κυλιομενο μενου

Τετάρτη 4 Μαΐου 2011

Απόφαση Δ.Σ. ΕΛΜΕ ν. Κιλκίς σχετικά με την χορηγία προς το Γυμνάσιο - λυκειακές τάξεις Ν. Αγιονερίου

Το Δ.Σ. της Ε.Λ.Μ.Ε Κιλκίς ομόφωνα αποφάσισε σε συνεδρίαση στις 4/5/11 και ώρα 15.30 ότι δεν συμφωνεί με τις ενέργειες της Διευθύντριας του Γυμνασίου-Λ.Τ. Ν. Αγιονερίου να προχωρήσει στην αναζήτηση εξεύρεσης πόρων από κοινωφελή ιδρύματα για την αναβάθμιση του τεχνολογικού εξοπλισμού του σχολείου, χωρίς να υπάρχει απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων, που είναι το κυρίαρχο όργανο λήψης αποφάσεων για τη λειτουργία της σχολικής μονάδας.

Η απόφαση αυτή του Δ.Σ. της Ε.Λ.Μ.Ε. στηρίζεται στην πάγια θέση του κλάδου ότι ο αποκλειστικός υπεύθυνος, συνταγματικά κατοχυρωμένος, να εξασφαλίζει επαρκή χρηματοδότηση για την απρόσκοπτη λειτουργία του σχολείου είναι το κράτος.

Τέτοιες πρωτοβουλίες, όσο αθώα και καλοπροαίρετα κι αν συλλαμβάνονται και υλοποιούνται, εκθέτουν το δημόσιο σχολείο. Ιδιαίτερα σήμερα στην εποχή της συστηματικής αποδόμησης του ως δημόσιου και κοινωνικού αγαθού ανάλογες πρωτοβουλίες ανοίγουν το δρόμο στο «σχολείο της αγοράς», δηλαδή της αναζήτησης χορηγών από το διευθυντή-μάνατζερ, με όλες τις πιθανές οικονομικές και άλλες εξαρτήσεις που μπορεί να προκύψουν στο μέλλον σε σχέση με το περιεχόμενο σπουδών και τις συνθήκες εργασίας των εκπαιδευτικών.

Για τους παραπάνω λόγους καλούμε τη Διεύθυνση του σχολείου να μην προχωρήσει στην ονοματοδοσία της αίθουσας με το όνομα Πρόδρομος Αθανασιάδης «Μποδοσάκης», διότι η αίθουσα χτίστηκε με χρήματα του ελληνικού δημοσίου.