κυλιομενο μενου

Τρίτη 9 Οκτωβρίου 2012

Η θέση των μελών της ΠΑΣΚ στο ΔΣ της ΕΛΜΕ για τις περιοχές μετάθεσης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΣΚ

Η ΠΑΣΚ ν. Κιλκίς διαφωνεί με την δρομολογούμενη πρόταση εκ μέρους της διεύθυνσης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ν. Κιλκίς για την κατάργηση των 4 περιοχών μετάθεσης και τη δημιουργία 2 περιοχών μία για το δήμο Κιλκίς και μία για το δήμο Παιονίας χωρίς φυσικά αλλαγή στη μοριοδότηση των σχολείων. Κατά την άποψή μας η μείωση των περιοχών:
  1. Εξυπηρετεί καθαρά μόνο τη διεύθυνση, διότι της δίνει μεγαλύτερη δυνατότητα <<διαχείρισης>> του προσωπικού, γιατί κάθε περιοχή πλέον θα έχει περισσότερα σχολεία.
  2. Όσοι είναι τώρα στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ π.χ. στην Α περιοχή μπορεί πιο εύκολα να βρεθούν έξω από την πόλη και μέχρι Μουριές ή Αγιονέρι.
  3. Η μοριοδότηση συνυπηρέτησης, εφόσον θα γίνεται σε όλο το δήμο, άλλους θα τους ευνοεί και άλλους θα τους αδικεί.
  4. Κάποιοι συνάδελφοι που ανήκουν στη Γ ή Δ περιοχή θα πρέπει να επιλέξουν σε ποια από τις νέες περιοχές θέλουν να ανήκουν. Αυτό δεν διευκρινίζεται.
  5. Όσοι συνάδελφοι είναι στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ π.χ. στην Α Κιλκίς θα βρεθούν ξαφνικά να συγκρούονται και με άλλους συναδέλφους από τη Β, Γ, και Δ που ενδεχομένως να έχουν περισσότερα μόρια και οι οποίοι μόνο με μετάθεση θα μπορούσαν να αλλάξουν περιοχή.
  6. Όσοι θέλουν να πάρουν μετάθεση αποκλειστικά στην πόλη του Κιλκίς δεν θα μπορούν γιατί θα βρίσκονται σε όλο το δήμο που  θα έχει πλέον σχολεία από τις Μουριές έως το Αγιονέρι.
  7. Το χειρότερο σενάριο είναι ότι με αυτόν τον τρόπο ίσως προετοιμάζεται η <<παράδοσή μας>> στους δήμους με ότι αυτό συνεπάγεται.
  8. Σήμερα 9-10-2012 επανήλθε από το υπουργείο και το θέμα των συγχωνεύσεων το οποίο αν συνδυαστεί με τις απολύσεις που θέλει η τρόικα αλλά και με την αξιολόγηση δημιουργεί τεράστια ανασφάλεια στους συναδέλφους.
  9. Το μείζον πρόβλημα αυτή τη στιγμή δεν είναι οι περιοχές μετάθεσης αλλά η ουσιαστική χρηματοδότηση των σχολείων, ώστε να μπορέσουν να λειτουργήσουν και η οικονομική ενίσχυση του ΕΟΠΥΥ, ώστε να έχουμε περίθαλψη.

Για τους παραπάνω λόγους διαφωνούμε με την αλλαγή αυτή και ζητούμε από το διευθυντή διεύθυνσης να προτείνει τη διατήρηση της υφιστάμενης κατάστασης.

Κιλκίς  09-10-2012

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΠΑΣΚ ΣΤΟ ΔΣ ΤΗΣ ΕΛΜΕ

Πολυχρονιάδης Γιώργος
Μπάρπας Κώστας
Υπεύθυνος του blog: Πολυχρονιάδης Γιώργος