κυλιομενο μενου

Πέμπτη 9 Ιουνίου 2011

Το ψηφοδέλτιο της ΠΑΣΚ ν. Κιλκίς για εκλογή αντιπροσώπων στο 15ο συνέδριο της ΟΛΜΕ

ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ
ΠΑΣΚ Δ.Ε. Καθηγητών Ν. Κιλκίς για την εκλογή αντιπροσώπων του 15ου Συνεδρίου της ΟΛΜΕ


1)
Βαφειάδης
Αναστάσιος
2)
Ζαγγότης
Ιωάννης
3)
Ζιέλκας
Ευάγγελος
4)
Κακουλίδης
Παντελής
5)
Κουλακιώτης
Νικόλαος
6)
Λιναρδάκης
Ιωάννης
7)
Μαγλουσίδης
Σάββας
8)
Μπάρπας
Κων/νος
9)
Νίτσης
Ευάγγελος
10)
Ντόζης
Αλέξανδρος
11)
Πολυχρονιάδης
Γεώργιος
12)
Ρωμανίδης
Γεώργιος
13)
Στεργίδου
Παναγιώτα
14)
Φραγγελάκης
Οδυσσέας