κυλιομενο μενου

Τετάρτη 1 Οκτωβρίου 2014

Κενά που απομένουνΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ
 της αιρετού του ΠΥΣΔΕ  Ν.ΚΙΛΚΙΣ  ΜΑΤΣΑΚΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗΣ
Email:matsakidou2@gmail.com
6938824254

 εκπροσώπου των ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΙΝΗΣΕΩΝ (ΣΥΝΕΚ)
ΚΕΝΑ ΠΕ03
1κενό στο ΓΕΛ. ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ (11Ω)+ΓΕΛ. ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ (8Ω)
1 κενό στο ΕΠΑΛ ΑΞΙΟΥΠΟΛΗΣ (17Ω) + Γ/ΣΙΟ ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ (6Ω)
1 κενό στο ΓΕΛ ΑΞΙΟΥΠΟΛΗΣ (8Ω)+Γ/ΣΙΟ ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ(8Ω)+Γ/ΣΙΟ ΑΞΙΟΥΠΟΛΗΣ(4Ω)
1 κενό Γ/ΣΙΟ ΑΞΙΟΥΠΟΛΗΣ
1 κενό ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΓΕΛ
1 κενό 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΙΛΚΙΣ
1 κενό 1ο ΕΠΑΛ ΚΙΛΚΙΣ(10Ω)+3Ο ΓΥΜ/ΣΙΟ(8Ω)+2Ο ΕΠΑΛ ΚΙΛΚΙΣ(3Ω)
ΚΕΝΑ ΠΕ07
1κενό Γ/ΣΙΟ Ν.ΑΓΙΟΝΕΡΙΟΥ
ΚΕΝΑ ΠΕ08
1κενό 2Ο Γ/ΣΙΟ ΚΙΛΚΙΣ
1 κενό Γ/ΣΙΟ ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ(12Ω)+Γ/ΣΙΟ ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ(3Ω)
ΚΕΝΑ ΠΕ12.05 ή ΠΕ12.17
1κενό2ο ΕΠΑΛ ΚΙΛΚΙΣ
ΚΕΝΑ ΠΕ14.04
1κενό 1Ο ΕΠΑΛ ΚΙΛΚΙΣ
1 κενό 1Ο ΕΠΑΛ ΚΙΛΚΙΣ (14Ω)+2Ο ΕΠΑΛ ΚΙΛΚΙΣ(9Ω)
ΚΕΝΑ ΠΕ19
1 κενό 1ο ΕΠΑΛ ΚΙΛΚΙΣ
1 κενό 2Ο ΕΠΑΛ ΚΙΛΚΙΣ
ΚΕΝΑ ΤΕ01.02
1 κενό 2Ο ΕΠΑΛ ΚΙΛΚΙΣ