κυλιομενο μενου

Δευτέρα 17 Νοεμβρίου 2014

Η ΕΛΜΕ ζητά ενημέρωση από τη ΔιεύθυνσηΘέμα: «Ενημέρωση της Ε.Λ.Μ.Ε. Κιλκίς από Δ.Δ.Ε. Κιλκίς για θέματα αρμοδιότητάς της»


Στο πλαίσιο των επαφών της Ε.Λ.Μ.Ε. Κιλκίς με τους εκπαιδευτικούς – μέλη της, προέκυψαν συγκεκριμένα θέματα, στα οποία παρακαλούμε να μας ενημερώσετε άμεσα και εγγράφως:

1. Έχουν καταβληθεί τα οδοιπορικά έξοδα για συμπλήρωση μέρους του ωραρίου τους σε όλους τους συναδέλφους εκπαιδευτικούς για τη  σχολική χρονιά 2013-2014 καθώς και για τις προηγούμενες σχολικές χρονιές;
2. Έχουν καταβληθεί οι αποζημιώσεις σε όλους τους εκπαιδευτικούς που απασχολήθηκαν στις πανελλαδικές εξετάσεις 2014;
3. Η Δ.Δ.Ε. Κιλκίς προβαίνει στην έγγραφη απάντηση -μέσα στο προβλεπόμενο από το νόμο χρονικό διάστημα- προς τα γραπτά αιτήματα των συναδέλφων εκπαιδευτικών, οι οποίοι απευθύνονται προς τη Δ.Δ.Ε. Κιλκίς για υποθέσεις τους;