κυλιομενο μενου

Δευτέρα 6 Οκτωβρίου 2014

Παράνομη η άτυπη αύξηση του διδακτικού μας ωραρίουΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ
 της αιρετού του ΠΥΣΔΕ  Ν.ΚΙΛΚΙΣ  ΜΑΤΣΑΚΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗΣ
Email:matsakidou2@gmail.com
6938824254

 Εκπροσώπου των ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΙΝΗΣΕΩΝ (ΣΥΝΕΚ)


Παράνομη η άτυπη αύξηση του διδακτικού μας ωραρίου, με πρόσχημα την αναπλήρωση των κενών, όταν απουσιάζουν συνάδελφοι, με σκοπό την εύρυθμη λειτουργία του σχολείου.
Αν στο ωρολόγιο πρόγραμμα καταγράφεται προσθήκη ωρών για πιθανή αναπλήρωση γίνεται παράνομα. Ο διευθυντής, σε κενό λόγω απουσίας συναδέλφου ( απουσίας, όχι μη τοποθέτησης ) με βάση το καθηκοντολόγιο συμπτύσσει το πρόγραμμα ή αναθέτει την κάλυψη του κενού* σε συναδέλφους.
Υπουργική Απόφαση Φ.353.1/324/105657/Δ1/16-10-2002
( και όχι νόμος, που σημαίνει ότι η αναφορά στο εργασιακό-διδακτικό ωράριο του 1566/85 δεν ανατρέπεται ):
«Αρ. 29 Καθήκοντα και αρμοδιότητες των Διευθυντών σε σχέση με το Σύλλογο των Διδασκόντων»
8. Φροντίζει να καλύπτονται οι διδακτικές ώρες σε περίπτωση απουσίας εκπαιδευτικών, τροποποιώντας το ημερήσιο πρόγραμμα διδασκαλίας ή αναθέτοντας την κάλυψη του κενού* σε διαθέσιμο εκπαιδευτικό.
Αρ. 36,25. Αντικαθιστούν εκπαιδευτικό ο οποίος λείπει και, ανάλογα με την περίπτωση, ή καλύπτουν το κενό ή απασχολούν τους μαθητές, σύμφωνα με τις υποδείξεις του Διευθυντή.»
*( Με βάση τη γνωμοδότηση της κ.Τσίπρα η κάλυψη του κενού δεν πρέπει να συγχέεται με την παροχή διδακτικού έργου).

• Ο ν. 1566/85 κάνει σαφή διάκριση μεταξύ εργασιακού και διδακτικού ωραρίου, ορίζοντας ότι οι εκπαιδευτικοί «παραμένουν υποχρεωτικά στο σχολείο τους στις εργάσιμες ημέρες, πέρα από τις ώρες διδασκαλίας, για την προσφορά και άλλων υπηρεσιών που συνδέονται με το γενικότερο εκπαιδευτικό έργο, όπως συμμετοχή σε γιορταστικές, αθλητικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις, ενημέρωση των γονέων και κηδεμόνων, τήρηση βιβλίων του σχολείου και εκτέλεση διοικητικών εργασιών. Κάθε εκπαιδευτικός παραμένει υποχρεωτικά στο σχολείο, στις εργάσιμες ημέρες πέρα από τις ώρες διδασκαλίας, για την εκτέλεση συγκεκριμένου έργου που του έχει ανατεθεί από τα όργανα διοίκησης του σχολείου όχι όμως πέρα από έξι (6) ώρες την ημέρα ή τριάντα (30) ώρες την εβδομάδα». (ν. 1566/85 άρ.13. παρ.8 και άρ.14, παρ.20).  
 Το διδακτικό ωράριο των εκπαιδευτικών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είναι σαφώς καθορισμένο από το άρ. 14 παρ. 13 ν. 1566/85,  το ν .4152/2013, υποπ. Θ1, παρ.2 και το ν. 2413/1996 αρ.48, παρ.2.

Για το ίδιο θέμα υπάρχει  και γνωμοδότηση του Νομικού Συμβούλου της Δ.Ο.Ε. κ. Δραγασάκη η οποία αναφέρει πως:
 «Το εργασιακό ωράριο των εκπαιδευτικών είναι κατ΄ ανώτατο 30 ώρες. Με τη λήξη του διδακτικού ωραρίου ο εκπαιδευτικός μπορεί να αποχωρήσει, εκτός αν του έχει ανατεθεί συγκεκριμένο έργο (όχι όμως διδακτικό) (άρθρο 13 παρ.8 του νόμου 1566/1985π.χ. συμμετοχή σε γιορταστικές, αθλητικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις, ενημέρωση των γονέων, κλπ τήρηση βιβλίων του Σχολείου, εκτέλεση διοικητικών εργασιών), ή υπάρχει συνεδρίαση του συλλόγου διδασκόντων. Κάθε άλλη απασχόληση είναι παράνομη».
  Η υπουργική απόφαση Φ.353.1/324/105657/Δ1/16-10-2002, στο σημείο που αναφέρεται σε απασχόληση των μαθητών από διαθέσιμο εκπαιδευτικό, είναι  παράνομη, αφού είναι αντίθετη με τους νόμους 1566/85 - 4152/2013-2413/1996 στους οποίους ορίζονται ρητά το υποχρεωτικό εβδομαδιαίο διδακτικό ωράριο και οι εξωδιδακτικές εργασίες των εκπαιδευτικών - και σε καμία περίπτωση Υπουργική Απόφαση δεν υπερτερεί των νόμων.