κυλιομενο μενου

Δευτέρα 17 Νοεμβρίου 2014

Χωρισμός τμημάτων και μετακίνηση συναδέλφων εκπαιδευτικών

Φέτος παρατηρήθηκε το φαινόμενο σε σχολεία της περιοχής του Κιλκίς να καθυστερήσει ο χωρισμός των τμημάτων βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας. Η καθυστέρηση αυτή είχε ως αποτέλεσμα εκπαιδευτικοί με οργανική θέση να μετακινηθούν σε άλλα σχολεία για την κάλυψη αναγκών. Όταν, όμως, μετά από ελάχιστο χρονικό διάστημα δημιουργήθηκαν επιπλέον τμήματα στα εν λόγω σχολεία, διαπιστώθηκε ότι οι εκπαιδευτικοί που μετακινήθηκαν θα μπορούσαν να καλύψουν το υποχρεωτικό τους ωράριο στο σχολείο της οργανικής τους θέσης.(φιλόλογος από Γυμνάσιο Χέρσου μετακινήθηκε στο ΓΕΛ Γουμένισσας.)
Για την αποφυγή παρόμοιων καταστάσεων που προκαλούν αναστάτωση τόσο στην εύρυθμη λειτουργία των σχολείων όσο και στους εκπαιδευτικούς αλλά και στρεβλή εικόνα - υπόνοιες για τη σκοπιμότητα της καθυστέρησης και κυρίως για τη διαδικασία των τοποθετήσεων και μετακινήσεων, η Ε.Λ.Μ.Ε. Κιλκίς ζητά οι διαδικασίες να ολοκληρώνονται με απόλυτη διαφάνεια και σε εύθετο χρόνο κατά την έναρξη κάθε σχολικής χρονιάς.

Ο  Πρόεδρος                                         Ο Γ. Γραμματέας

     Ξενέλης  Γεώργιος                              Γεωργούσης Ιωάννης