κυλιομενο μενου

Παρασκευή 30 Οκτωβρίου 2015

Ο Αν. Αιρετός του ΑΠΥΣΔΕ ενημερώνει


ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ
 Του Αν. Αιρετού του ΑΠΥΣΔΕ  ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  ΞΕΝΕΛΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
Email:ksenelisg@gmail.com
6974019421
 Εκπροσώπου των ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΙΝΗΣΕΩΝ (ΣΥΝΕΚ)


Σχετικά με τη συνεδρίαση του ΑΠΥΣΔΕ που έγινε την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου 2015, σας ενημερώνω για τα ακόλουθα:
ΘΕΜΑ 1ο

Εγκρίθηκε η συμπλήρωση υποχρεωτικού ωραρίου εκπαιδευτικών Δ.Ε. με διοικητικό έργο.(ν. Ημαθίας, ν. Χαλκιδικής, ν. Πέλλας.)


ΘΕΜΑ 2ο 

Έγιναν  αποσπάσεις πλεοναζόντων εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ20, ΠΕ11 από ΠΥΣΔΕ Πιερίας  σε σχολικές μονάδες του αντίστοιχου ΠΥΣΠΕ.


ΘΕΜΑ 3ο 

Έγιναν δεκτές διαθέσεις  εκπαιδευτικών (ΠΕ06) αποσπασμένων σε Διευθύνσεις Δ.Ε. και στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας, για παροχή εκπαιδευτικού έργου σε σχολικές μονάδες Η απόφαση ελήφθει   κατά πλειοψηφία μειοψηφούντων των αιρετών.


ΘΕΜΑ 4ο 

Απόδοση δεύτερης ειδικότητας σε εκπαιδευτικούς Δ.Ε. Κεντρικής Μακεδονίας