κυλιομενο μενου

Κυριακή 15 Μαΐου 2016

Γενική συνέλευσηΜετά από την απόφαση του Δ.Σ. της ΟΛΜΕ με την οποία εισηγείται Γενικές Συνελεύσεις  των καθηγητών καλούμαστε ως ΕΛΜΕ να αποφασίσουμε την στάση μας στο θέμα αυτό.
.
Το Δ.Σ της ΕΛΜΕ  καλεί τους συναδέλφους να παρευρεθούν στη Γενική Συνέλευση της ΕΛΜΕ 
Κιλκίς την Τρίτη  17-05-2016 και ώρα 14.00 μ.μ στην αίθουσα του Εργατικού Κέντρου Κιλκίς.
     Εάν δεν συγκεντρωθεί η απαραίτητη απαρτία, η συνέλευση θα   επαναληφθεί την  Τετάρτη 18-05-2016 και ώρα 14.00 μ.μ στην αίθουσα του Εργατικού Κέντρου Κιλκίς.

Ο Πρόεδρος                                                                  Ο Γεν. Γραμματέας

Γ. Ξενέλης                                                                      Ι. Γεωργούσης