κυλιομενο μενου

Δευτέρα 5 Μαΐου 2014

Οι συνταξιοδοτήσεις στο ΠΥΣΔΕ ν. Κιλκίς
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ
 της αιρετού του ΠΥΣΔΕ  Ν.ΚΙΛΚΙΣ  ΜΑΤΣΑΚΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗΣ
Email:matsakidou2@gmail.com
6938824254
 εκπροσώπου των ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΙΝΗΣΕΩΝ (ΣΥΝΕΚ)

Συνταξιοδότηση  Καθηγητών Ν.ΚΙΛΚΙΣ(19)

Α)Αιτήσεων- Παραιτήσεων  από την υπηρεσία στο ΠΥΣΔΕ ΚΙΛΚΙΣ(17)
Ενημερώνονται οι συνάδελφοι ότι ο αριθμός εκπαιδευτικών κατά  ειδικότητα που υπέβαλαν αίτηση παραίτησης στο ΠΥΣΔΕ ΚΙΛΚΙΣ στις οριζόμενες προθεσμίες (20 έως 30-4-2014) είναι ο εξής:

ΚΛΑΔΟΣ- ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ                       ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
ΠΕ02 Φιλόλογοι                                                 2
4
ΠΕ03 Μαθηματικοί                                             2
3
ΠΕ04.01-02-05                                                   6
1
ΠΕ06 Αγγλικής Φιλολογίας                                4
1
ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής                                      1
1
ΤΕ01                                                                   2
4

1

Επισημαίνεται ότι ο ακριβής αριθμός συνταξιοδοτήσεων θα οριστικοποιηθεί στις αρχές Ιουνίου αφού όσοι εκπαιδευτικοί υπέβαλαν αίτηση παραίτησης έχουν τη δυνατότητα να την ανακαλέσουν έως 30-5-2014

 Β)Αυτοδίκαιες  Απολύσεις (2)
   ΚΛΑΔΟΣ- ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ                       ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
       ΠΕ17                                                                              1
       ΠΕ12                                                                               1