κυλιομενο μενου

Σάββατο 18 Ιουνίου 2011

Ανακοίνωση της ΠΑΣΚ ν.Κιλκίς για την διδασκαλία των ξένων γλωσσών

Π.Α.Σ.Κ.  Δ.Ε.  Ν. ΚΙΛΚΙΣ        Κιλκίς,18-06-2011


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

  
    Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,

Η Π.Α.Σ.Κ. Καθηγητών Δ.Ε. καλεί την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας να επανεξετάσει το θέμα της διδασκαλίας της δεύτερης ξένης γλώσσας στο Γυμνάσιο, λαμβάνοντας υπόψη και τις θέσεις της εκπαιδευτικής κοινότητας.
Η πρόσφατη απόφαση της Υφυπουργού Παιδείας κ. Χριστοφιλοπούλου είναι δυσεφάρμοστη και προκαλεί ποικίλα προβλήματα σε μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς, σε περίοδο μάλιστα έντονης οικονομικής πίεσης και ανασφάλειας.
Και το σημαντικότερο, καταργείται στην ουσία το δικαίωμα της επιλογής, αφού τα κριτήρια που θεσπίζονται δε σχετίζονται με τις πραγματικές ανάγκες των μαθητών ούτε με τον προγραμματισμό των γονιών τους.
Πέρα από αυτά, η συγκεκριμένη απόφαση δε συνάδει με τη διακηρυγμένη θέση «Πρώτα ο Μαθητής» ούτε βεβαίως προωθεί την εξαγγελία για σύνδεση της σχολικής διδασκαλίας με την πιστοποίηση της ξένης γλώσσας.

  


Η ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΤΗΣ ΠΑΣΚ Δ.Ε. Ν. ΚΙΛΚΙΣ