κυλιομενο μενου

Παρασκευή 18 Δεκεμβρίου 2015

Ο καθηγητής λάστιχο΄΄Το καλύτερο «λάστιχο» είναι ο εκπαιδευτικός………΄΄

Ο υπουργός Παιδείας Νίκος Φίλης, με εγκύκλιο με αρ. πρωτ. 205946/Δ1 (15-12-2015) που υπέγραψε δίνει τις ακόλουθες οδηγίες σχετικά με τη διαχείριση πλεοναζουσών διδακτικών ωρών:
Α. Για την εύρυθμη λειτουργία των Σχολείων όλης της χώρας και έως την πλήρη κάλυψη των κενών, οι πλεονάζουσες διδακτικές ώρες μιας σχολικής μονάδας διατίθενται, με ευθύνη των Διευθυντών Εκπαίδευσης ΠΕ & ΔΕ και σε συνεργασία με τους Σχολικούς Συμβούλους, κατά προτεραιότητα για την κάλυψη διδακτικών κενών σε σχολικές μονάδες της οικείας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης ΠΕ & ΔΕ.
Β. Έως την πλήρη κάλυψη των κενών σε διδακτικό προσωπικό στο σύνολο των σχολικών μονάδων των οικείων Δ/σεων Π.Ε. και Δ.Ε., οι πλεονάζουσες διδακτικές ώρες μιας σχολικής μονάδας δεν διατίθενται σε ενισχυτική διδασκαλία ή σε διοικητικό έργο.
Γ. Με ευθύνη των Διευθυντών Εκπαίδευσης ΠΕ & ΔΕ και σε συνεργασία με τους Σχολικούς Συμβούλους και έως την πλήρη κάλυψη των κενών, το πλεονάζον διδακτικό ωράριο των εκπαιδευτικών κοινών ειδικοτήτων ΠΕ & ΔΕ (ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ11, ΠΕ16. ΠΕ18.41, ΠΕ19- 20, ΠΕ32) αξιοποιείται αποκλειστικά στην κάλυψη των αναγκών για διδασκαλία και μόνο, είτε σε σχολικές μονάδες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης είτε με διάθεση του πλεονάσματος των διδακτικών ωρών στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση για την προσωρινή κάλυψη κενών, σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 14, παρ. 14 Ν. 1566/1985.
Δ. Οι Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης καλούνται να δώσουν σχετικές οδηγίες και κατευθύνσεις, εφαρμόζοντας άμεσα τα ανωτέρω.
Ε. Φυσικά μη περιμένετε να καλυφθούν ποτέ τα σχολεία. (αυτό δεν το είπε ο υπουργός αλλά είναι στο μυαλό του σίγουρα).


Ως Προοδευτική Ενότητα Καθηγητών καταγγέλλουμε αυτή την εγκύκλιο και καλούμε τους συνδικαλιστές και των άλλων παρατάξεων να πάρουν θέση άμεσα. Το λάστιχο έχει και ένα όριο που λέγεται στη φυσική όριο ελαστικότητας. Μετά σπάει.


Κιλκίς 18-12-2015