κυλιομενο μενου

Σάββατο 26 Νοεμβρίου 2011

Πίνακας κατάταξης των εκπαιδευτικών του νομού Κιλκίς

Δείτε τον πίνακα που αναρτήθηκε στη Δ/νση Βθμιας Κιλκίς: http://srv1-dide.kil.sch.gr/portal/files_/ekpaideutikoi_/metatheseis_/pinakas%20katataxis%20apo%20(1-11-11).xls