κυλιομενο μενου

Τετάρτη 18 Μαΐου 2011

Ανακοίνωση ΕΛΜΕ για την πρόταση συγχώνευσης των 2 ΕΠΑΛ

Θέμα: Διοικητική συγχώνευση του 1ου και 2ου  ΕΠΑΛ  Κιλκίς

Το Δ.Σ της ΕΛΜΕ Κιλκίς στις 4/5/2011 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:30 συναντήθηκε με το Διευθυντή της Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης στο γραφείο του και ενημερώθηκε για την πρόταση που του ζητήθηκε όπως μας ενημέρωσε από την Περιφέρεια για διοικητική συγχώνευση του 1ου και 2ου ΕΠΑΛ Κιλκίς. Στη συνέχεια έγινε Δ.Σ στα γραφεία της ΕΛΜΕ στις 14:45 με παρόντα όλα τα μέλη και ένα από τα θέματα που συζητήθηκαν ήταν και η διοικητική συγχώνευση των δύο ΕΠΑΛ της πόλης του Κιλκίς. Ομόφωνα το Δ.Σ διαφώνησε στη διοικητική συγχώνευση των δύο ΕΠΑΛ διότι πιστεύουμε ότι είναι συγχώνευση από το «παράθυρο» σε βάθος χρόνου που διαταράσσει τη σωστή λειτουργία και των δύο σχολικών μονάδων και δεν τις βελτιώνει.
Αναφέρουμε επιγραμματικά μερικές παραμέτρους που δείχνουν ότι κάτι τέτοιο δεν είναι εφικτό:
1.     Πως είναι δυνατόν δύο κτήρια που βρίσκονται σε απόσταση πάνω από 1500 μέτρα να έχουν ένα διευθυντή και να λειτουργούν δίχως κανένα πρόβλημα;
2.     Εφόσον θα λειτουργούν τμήματα και στα δύο συγκροτήματα ποιος ο λόγος να μην υπάρχουν δυο Διευθυντές μήπως τα 200 Ευρώ του Διευθυντικού επιδόματος;
3.     Οι 312 μαθητές του 1ου ΕΠΑΛ και οι 251 του 2ου ΕΠΑΛ δεν είναι αριθμοί ικανοί για να δικαιολογούν την ανεξάρτητη λειτουργία τους;
4.     Η μεταφορά του τμήματος της Πληροφορικής εξ ολοκλήρου στο 1ο ΕΠΑΛ και αντιπαιδαγωγική είναι διότι δε νοείται ΕΠΑΛ δίχως τμήμα Πληροφορικής και επιπλέον ο αριθμός των μαθητών του 1ου ΕΠΑΛ αυξάνεται επικίνδυνα.

 Ο πρόεδρος                                                                                   Ο Γραμματέας
Ξενέλης Γεώργιος                                                                  Λοκοβίτης Μιχαήλ