κυλιομενο μενου

Τρίτη 5 Μαΐου 2015

Οι φετινές αιτήσεις για σύνταξη
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ
 της αιρετού του ΠΥΣΔΕ  Ν.ΚΙΛΚΙΣ  ΜΑΤΣΑΚΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗΣ
Email:matsakidou2@gmail.com
6938824254
 Εκπροσώπου των ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΙΝΗΣΕΩΝ (ΣΥΝΕΚ)

Συνταξιοδότηση  Καθηγητών Ν.ΚΙΛΚΙΣ

Αιτήσεων- Παραιτήσεων  από την υπηρεσία στο ΠΥΣΔΕ ΚΙΛΚΙΣ

Ενημερώνονται οι συνάδελφοι ότι ο αριθμός εκπαιδευτικών κατά  ειδικότητα που υπέβαλαν αίτηση παραίτησης στο ΠΥΣΔΕ ΚΙΛΚΙΣ καθώς και Αυτοδίκαιες  Απολύσεις  στις οριζόμενες προθεσμίες (20 έως 30-4-2015) είναι οι εξής:

ΚΛΑΔΟΣ- ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ                       ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ(11)

ΠΕ01 Θεολόγοι                                                   1
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
ΠΕ02 Φιλόλογοι                                                  2
4
ΠΕ03 Μαθηματικοί                                              1
ΠΕ05 Γαλλικής Φιλολογίας                                 1
3
ΠΕ06 Αγγλικής Φιλολογίας                                 1                             
1
ΠΕ09 Οικονομολόγων                                        1                             
1
ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής                                       2
ΠΕ15 Οικιακής Οικονομίας                                 1
1
ΤΕ01                                                                    1
4

1

Επισημαίνεται ότι ο ακριβής αριθμός συνταξιοδοτήσεων θα οριστικοποιηθεί στις αρχές Ιουνίου αφού όσοι εκπαιδευτικοί υπέβαλαν αίτηση παραίτησης έχουν τη δυνατότητα να την ανακαλέσουν έως 30-5-2015