κυλιομενο μενου

Τρίτη 23 Οκτωβρίου 2012

Πολλά προβλήματα με τη Β' ξένη γλώσσα

      Δευτεροβάθμιο Συντονιστικό                                                             23-10-2012
        Εκτελεστική Γραμματεία
               www.pask.gr

Το Υπουργείο Παιδείας εγκληματεί σε σχέση  με τη β΄ ξένη γλώσσα
Ένα και πλέον μήνα μετά την έναρξη του σχολικού έτους χιλιάδες μαθητές και μαθήτριες των δυο πρώτων  βαθμίδων της εκπαίδευσης στερούνται του δικαιώματος διδασκαλίας της δεύτερης ξένης γλώσσας την οποία έχουν επιλέξει να διδαχθούν.
Σε πολλά Δημοτικά Σχολεία  παρατηρείται το φαινόμενο οι Διευθυντές να πιέζουν τους μαθητές και τις μαθήτριες να παρακολουθήσουν άλλη γλώσσα από αυτήν που έχουν επιλέξει ή και διδάχτηκαν την περσινή σχολική χρονιά. Αλλά και στα Λύκεια σημειώνονται παρατυπίες και παρεκκλίσεις σε σχέση με τη δημιουργία τμημάτων γαλλικής και γερμανικής γλώσσας. Ταυτόχρονα οι Διευθυντές Εκπαίδευσης πιέζουν για τη δημιουργία τμημάτων με αριθμό μαθητών πολύ μεγαλύτερο από τον προβλεπόμενο.
Συνέπεια αυτής της πολιτικής είναι η δημιουργία όρων κατάργησης της οργανικότητας  των συναδέλφων που διδάσκουν το μάθημα που δεν επιλέγει η πλειονότητα των μαθητών. Πρόκειται για μια ακόμη καταστρατήγηση εργασιακών δικαιωμάτων.
Εκατοντάδες συνάδελφοι των κλάδων ΠΕ05 και ΠΕ07 παραμένουν εγκλωβισμένοι, ενώ είναι υπεράριθμοι, σε περιοχές μακριά από τα σπίτια τους, με προσωπικό, οικογενειακό και οικονομικό κόστος. Οι αιτήσεις τους για απόσπαση δεν ικανοποιούνται ακόμα και στις περιπτώσεις που υπάρχουν λειτουργικά κενά στον τόπο των συμφερόντων τους.
Αλλά και το δικαίωμα που έχουν οι μαθητές να επιλέγουν τη γλώσσα που θα διδαχτούν έχει στην ουσία καταργηθεί, αφού τα κριτήρια που θεσπίζονται δε λαμβάνουν υπόψη τις πραγματικές ανάγκες τους ούτε με τον προγραμματισμό των γονιών τους. Και όλα αυτά σε περίοδο βαθιάς οικονομικής και κοινωνικής κρίσης, που οξύνει ακόμα περισσότερο τις εκπαιδευτικές ανισότητες.
Η ΠΑΣΚ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΔΕ  απαιτεί:
·         Άμεση κάλυψη των λειτουργικών κενών, ώστε όλοι οι μαθητές να αρχίσουν, επιτέλους,  να διδάσκονται τη β΄ ξένη γλώσσα που έχουν επιλέξει.
·         Ικανοποίηση όλων των αιτήσεων απόσπασης σε περιοχές όπου εξακολουθούν να υπάρχουν λειτουργικά κενά ή από πλεονασματική σε πλεονασματική περιοχή.
·         Επίσπευση των διαδικασιών για τις μετατάξεις στις νέες ειδικότητες της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, με ανακοίνωση συγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος ενεργειών από την πλευρά του Υπουργείου Παιδείας.
·         Αναβάθμιση της διδασκαλίας των ξένων γλωσσών  και τη σύνδεσή της με την Πιστοποίηση Γλωσσομάθειας .
Υπεύθυνος του blog: Πολυχρονιάδης Γιώργος