κυλιομενο μενου

Πέμπτη 18 Φεβρουαρίου 2016

Ενημέρωση της αιρετού Ματσακίδου ΚυριακήςΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ
 της αιρετού του ΠΥΣΔΕ  Ν.ΚΙΛΚΙΣ  ΜΑΤΣΑΚΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗΣ
 Εκπροσώπου των ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΙΝΗΣΕΩΝ (ΣΥΝΕΚ)

Την Τρίτη 9 Φεβρουαρίου 2016 , το ΠΥΣΔΕ  Ν. Κιλκίς συνεδρίασε με τα παρακάτω θέματα:
Θέμα 1ο :Διατύπωση πρότασης προς τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας για τον ορισμό Αναπληρωτή Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κιλκίς.
Ο Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Κιλκίς και πρόεδρος του ΠΥΣΔΕ Ν. Κιλκίς εισηγήθηκε στο Συμβούλιο τον ορισμό του κ. Ανέστη Μαυρέα, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ01, Διευθυντή ΓΕ.Λ Χέρσου, ως αναπληρωτή του.
Θέμα 2ο: Συνάφεια μεταπτυχιακών τίτλων
Έγινε αναγνώριση συνάφειας Μεταπτυχιακών τίτλων αναπληρώτριας εκπαιδευτικού κλάδου ΠΕ 11.01 και μόνιμου εκπαιδευτικού κλάδου ΠΕ 20.
Την Τρίτη 16-2-2016, το Διευρυμένο  ΠΥΣΔΕ Ν. Κιλκίς συνεδρίασε με θέμα:
Επιλογή Προϊσταμένου Εκπαιδευτικών Θεμάτων.
Τοποθετήθηκε στην προκηρυχθείσα θέση Προϊσταμένου Εκπαιδευτικών Θεμάτων Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κιλκίς η κ. Αθηνά Περιστέρη, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ 11.01
Την Τρίτη 16-2-2016 το ΠΥΣΔΕ Ν. Κιλκίς συνεδρίασε με θέμα:
Τροποποίηση της διάθεσης εκπαιδευτικού στο Ε.Κ Κιλκίς.
Ματσακίδου Κυριακή                             Κασάπης Αβραάμ                                    
αιρετό τακτ. μέλος του ΠΥΣΔΕ                 αιρετό αναπλ. μέλος του ΠΥΣΔΕ   
(τηλ.:, 6938824254 )                         (τηλ. :΄6974159545)
 ηλ.δ/νση: matsakidou2@gmail.com      ηλ. δ/νση: akasapis@sch.gr