκπαιδευτικών. Δημοσιονομικοί λόγοι επιβάλλουν την εξαφάνιση της επιμόρφωσης ως βασικού εργαλείου επαγγελματικής ανάπτυξης και επιστημονικής στήριξης των εκπαιδευτικών.

3. Στοχεύει στην εξοικονόμηση πόρων και στην εξυπηρέτηση μιας ασφυκτικής δημοσιονομικής πολιτικής:
Η εφαρμογή ενός τέτοιου σχεδίου θα προκαλέσει το παράδοξο, ακόμη και για αυτήν την πρόταση, να προάγεται στον επόμενο βαθμό, μόνον ένας συγκεκριμένος αριθμός εκπαιδευτικών, ανεξάρτητα από το γενικό αξιολογικό χαρακτηρισμό τους. Γίνεται και πάλι φανερό, ότι λόγοι εξυπηρέτησης μιας συγκεκριμένης δημοσιονομικής πολιτικής επιβάλλουν και την αυθαίρετη
μισθολογική καθήλωση των εκπαιδευτικών.

4. Είναι μία πρόταση αντιεπιστημονική, ασαφής και άρα αναξιόπιστη:
Το σχέδιο Π.Δ.. προβλέπει ποσοτική αποτίμηση ακόμη και κριτηρίων που δεν ποσοτικοποιούνται. Χαρακτηριστικό ως προς αυτό, είναι τα κριτήρια αξιολόγησης της κατηγορίας 2 (Σχεδιασμός, προγραμματισμός και προετοιμασία της διδασκαλίας). Στηρίζεται στη μονοπρόσωπη αξιολόγηση, στα υποκειμενικά κριτήρια και δημιουργεί τους όρους για πελατειακές σχέσεις, και αθέμιτους ανταγωνισμούς στο χώρο του σχολείου. Είναι γεμάτη από βερμπαλισμούς και ασάφειες τόσο ως προς τη συγκρότηση των οργάνων όσο και ως προς τη διαδικασία ενστάσεων και προσβολής της
διαδικασίας. Τέλος είναι αντιεπιστημονική και ασύμβατη με τις εξελίξεις στις χώρες της Ε.Ε.,
όπου η ατομική αξιολόγηση ατονεί, και το κέντρο βάρους μετατίθεται στις διαδικασίες αυτοαξιολόγησης της σχολικής μονάδας και της ποιότητας του εκπαιδευτικού συστήματος στο σύνολό του.

5. Είναι μία πρόταση που αγνοεί τη σχολική πραγματικότητα και τις
συνθήκες άσκησης του εκπαιδευτικού έργου:
Ενδεικτικό είναι ότι σε συγκεκριμένα κριτήρια, αξιολογείται η αξιοποίηση από τους εκπαιδευτικούς, υποδομών που δεν υπάρχουν, παιδαγωγικών δεξιοτήτων και γνώσεων για τις οποίες δεν έχει υπάρξει ποτέ επιμόρφωση. Παράλληλα αγνοούνται οι πραγματικές συνθήκες άσκησης του εκπαιδευτικού έργου, αλλά και η θέση στην οποία έχει περιέλθει ο εξαθλιωμένος εκπαιδευτικός των 640Ε. Πέρα από αυτά, αποτιμώντας πρακτικά το έργο που καλείται να φέρει σε πέρας ο κάθε σχολικός Σύμβουλος για κάθε εκπαιδευτικό-, δημιουργείται η εντύπωση ότι το κείμενο αγνοεί πρακτικά ζητήματα που σχετίζονται με τα μεγέθη της εκπαίδευσης. Για τους λόγους αυτούς –αλλά και για άλλους που δεν χωρούν σε μια ανακοίνωση, θα σταθούμε απέναντι σε αυτό το σχέδιο.

ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Ως ΠΑΣΚ Καθηγητών, διεκδικούμε μια αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου που στοχεύει στην αναμόρφωση της σχολικής ζωής , στον εκδημοκρατισμό του εκπαιδευτικού συστήματος, στη μορφωτική – παιδαγωγική ενίσχυση της εκπαιδευτικής πράξης, στη διαρκή επιστημονική ανανέωση του γνωστικού περιεχομένου, στην κοινωνιολογική αποτίμηση της εκπαιδευτικής λειτουργίας, στην προώθηση των στόχων του κλάδου μας.
Μια αξιολόγηση που δεν είναι μία “εξωτερική” αποτίμηση της σχολικής πραγματικότητας αλλά μία εσωτερική υπόθεση της εκπαιδευτικής κοινότητας, που αποβλέπει στην αναμόρφωση της παιδαγωγικής πράξης Μια αξιολόγηση που είναι υπόθεση της κάθε σχολικής μονάδας στα πλαίσια
της εκπαιδευτικής της περιφέρειας.
Με αίσθημα συλλογικής και προσωπικής ευθύνης, με τεκμηριωμένο λόγο και προτάσεις, θα δώσουμε τον αγώνα για την βελτίωση του εκπαιδευτικού συστήματος στο σύνολό του και την προβολή των θέσεων του κλάδου μας, όπως έχουν διατυπωθεί στα συνέδρια της Ο.Λ.Μ.Ε..

Η Εκτελεστική Γραμματεία ΠΑΣΚ
Καθηγητών Δ.Ε.

Υπεύθυνος του blog: Πολυχρονιάδης Γιώργος