κυλιομενο μενου

Δευτέρα 5 Μαρτίου 2012

Ανακοίνωση της ΕΛΜΕ ν. Κιλκίς για το θέμα της αποβολής των μαθητών του 2ου ΓΕΛ

Τοποθέτηση του Δ/Σ της ΕΛΜΕ ν. Κιλκίς
σχετικά με την επιβολή ποινής σε μαθητές του 2ου ΓΕΛ Κιλκίς

Το Δ/Σ της ΕΛΜΕ ν. Κιλκίς σε συνεδρίασή του την 01/03/2012 συζήτησε το ζήτημα που προέκυψε με την επιβολή ποινής σε μαθητές του 2ου ΓΕΛ Κιλκίς και λαμβάνο­ντας υπόψη όλες τις επιμέρους πτυχές του θέματος, αλλά και τις αδικαιολόγητες δια­στάσεις που έλαβε αυτό εδώ και αρκετές μέρες και αφού συναντήθηκε με το διευθυντή του 2ου ΓΕΛ στις 5-3-2012, κατέληξε κατά πλειοψηφία στην παρακάτω τοποθέτηση:
α). Η επιβολή ποινής σε μαθητές εμπίπτει στην εσωτερική λειτουργία της σχολικής μονάδας, για την εύρυθμη λειτουργία της οποίας αποκλειστικά υπεύθυνος είναι ο Σύλλογος Διδασκόντων σε συνεργασία με τη Διεύθυνση του σχολείου. Εφόσον οποιαδήποτε απόφαση, είτε του Συλλόγου Διδασκόντων, είτε της Διεύθυνσης του σχολείου, είναι σύννομη, δηλαδή προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία, και ταυ­τόχρονα αποσκοπεί στην ηθική, πνευματική και πολιτική αγωγή των μαθητών και στην ομαλή σχολική ζωή, δεν αφήνονται σε κανέναν περιθώρια ούτε αμφισβήτησης, ούτε κριτικής.
β). Καταδικάζουμε απερίφραστα οποιαδήποτε εξωσχολική και εξωθεσμική παρέμβα­ση στην εσωτερική λειτουργία των σχολείων, από όπου και αν προέρχεται. Η σχολι­κή κοινότητα διέπεται από κανόνες και αρχές, για τη διασφάλιση των οποίων υπεύ­θυνοι είναι οι θεσμοθετημένοι εκπαιδευτικοί φορείς, δηλαδή ο Σύλλογος Διδα­σκόντων, η Διεύθυνση Σχολικής Μονάδας, η νομαρχιακή και περιφερειακή Διεύθυν­ση Εκπαίδευσης, ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων, τα Μαθητικά Συμβούλια, οι κατά τόπους Ενώσεις και η Ομοσπονδία Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης. Επιδοκι­μάζουμε και αγωνιζόμαστε για το ανοικτό προς την κοινωνία σχολείο, το αντιλαμβα­νόμαστε και το ορίζουμε όμως ως ένα οργανωμένο και συντεταγμένο σύνολο που δεν “αντιδρά για την αντίδραση”, ούτε αναλώνεται σε μια στείρα πολιτικολογία, αλλά παρεμβαίνει συλλογικά, με γνώση και άποψη για τα φλέγοντα θέματα της κοινωνίας, αφού ενημερωθεί και αφού διαμορφώσει μια ολοκληρωμένη και κριτικά ισχυρή άπο­ψη.
γ). Η σχολική κοινότητα δεν είναι χώρος κομματικής αντιπαράθεσης ούτε εξυπηρέτη­σης μικροκομματικών συμφερόντων, αλλά ένα υγιές υποσύνολο της κοινωνίας που διαθέτει όλους τους προβλεπόμενους θεσμικούς φορείς, ώστε να αντιμετωπίζει τα εσωτερικά της προβλήματα αυτόνομα στο πλαίσιο της ισχύουσας νομοθεσίας και της παιδαγωγικής ηθικής. Προβοκάτορες και πολιτικοί αριβίστες, ψηφοθήρες και δημα­γωγοί δεν έχουν θέση στο χώρο του σχολείου και στη σχολική ζωή.  
δ). Όσον αφορά την αφορμή του συγκεκριμένου ζητήματος, δηλαδή το θέμα των με­ταλλείων, η ΕΛΜΕ ν. Κιλκίς τοποθετήθηκε με προηγούμενο ψήφισμά της Γενικής Συνέλευσής της, στις 30/11/2011. Προσθέτουμε, ωστόσο, την ανάγκη για πληρέστε­ρη ενημέρωση επί του ζητήματος, ώστε η αγωνία όλων μας, και ιδίως των μαθητών μας, δηλαδή των παιδιών μας, να εκφραστεί οργανωμένα και συλλογικά, και όχι μεμονωμένα, αποσπασματικά και επομένως αναποτελεσματικά.  
Ελπίζουμε να γίνει αντιληπτή και σεβαστή από όλους η αυτονομία της σχολικής κοι­νότητας και στο μέλλον να μην επαναληφθούν ανάλογα παρεμβατικά φαινόμενα.

Την ανακοίνωση υπερψήφισαν 5 μέλη: Λοκοβίτης Μιχαήλ, Πολυχρονιάδης Γιώργος, Ρέμπας Μιχαήλ, Γεωργούσης Γιάννης και Παπουλίδης Ιάκωβος και καταψήφισαν 2 μέλη: Ξενέλης Γιώργος και Αγγίσταλη Κατερίνα.


Υπεύθυνος blog: Πολυχρονιάδης Γιώργος