κυλιομενο μενου

Παρασκευή 13 Ιανουαρίου 2012

Συνεδρίαση του ΔΣ της ΕΛΜΕ ν. Κιλκίς στις 12-01-2012

Κατά τη συνεδρίαση του ΔΣ της ΕΛΜΕ ν. Κιλκίς στις 12-01-2012 αποφασίστηκε:
1. Να ζητηθούν σε προαιρετική βάση ανά σχολείο τα mail  των μελών μας, προκειμένου να υπάρχει πιο άμεση ενημέρωση. Επιβεβαιώθηκε προηγούμενη απόφαση.
2. Να γίνει πρόταση προς το Ν.Τ. της ΑΔΕΔΥ ν. Κιλκίς να γίνει στάση εργασίας προκειμένου να διαμαρτυρηθούμε για την οικονομική πολιτική της κυβέρνησης.
3. Να οργανωθεί σε συνεργασία με την κοινωνία πολιτών προβολή ταινίας εκπαιδευτικού περιεχομένου στο συνεδριακό κέντρο.
4. Να οργανωθεί εκδήλωση προς τιμή των συναδέλφων που συνταξιοδοτήθηκαν.
5. Να διοργανωθεί ο ετήσιος χορός στον οποίο θα βραβευτούν οι πρωτοετείς φοιτητές, παιδιά συναδέλφων.


Υπεύθυνος blog: Πολυχρονιάδης Γιώργος