κυλιομενο μενου

Πέμπτη 15 Φεβρουαρίου 2018

Ορισμός συνδέσμων


ΘΕΜΑ: ΟΡΙΣΜΟΣ  ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ
 Το Δ.Σ της ΕΛΜΕ ΚΙΛΚΙΣ για την ενημέρωση και ανατροφοδότηση των εκπαιδευτικών αποφάσισε  τον ορισμό συναδέλφων  ως  συνδέσμων  σε κάθε σχολείο του Νομού.
Οι σύνδεσμοι θα ενημερώνονται για  τα θέματα που απασχολούν την ΕΛΜΕ και θα μεταφέρουν τα προβλήματα  και τις προτάσεις  των σχολείων τους στο Δ.Σ της ΕΛΜΕ.
Στα  πλαίσια αυτά το Δ.Σ της ΕΛΜΕ Κιλκίς καλεί τους συλλόγους διδασκόντων κάθε σχολικής μονάδας να ορίσουν ένα εκπαιδευτικό ως σύνδεσμο με την ΕΛΜΕ.

    Ο Πρόεδρος                                       Ο Γεν. Γραμματέας

Ξενέλης  Γιώργος                                Γεωργούσης  Ιωάννης