κυλιομενο μενου

Σάββατο 22 Ιανουαρίου 2011

Καθήκοντα συνδέσμων σχολείων με ΕΛΜΕ


Με αφορμή το αίτημα του 1ου ΕΠΑΛ σχετικά με τα καθήκοντα των συνδέσμων η ΕΛΜΕ απαντά σε όλα τα σχολεία. Εννοείτε ότι το υπ' αρ. 2 δεν μπορεί να γίνει αφού οι συνδρομές πληρώνονται στο δώρο Χριστουγέννων (επίδομα τώρα). Ευχαριστούμε το 1ο επαλ για την παρατήρηση.
Καθήκοντα συνδέσμων σύμφωνα με το άρθρο 36 του καταστατικού:
1.Ενημερώνουν το σύλλογο των καθηγητών και μεταφέρουν τις απόψεις του στο ΔΣ της ΕΛΜΕ.
2.Συγκεντρώνουν τις συνδρομές
3.Διαβάζουν τις ανακοινώσεις και τα έγγραφα της ΕΛΜΕ
4.Συζητουν με του καθηγητές τα ατομικά, συλλογικά και κλαδικά αιτήματα
5.Τηρούν αρχείο συνδικαλιστικό
Επίσης για κάθε ενέργειά τους πρέπει να έχουν την έγκριση του ΔΣ της ΕΛΜΕ και το ΔΣ όποτε κρίνει μπορεί να συγκαλέσει συγκέντρωση συνδέσμων για ενημέρωση και συνεργασία.
Για την ΕΛΜΕ ν. Κιλκίς
Πολυχρονιάδης Γιώργος