κυλιομενο μενου

Κυριακή 23 Ιανουαρίου 2011

Βράβευση επιτυχόντων μαθητών σε ΑΕΙ-ΤΕΙ

Παρακαλούμε να μας ενημερώσετε για τους μαθητές  οι οποίοι έχουν πετύχει στα ΑΕΙ η ΤΕΙ κατά το σχολικό έτος 2009 -2010 και έχουν γονέα εκπαιδευτικό του σχολείου σας, προκειμένου να τους βραβεύσουμε σε ειδική εκδήλωση για την οποία θα σας ενημερώσουμε. Συμπληρώστε το συνημμένο πίνακα και στείλτο το στο mail μου. Ευχαριστώ.
Υστερόγραφο: Αφορά όσα σχολεία δεν απάντησαν μέχρι τώρα. Όσα σχολεία δεν έχουν  ας απαντήσουν αρνητικά.


Παρακαλούμε τους Διευθυντές να μας αποστείλουν το έντυπο συμπληρωμένο στο mail του Πολυχρονιάδη Γιώργου αντιπροέδρου της ΕΛΜΕ. (gpolis@sch.gr


α/α
Ονοματεπώνυμο
Επιτυχόντος-ούσας μαθητή/τριας
Ονοματεπώνυμο
Γονέα (Εκπ/κου του σχολείου)
Τηλέφωνο
επικοινωνίας
Σχολή-Τμήμα
επιτυχίας
Σχολική
Μονάδα
φοίτησης
1


2
3
4