κυλιομενο μενου

Τετάρτη 29 Ιουνίου 2011

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 15ΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Π.Α.Σ.Κ.  Δ.Ε.  Ν. ΚΙΛΚΙΣ       Κιλκίς, 29-06-2011  
    ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ: ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 15ΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΟΛΜΕ

   (σε παρένθεση το 2009):                   
                                                        Μέτρο= 38
ΔΑΚΕ:                 120 (180),
-60, 3 έδρες  (-1 έδρα)
ΠΑΣΚ:                 107 (141),
-34, 3 έδρες  (σταθερά)
ΣΕΚ:                    80 (90),   
-10, 2 έδρες  (σταθερά)
ΕΣΑΚ:                  59 (56),    
+3, 2 έδρες  (+1 έδρα)
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ:     51 (43),   
+8, 1 έδρα   (σταθερά)
ΑΓ. ΚΙΝΗΣΕΙΣ:      2 (4),        
-2,
ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ:           2 (3),    -1,
ΠΡΟΤΥΠΑ:             -  ( 1),   -1,
άκυρα:                  2 (5),    -3,
ΣΥΝΟΛΟ:            423(523), -100 αντιπρόσωποι
ΔΑΚΕ:                 28,50 % (34,75 %), -6,25 %
ΠΑΣΚ:                 25,42 % (27,22 %),
-1,80 %
ΣΕΚ:                   19,00 % (17,37 %),
+1,63 %
ΕΣΑΚ:                 14,01 % (10,81 %),
+3,20 %
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ:     12,11 % ( 8,30 %),
+3,81%
ΑΓ. ΚΙΝΗΣΕΙΣ:       0,48 % ( 0,77 %),
-0,29 %
ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ:          0,48 % ( 0,58 %), -0,10 %
ΠΡΟΤΥΠΑ:            ---       (  0,19 %), -0,19 %


Η ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΤΗΣ ΠΑΣΚ Δ.Ε. Ν. ΚΙΛΚΙΣ